Worldschooling of leren door te reizen

Worldschooling, of leren door te reizen, is een nieuw onderwijsmodel voor kinderen dat ook vanuit huis kan worden uitgevoerd.
Worldschooling of leren door te reizen
Marcela Alejandra Caffulli

Beoordeeld en goedgekeurd door de kinderarts Marcela Alejandra Caffulli.

Laatste update: 23 april, 2024

Worldschooling, of leren door te reizen, is een nieuwe vorm van onderwijs die het traditionele onderwijs vervangt. Het is tegenwoordig erg trendy geworden. Daarom leggen we uit waar het uit bestaat, de manieren om het uit te voeren, en vele andere interessante feiten die je alle informatie geven die je nodig hebt. Let dus op!

Wat is Worldschooling en waar bestaat het uit?

Worldschooling, of leren door te reizen, definiëren we als een onderwijservaring die de plaats inneemt van een klaslokaal. De oorsprong van de praktijk komt voort uit twee bekende onderwijsmethoden die sommige ouders voor hun kinderen hebben gekozen:

 • Homeschooling of thuisonderwijs: gezinnen kiezen ervoor om de educatieve kennis van de school thuis over te dragen.
 • Unschooling: dit verwijst naar onderwijs zonder school. In dit verband kiezen gezinnen ervoor hun eigen middelen voor het onderwijs van hun kinderen in te zetten.

Maar in tegenstelling tot deze twee traditionele praktijken vereist deze nieuwe ervaring geen traditionele onderwijsruimte. Het onderwijs kan veeleer plaatsvinden op andere plaatsen, in het gezelschap van familie en vrienden, of alleen.

Hoe dan ook, zoals ondersteund door een studie (Engelse link) van Dr. Gina Riley, gepubliceerd door het International Journal of Education in 2017, is het hoofddoel dat kinderen leren op basis van het leren kennen van verschillende culturen en via die culturen kennis opdoen over de wereld.

A mother and daughter sitting on the roof of a building while traveling in Europe.
Bij Worldschooling wordt meestal de nadruk gelegd op emotionele vaardigheden in plaats van academische vaardigheden om het leren van kinderen te bevorderen.

Manieren om Worldschooling uit te voeren

Er zijn verschillende manieren om deze gezinsonderwijsmethode in praktijk te brengen:

 • Traditionele Worldschooling of Wereldonderwijs: dit bestaat uit reizen met kinderen gedurende het hele jaar of seizoensgebonden.
 • Wordschooling zonder reizen: multiculturalisme wordt op andere manieren ingebouwd, zoals uitwisselingsprogramma’s of het ontvangen van mensen uit verschillende landen thuis.

De voordelen van Worldschooling, of leren door te reizen

Ondanks de debatten die deze onderwijsmethode kan oproepen, stellen sommige deskundigen dat de voordelen die uit de empirische praktijk, door observatie en theorie, zijn behaald, in aanmerking moeten worden genomen om deze methode te bekrachtigen.

Een Amerikaanse studie die in 2017 werd gepubliceerd (Engelse link) op basis van de ervaringen van verschillende ouders, legde bloot hoe zij kinderen aanmoedigden hun ervaringen in een notitieboekje op te schrijven. Van de voordelen die ze vonden bij de methode van leren door reizen, vallen de volgende op:

 • Praktisch leren: onderwijs wordt gegeven door middel van beleefde ervaringen.
 • Emotioneel leren: sociale en emotionele vaardigheden, zoals vertrouwen, dankbaarheid, verdraagzaamheid, solidariteit of empathie, worden versterkt in afstemming op de gevoelens en emoties van anderen.
 • Contact met de natuur: door te reizen verdiept het leren van biologie, aardrijkskunde, wiskunde en taal.
 • Bevorderen van nieuwsgierigheid en logica: de belangstelling van het kind wekt men door nieuwe dingen te ontdekken. En ook uit hun comfortzone te stappen.
 • Kennis van een multiculturele wereld: de kennis van verschillende culturen, tradities en talen stelt kinderen in staat om een meer open geest en een meer realistische en globale visie op de wereld te hebben.

Is het een legale praktijk?

In Australië, Italië en de Verenigde Staten groeit Worldschooling in populariteit. Er zijn echter andere landenwaar de wetgeving het niet erkent. Om deze reden kiezen veel gezinnen in deze landen ervoor om de reis te maken vóór de leeftijd waarop hun kinderen verplicht zijn om naar school te gaan of om gebruik te maken van de vakantietijd.

A child writing in a journal in the woods.
Een van de uitdagingen van leren door te reizen is ervoor te zorgen dat het onderwijs vanzelf komt. Dit in plaats van het kind te dwingen om te leren.

De belangrijkste uitdagingen als je kiest voor Worldschooling

Op dit moment hebben de belangrijkste uitdagingen voor gezinnen die besluiten aan deze praktijk te beginnen te maken met factoren als de tijd, de kosten en de angst om te reizen en ontdekken. Om deze reden hebben ouders die dit avontuur aangaan vaak een baan op afstand.

Anderzijds is een andere uitdaging die we moeten onderzoeken bij het ondernemen van deze onderwijsmethode de verleiding om het leren tijdens de reis te forceren. In dit verband is het de bedoeling dat de lessen op natuurlijke wijze ontstaan.

Velen zetten echter nog vraagtekens bij deze onderwijsaanpak. Daarom is het boek van Dr. Gina Riley, Unschooling: Leren buiten de klas verkennen (2020 – Engelse link) de voorloper van deze nieuwe trend door aan te nemen dat “alle scholen kunnen verbeteren en blijven groeien”. Dus, wat vind je van deze visie en zou je die in praktijk durven brengen? Laat het ons weten in de commentaren!


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Germann Molz, J. (2017). Learning to feel global: Exploring the emotional geographies of worldschooling. Emotion, Space and Society23, 16–25. https://doi.org/10.1016/j.emospa.2017.02.001
 • Riley, G. (2017). Worldschooling: Homeschooling away from home. International Journal of Education9(1), 186. https://doi.org/10.5296/ije.v9i1.10798
 • Riley, G. (2020). Unschooling: Exploring learning beyond the classroom (1st ed.). Springer Nature.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.