VARK-leerstijlen, wat zijn dat?

Vandaag bespreken we VARK-leerstijlen. Dit is een handig hulpmiddel om verschillende manieren van toegang tot kennis te classificeren en onderwijsleerprocessen te verbeteren.
VARK-leerstijlen, wat zijn dat?

Laatste update: 11 oktober, 2021

Kun je je voorstellen dat studenten zouden kunnen weten en communiceren hoe en op welke manier het voor hen gemakkelijker is om sneller en beter te leren, en hoe nuttig dit zou kunnen zijn voor docenten? Welnu, een instrument als VARK-leerstijlen (visueel, auditief, lezen/schrijven, kinesthetisch) leerstijlen heeft precies dit doel.

Meer specifiek, VARK-leerstijlen zijn om de voorkeursmanier van elke student te bepalen om vervolgens inhoud of informatie te begrijpen, te onthouden, te verwerken en te leren.

Wat zijn de VARK-leerstijlen?

Neil Fleming en Colleen Mills zijn professoren aan de Lincoln University in Nieuw-Zeeland (Engelse link). Ze ontwikkelden een project om de voorkeuren voor zintuiglijke modaliteit van mensen bij het leren te bepalen.

De makers gingen uit van het uitgangspunt dat wanneer een persoon informatie ontvangt, deze informatie via de zintuigen gaat. Van daaruit kunnen de hersenen deze informatie selecteren, verwerken, vasthouden, negeren of elimineren.

De naam ‘VARK’ is dus samengesteld uit de eerste letter van elk van de vier zintuiglijke modaliteiten voor het vastleggen van informatie. Specifiek, zicht (visueel), auditief (auditief), lezen en schrijven (lezen (reading)/schrijven), en het gebruik van het lichaam in het algemeen (kinesthetisch).

Leerlingen in de klas werken in groepen volgens VARK-leerstijlen.

  • Visueel : voorkeur voor grafische en symbolische vormen als manier om inhoud weer te geven.
  • Auditief : luisteren is het beste kanaal voor het vastleggen en leren van informatie.
  • Reading, lezen/schrijven : studenten geven de voorkeur aan gedrukte informatie, in de vorm van woorden en zinnen.
  • Kinesthetisch : het perceptuele wordt bepaald door het gebruik van ervaring en praktijk, echt of gesimuleerd, als een manier om inhoud te begrijpen.

Leervoorkeuren van studenten volgens hun leerstijl

Het VARK-instrument maakt het dus mogelijk om studenten in te delen op basis van hun leerstijl; hoe ze informatie vastleggen en verwerken, en om te analyseren hoe ze sneller leren en onder welke omstandigheden. En dat door rekening te houden met welk perceptueel kanaal elke leerling het meest gebruikt om informatie te registreren.

Het model stelt, volgens elke zintuiglijke modaliteit, de verschillende voorkeuren van studenten vast:

  • Visueel: leerlingen die beter begrijpen met bijvoorbeeld grafieken, diagrammen, schema’s, grafieken, tekeningen, projecties, conceptkaarten, video’s en afbeeldingen.
  • Auditief: studenten die de voorkeur geven aan informatie in de vorm van audio, debatten, discussies, gesprekken, seminars en samenvattingen.
  • Lezers en schrijvers: studenten die voor hun studie prioriteit geven aan bijvoorbeeld boeken, teksten, geschreven samenvattingen, essays, notities en bibliografieën.
  • Kinesthetisch: studenten die theoretische concepten uit de praktijk beter begrijpen, zoals fysieke activiteit en sport, rollenspellen en dramatiseringen. Of laboratoria en demonstraties.

Voordelen van het bepalen van leerstijlen volgens de VARK-aanpak

Door de leerstijlen van leerlingen vast te stellen, maakt VARK het mogelijk om opleidingsprocessen op alle onderwijsniveaus te verbeteren. Vooral omdat het helpt bij het personaliseren van leervoorstellen, en voorkeuren in zintuiglijke modaliteiten beschouwt als concrete leerbehoeften.

VARK-leerstijlen hebben dus voordelen voor zowel de student als de leraar:

  • Voor de studenten, omdat het hen in staat stelt om hun eigen leerstijl te identificeren, volgens hun voorkeuren en zintuiglijk gemak om de inhoud te internaliseren.
  • Voor de docenten, omdat ze de leervoorstellen kunnen aanpassen aan de leerstijl van elke student, en zo de leerprocessen kunnen optimaliseren en betekenisvoller leren bereiken.
Studenten werken in de klas met behulp van de puzzeltechniek.

Conclusies met betrekking tot VARK-leerstijlen

Het is vermeldenswaard dat niet alle studenten leren met behulp van een enkel sensorisch representatiesysteem, maar dat studenten in de meeste gevallen gebruik maken van een combinatie van sensorische modaliteiten.

Daarom is het belangrijk dat leraren verschillende methodologische strategieën kunnen combineren die consistent zijn met alle leerstijlen. Ze moeten proberen te voldoen aan de diversiteit van de leermethoden van hun studenten, in termen van het perceptuele kanaal voor toegang tot academische inhoud.

Op deze manier kunnen docenten de academische prestaties van hun studenten verbeteren door de motivatie, participatie en betrokkenheid van hun studenten bij hun eigen leerprocessen en -stijlen te vergroten. Wellicht ook interessant voor jou

Onderwijspsychologie: alles wat je hierover moet weten
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Onderwijspsychologie: alles wat je hierover moet weten

Onderwijspsychologie verzekert dat de methoden die in de klas worden gebruikt, helpen om de cognitieve vaardigheden van studenten te verbeteren.