5 Ideeën om aan gendergelijkheid in de klas te werken

Maak gebruik van deze ideeën om aan gendergelijkheid in de klas te werken en samen te werken aan een betere toekomst.
5 Ideeën om aan gendergelijkheid in de klas te werken
Samanta Ruiz

Geschreven en geverifieerd door de docent Samanta Ruiz.

Laatste update: 08 december, 2022

Onderwijs in waarden voor jongens en meisjes is de basis voor het veranderen van de stereotypen en vooroordelen die nog steeds in de maatschappij bestaan. Wat is er daarom beter dan in de klas aan gendergelijkheid te werken?

Met goede ideeën is het mogelijk kinderen aan te moedigen activiteiten uit te voeren. Activiteiten die hen in staat stellen na te denken over discriminerend gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van seksistische taal en het in stand houden van seksuele stereotypen.

Volgens Clara Alemann, een specialist in sociale en politieke ontwikkelingsprogramma’s met een genderperspectief bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (Spaanse link), kunnen we verandering bereiken door niet-seksistische spelletjes, speelgoed en boeken aan te moedigen die geen ruimtes, thema’s, activiteiten en rollen voor jongens en meisjes segregeren of categoriseren.

Op basis van dit advies hebben we een reeks ideeën ontwikkeld om in de klas in praktijk te brengen en kinderen te onderwijzen in waarden en ons niet op vooroordelen of stereotypen te baseren. Ben je klaar om te beginnen met het bevorderen van gendergelijkheid?

Activiteiten en spelletjes om aan gendergelijkheid te werken

De wetenschap heeft duidelijk gemaakt dat genderstereotypen al in de vroege kinderjaren worden aangeleerd.

Volgens de resultaten van een studie die gepubliceerd werd in Tijdschrift voor Wetenschap, (Engelse link) luidt de conclusie als volgt:

  • Tot de leeftijd van 5 maken kinderen geen onderscheid tussen ‘zeer intelligente’ jongens en meisjes.
  • Vanaf 6 jaar beoordelen meisjes jongens meer als ‘zeer slim’ dan meisjes. Ze zijn geneigd weg te blijven van spelletjes en speelgoed dat traditioneel voor het mannelijke geslacht bestemd is.

Maar om te zorgen dat dit niet langer de norm is, moeten we het pad omkeren. We moeten gelijkheid, empathie en begrip voor verschillende contexten en werkelijkheden bevorderen. Pak dus potlood en papier en leer enkele sleutels om deze taak te volbrengen.

Ideeën om aan gendergelijkheid in de klas te werken
Speelgoed heeft geen geslacht. Het past zich namelijk aan aan de behoefte van kinderen om in de praktijk te brengen wat ze van hun omgeving leren. Gebruik ze ten gunste van verandering, want het beperkende vooroordeel is dat van volwassenen.

1. Versterk het idee dat spelletjes en speelgoed geslachtsloos zijn

Geslachtsloze spelletjes en speelgoed opnemen is een goed idee om te voorkomen dat kinderen hun keuzes zelf beperken en, integendeel, om zich bij het spelen op hun emotioneel welzijn te richten.

Daarna moet je ze uitnodigen om na te denken over de handeling van het kiezen van speelgoed op grond van geslacht, als ze met allemaal evenveel kunnen spelen. Een manier om dit voorstel concreet te maken is hen de catalogus van een speelgoedwinkel te laten doornemen. Vervolgens bespreek je hun ideeën en gedachten hierover.

Tot slot kunnen we hen vragen of er uniseks spellen in die reclame staan. Zo niet, dan is het de moeite voor te stellen dat ze er een paar bedenken met karton, tekeningen, of wat ze maar kunnen bedenken.

2. Evalueer huishoudelijk werk: het gaat om helpen of verantwoordelijkheden delen

In de klas kunnen we een kamer in een huis nabouwen en de jongens en meisjes vragen de schoonmaaktaken te verdelen. Als je klaar bent, wijd je een moment voor bezinning. Dit om na te gaan of iedereen begrepen heeft dat zowel jongens als meisjes in staat zijn dezelfde huishoudelijke taken te doen.

Afgezien daarvan laat deze activiteit kinderen de omvang van huishoudelijke taken inzien. En de moeite die het kost om het huis van het gezin in goede staat te houden. Het is belangrijk verder te gaan dan het concept van ‘helpen’ en het te vervangen door het concept van ‘verantwoordelijkheden delen’ in huis. Dit draagt bij tot een rechtvaardiger verdeling van de dagelijkse last van het huishoudelijk werk.

3. Moedig het lezen van ‘verhalen voor iedereen’ aan

Boeken zijn een uitstekend hulpmiddel voor het leren over waarden. Een voor kinderen aangepast verhaal kan hen helpen de problemen van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te begrijpen en opent de deur naar een interessant debat: “Wat zou er moeten gebeuren in een egalitaire samenleving en hoe kunnen we de werkelijkheid veranderen?

4. Stel gemengde sporten voor om gendergelijkheid te bevorderen

Het sportveld is een van de omgevingen waarin stereotypen het best tot uiting komen. Want van oudsher zijn er ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ disciplines.

Daarom is een leuk idee om deze realiteit in de klas te heroverwegen een sportkampioenschap voor te stellen (van welke discipline dan ook) met gemengde teams.

Jongens en meisjes spelen samen tennis
Sport kent geen sekse en we moeten kinderen dit concept bijbrengen om beperkende vooroordelen af te breken, zodat ze met vrijheid van keuze en expressie kunnen presteren.

5. Voer de vaardigheidskaarten uit

Schrijf 10 alledaagse handelingen op het bord, zoals vegen, schoonmaken, rennen, studeren, lopen, spelen, lachen en koken. Vraag de kinderen dan op een “ik kan dit” kaart eronder een lijstje te schrijven van vijf dingen die ze kunnen.

Vraag de groep vervolgens wie er kan vegen, lachen of spelen en kijk hoeveel kinderen die handelingen op hun kaart hebben geschreven. Open van hieruit de ruimte voor reflectie door hen te laten zien hoeveel dezelfde acties gekozen hebben, ongeacht het geslacht. Uiteindelijk kunnen we allemaal dezelfde dingen doen.

Ideeën om in de klas aan gendergelijkheid te werken: onderwijzen om de wereld te veranderen

Een van Nelson Mandela’s meest transcendente zinnen luidt als volgt:

“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen”.

De rol van het onderwijs is van fundamenteel belang om de gelijkheid van mannen en vrouwen van een utopie tot een mogelijke, alledaagse werkelijkheid te maken.

Als klaslokalen jongens en meisjes waarden zouden bijbrengen, zouden we een samenleving hebben die vrij is van vooroordelen en beperkende stereotypen, waarin iedereen zijn volledige mogelijkheden als mens zou kunnen ontplooien. Zonder onderscheid van geslacht, ras, godsdienst of denken. Deze aspecten hebben te maken met de persoonlijkheid en kwaliteiten van mensen, maar maken hen niet beter of slechter dan iemand anders. Wellicht ook interessant voor jou

Stereotypen en vooroordelen over tieners
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Stereotypen en vooroordelen over tieners

Stereotypen, vooroordelen: dit zijn gevaarlijke aspecten met betrekking tot tieners.Tieners ontwikkelen hun zelfbeeld en zijn beinvloedbaar. Lees h...


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.