Het romantisch pedagogisch model: waaruit bestaat het?

Het romantisch pedagogisch model is controversieel maar erg interessant. We zullen je vertellen waar het over gaat, zodat je je eigen conclusies kunt trekken.
Het romantisch pedagogisch model: waaruit bestaat het?
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 16 februari, 2024

Er zijn veel pedagogische methoden, maar het romantisch pedagogisch model is tegenwoordig een van de meest innovatieve. Daarom is het zo belangrijk om te weten waar het precies uit bestaat en wat de voordelen zijn van het gebruik ervan.

Wat is het romantisch pedagogisch model

Dit pedagogische model richt zich op het kind zelf, waardoor het belangrijker wordt dan de inhoud die het moet leren. Op deze manier krijgt het kind alle vrijheid in de klas, zodat het zijn potentieel kan vergroten zonder het te beperken. Dit is een manier om ervoor te zorgen dat het kind zijn innerlijke potentieel kan ontwikkelen. Daarom is het een pedagogische methode die gebaseerd is op flexibiliteit in het leren.

Dit is volledig in tegenspraak met het traditionele onderwijssysteem, dat beheerst wordt door richtlijnen, regels en inhoud die ten koste van alles geleerd moet worden. Daarom is het romantisch pedagogisch model zo vernieuwend. In deze methode mag er geen inmenging van de omgeving zijn die gedrag en natuurlijk leren kan beperken.

Daarom wordt er gestreefd naar ontwikkeling en onderwijs waarin het kind de hele tijd de hoofdrol speelt. De inhoud, regels en zelfs de leerkracht zelf blijven op de achtergrond om de leerling totale vrijheid te geven om te leren.

Het romantisch pedagogisch model
Het romantisch pedagogisch model is gebaseerd op het geloof dat alle kinderen het potentieel in zich hebben om zelf te leren. De leerkracht is dus gewoon degene die hen begeleidt om al hun creativiteit naar boven te halen om hun vaardigheden te ontwikkelen.

De voordelen van het romantisch pedagogisch model

Als je eenmaal weet wat dit pedagogische model inhoudt, moet je ook weten wat de voordelen zijn van het gebruik ervan met kinderen. Op die manier zul je niet alleen begrijpen waarom het zo vernieuwend is, maar ook waarom steeds meer leerkrachten ervoor kiezen.

Vrijheid

Absolute vrijheid is de basis van dit model. Het werkt in een vrij scenario zodat kinderen vooruit kunnen komen in hun leren. Op deze manier nemen de leermogelijkheden toe zonder dat de kinderen zich geblokkeerd voelen door regels of grenzen.

De inhoud zal dus afhangen van hun tempo en interesse. Hier is er geen eindexamen waarbij ze moeten bewijzen dat ze aan de richtlijnen voldoen om de inhoud te leren.

Door deze vrijheid zullen kinderen zich meer geneigd voelen om te leren en de concepten zullen beter worden geassimileerd, omdat ze alleen de inhoud krijgen die hen het meest interesseert. Als gevolg daarvan leren ze wat ze belangrijk vinden of wat ze leuk vinden, en het vasthouden van kennis zal succesvol zijn omdat het op een volledig vrijwillige manier gebeurt.

Zelfregulatie

Deze flexibele leeromgeving biedt kinderen een betere zelfregulatie in hun gedrag. Op deze manier leren ze hoe ze zich in de maatschappij moeten gedragen in allerlei situaties.

Wat je wilt bereiken is dat de kleintjes weten hoe ze zich moeten gedragen, maar zonder hun persoonlijkheid of hun manier van zijn op te geven. Ze zullen zo leren om hun behoeften te externaliseren en te communiceren met hetzelfde respect waarmee ze behandeld worden.

Bovendien zal het ongehinderd kunnen verkennen van hun omgeving hen ook helpen om zich voor te bereiden op het leven als volwassene. Ze zullen beter in staat zijn om conflicten op te lossen en van fouten te leren.

Kinderen hebben het leuk op school
Hoewel de leerkracht de vrijheid van handelen van het kind niet beperkt, is het de moeite waard om te onthouden dat hij of zij een gids is in elke situatie en altijd het begripstempo van elk kind respecteert.

De nadelen van het romantisch pedagogisch model

Natuurlijk heeft deze pedagogische methode, net als andere, ook bepaalde nadelen die het vermelden waard zijn. Enkele van de belangrijkste zijn de volgende:

  • Het is een controversieel model. Hoewel kinderen vrijheid hebben, mogen ze de rechten en vrijheden van anderen niet aantasten.
  • Er is geen formele inhoud. Omdat het zo’n vrij model is, is de inhoud die minderjarigen moeten leren voor hun goede ontwikkeling dubbelzinnig. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ze niet alle inhoud aannemen die nodig is voor hun leeftijd? Krijgen ze dan een gebrek aan inhoud in de vakken die ze niet leuk vinden? Hoe kan dit van invloed zijn op hun toekomst?
  • Er zijn maar weinig leraren beschikbaar. Dit model wordt niet door alle leraren geaccepteerd, dus niet iedereen is bereid het te implementeren. Dit komt door hoe chaotisch het kan zijn.

Een model dichter bij de utopie

Rekening houdend met wat is uitgelegd over het romantisch pedagogische systeem, is het de moeite waard om op te merken dat in veel landen waar de inhoud gereguleerd is, het onmogelijk lijkt om het in de klas te implementeren.

Op zijn minst is het huidige onderwijssysteem niet voorbereid op dit model. Het lijkt zelfs te veel academische hiaten te bevatten om het correct te kunnen uitvoeren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Ignacio Erazo Arciniegas, Gerson., Alfredo Parra, Hugo. (2013) Modelos pedagógicos. Editorial: EAE

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.