10 Studietips voor kinderen met ADHD

Studietips voor kinderen met ADHD helpen hen om de tijd die ze aan hun huiswerk besteden te organiseren en te optimaliseren. Wil je er een paar weten? Lees dan verder in het volgende artikel.
10 Studietips voor kinderen met ADHD
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 27 oktober, 2022

Studeren, huiswerk maken, of je voorbereiden op een examen kunnen voor elk kind vervelende taken zijn. Ze vereisen allemaal goede hulpmiddelen en technieken, zodat de inspanning niet verspild is. Maar kinderen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit staan voor grotere uitdagingen dan de rest. Hun aard verhindert hen namelijk stil te zitten en zich op de les te concentreren. Daarom volgen hier enkele studietips voor kinderen met ADHD die je goed van pas kunnen komen.

Allereerst moet je weten dat het gezin actief betrokken moet zijn bij het kind met ADHD, door het te steunen, te begeleiden en te sturen tot het zich zelfstandig kan redden. In dit verband zijn geduld en empathie van essentieel belang. Wanhoop niet, want met doorzettingsvermogen en de juiste technieken zal je kind in zijn academische taken slagen.

Met dit in gedachten praten we over enkele van de meest effectieve strategieën (Spaanse link) die je in de praktijk kunt brengen.

Studietips voor kinderen met ADHD

Alvorens een studietechniek te kiezen, is het belangrijk om het te hebben over enkele voorafgaande stappen die verzekerd moeten zijn, wil de sessie nuttig en vruchtbaar zijn. Houd dus rekening met de volgende studietips voor kinderen met ADHD.

Een georganiseerde studieruimte is een van de studietips voor kinderen met ADHD
De plaats waar de studiesessie zal plaatsvinden moet schoon, opgeruimd en geventileerd zijn, en alle nodige elementen binnen handbereik hebben. Het moet ook vrij zijn van afleidende voorwerpen, zoals beeldschermen of speelgoed.

1. Zorg voor een geschikte omgeving

De studieplek moet de stilste plek in huis zijn en mag (zoveel mogelijk) alleen voor dit doel gebruikt worden. Het is belangrijk dat de ruimte eromheen schoon en opgeruimd is, met goede verlichting en voldoende ventilatie.

Al het nodige materiaal moet er zijn en klaarliggen voor de studiesessie begint. Zo ontstaan er geen onderbrekingen om op te staan om ze te zoeken.

Bovendien is het van essentieel belang de aanwezigheid van elementen die de aandacht kunnen afleiden te beperken. Speelgoed moet goed opgeborgen worden en technologische elementen die niet nodig zijn moeten uit de kamer verwijderd worden.

2. Studietips voor kinderen met ADHD: breng consistentie en routines aan

Voor alle kinderen, maar vooral voor kinderen met ADHD, zijn routines grote bondgenoten. Ze moeten weten welke stappen ze moeten volgen, in welke volgorde, en op welk tijdstip.

Probeer ze, indien mogelijk, elke dag op dezelfde tijd en gedurende een vergelijkbare tijd te laten studeren. In feite moet de studiestructuur steeds dezelfde volgorde aanhouden. In dit verband is het raadzaam te beginnen met de opgaven van gemiddelde moeilijkheid, verder te gaan met de meest veeleisende en te eindigen met de gemakkelijkste. Zo verhoog en behoud je de motivatie.

Om een gewoonte aan te nemen en vol te houden, is het raadzaam een schema of kalender te maken en voor elke taak van tevoren een dag en tijd te reserveren.

3. Wek de aandacht en motivatie van je kind

Een van de meest effectieve studiekeuzes voor kinderen met ADHD is om 5 of 10 minuten een interessante en plezierige activiteit te doen voor je aan het huiswerk begint.

Een bordspel spelen of een technologisch spel met korte spelletjes, een kruiswoordpuzzel doen, of Sudoku zijn enkele van de geldige alternatieven. Op deze manier wordt de aandacht gewekt en de luiheid die opkomt als het tijd is om te studeren overwonnen.

Studietechnieken voor kinderen met ADHD

Als de vorige stappen gezet zijn, is het tijd om de te volgen studietechnieken te kiezen. Opgemerkt moet worden dat elk kind anders is en wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Probeer dus verschillende strategieën (Engelse link) uit tot je die vindt die het meest comfortabel en functioneel zijn.

1. Uitgebreid lezen en onderstrepen

Dit is een van de eenvoudigste en meest gebruikte studietechnieken, maar niet de meest handige.

Het bestaat uit een eerste lezing van de hele tekst en dan, een analyse van de structuur en de delen, en een nieuwe uitgebreide lezing van elke alinea. Het is zelfs een goede strategie om de hoofdideeën van elke alinea in de kantlijn op te schrijven.

De hoofdideeën moeten onderstreept worden om de informatie te consolideren en het herlezen te vergemakkelijken. Als je eenmaal geoefend hebt, is het mogelijk verschillende kleuren of strepen te gebruiken om de hoofdbegrippen van de bijkomstige te onderscheiden.

2. Samenvattingen maken

Uitgebreid lezen zou eigenlijk alleen een voorafgaande stap moeten zijn. Daarna is het een goed idee om een samenvatting van het onderwerp te maken. Dat wil zeggen, een kort geschrift met de belangrijkste begrippen en ideeën, uitgedrukt in de eigen woorden van het kind.

Samenvattingen dwingen ons, op een bepaalde manier, om de stof uit te werken en ons eigen te maken.

We lezen niet langer alleen maar passief wat er geschreven staat, maar bouwen de kennis in ons hoofd op. Zo helpt dit proces om de informatie in het geheugen te consolideren.
Het is echter wel belangrijk dat de samenvatting nauwgezet is. Er mogen geen belangrijke delen weggelaten worden en dat mogen geen overtollige gegevens zijn. Daarom moet een volwassene het kind bij dit proces begeleiden.

3. Schetsen en concept maps maken

Voor sommige kinderen zullen samenvattingen voldoende zijn. Voor de meeste kinderen zal het echter nodig zijn een stap verder te gaan. In deze gevallen helpen schetsen en conceptkaarten of mind maps om de informatie samen te vatten en visueel te ordenen, zodat ze gemakkelijker te begrijpen en te leren is.

Het is belangrijk dat ze op trefwoorden gebaseerd zijn (d.w.z. weinig tekst gebruiken) en een hiërarchie volgen, om te onthouden welke begrippen ondergeschikt zijn aan andere. Pijlen, accolades, en andere symbolen kunnen gebruikt worden om deze verbanden aan te geven.

In dit verband is een van de nuttigste studie-signalen voor kinderen met ADHD de zogenaamde studie in beweging. Deze kleintjes hebben moeite met stilzitten en lang zitten; daarom kunnen ze baat hebben bij het lezen van de tekst terwijl ze staan of door de kamer lopen. Ook kunnen ze het prettiger vinden om een whiteboard of scherm te hebben waarop ze hun uitwerkingen onderweg kunnen uitwerken, dan in een schrift.

4. Flashcards

Flashcards zijn handig om materiaal te studeren en te onthouden
Geheugensteunen zijn sleutelelementen om “harde” en belangrijke gegevens over een onderwerp te onthouden en op te roepen. Het isechter essentieel dat de informatie beknopt en concreet is om de taak te kunnen volbrengen.

Flashcards zijn kleine papieren of kartonnen kaartjes die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.

Bij het studeren kunnen ze gemaakt worden met de belangrijkste begrippen van de syllabus, zodat het kind zelf de leerstof kan samenstellen. Voor toetsing kan een vraag op de ene kant gezet worden en het antwoord op de andere kant. Zo kan het kind zijn kennis testen vóór het examen of de test.

Ze kunnen ook gebruikt worden voor zelfinstructie. Kinderen met ADHD hebben moeite om de stappen te volgen en het proces te voltooien zonder afgeleid te worden. Een goede aanpak is daarom het ontwikkelen van een reeks flashcards om hen te helpen herinneren wat ze op elk moment moeten doen.

Ze kunnen bijvoorbeeld de stappen bevatten die nodig zijn om een wiskundeprobleem op te lossen of te ontleden. Ze kunnen ook algemener zijn en hen helpen herinneren hoe ze een taak moeten aanpakken: Lees de opgave, stop, vraag wat hij vraagt, analyseer de antwoordmogelijkheden, en geef antwoord.

5. Opnamen

We hebben allemaal verschillende leerstijlen. Sommigen zijn meer visueel ingesteld, terwijl anderen meer auditief of meer zintuiglijk ingesteld zijn. Als we de studiestrategieën aan deze persoonlijke eigenschap aanpassen, zal alles veel gemakkelijker gaan.

Daarom kunnen meer auditief ingestelde kinderen genieten van een stemopname van het onderwerp dat ze moeten leren en beter leren door er verschillende keren naar te luisteren.

Deze opname kan ook door iemand anders gemaakt worden, maar idealiter moet het een samenvattende bewerking van het onderwerp zijn, door de leerling zelf gemaakt en verwoord.

6. Luide uiteenzetting

Kinderen met ADHD voelen zich meer op hun gemak bij het doen en bewegen, dan bij het passief ontvangen van informatie. Daarom kan het voor hen nuttig zijn de leerstof nog eens door te nemen door middel van hardop uitgelegde uiteenzettingen. Nadat ze de leerstof gelezen, samengevat en begrepen hebben, kunnen ze die dus hardop presenteren alsof ze een lezing geven.

7. Geheugensteuntjes

Tenslotte is het gebruik van mnemotechnieken een eenvoudige en leuke manier om het memoriseerproces te vergemakkelijken. Er zijn verschillende soorten, zoals onder andere:

  • acroniemen
  • acrostieken
  • liedjes
  • de Loci methode

Ouders kunnen ze aan het kind uitleggen en helpen er zelf een paar te maken, tot ze vloeiend genoeg zijn om ze zelf te doen.

Studietips voor kinderen met ADHD zijn grote bondgenoten

Het bovenstaande zijn maar een paar suggesties, maar in werkelijkheid kan elk kind of gezin zijn eigen studietechniek ontdekken. De sleutel is het aanmoedigen van doorzettingsvermogen en vooral van begeleiding en hulp.

Die ouders die zich met hun kinderen met ADHD bemoeien bij de vervulling van hun huiswerk maken het hen veel gemakkelijker. Niet alleen helpen ze hen hun opdrachten te volbrengen, maar wat belangrijker is, ze ‘leren hen hoe te leren’. Als het kind deze technieken eenmaal beheerst en weet toe te passen, zullen ze veel zelfstandiger zijn in hun dagelijkse studie.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.