Onderwijs

In onze ruimte willen we dat u uw kinderen beter begrijpt. De adolescentie is een fase waarin onze kinderen hun zelfconcept beter beginnen te definiëren, een moment waarop de relatie met hun omgeving de sleutel is en onze essentiële gids. Door ze op te voeden in adequate waarden en hen adequate strategieën voor emotioneel management aan te bieden, kunnen ze volwassen worden in geluk en veiligheid.