Democratisch onderwijs: een vernieuwend onderwijsmodel

Democratisch onderwijs vereist actieve deelname van alle betrokkenen. Het is een veelbesproken en bediscussieerd model.
Democratisch onderwijs: een vernieuwend onderwijsmodel
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 02 september, 2022

Het brengen van democratie in alle basisaspecten van het leven is een van de sterke punten waar een natie aan moet werken. Ongetwijfeld zouden sociale, arbeids-, institutionele en zelfs onderwijsverschillen worden weggewerkt, wat de ontwikkeling van waarden stimuleert. Ontdek hoe democratisch onderwijs in de wereld steeds meer terrein wint en waarom het een onderwerp van brede discussie blijft.

Wat is democratisch onderwijs?

Democratisch onderwijs staat bekend als dat model en idee van onderwijs dat aan iedereen in gelijke mate wordt gegeven. Andere definities geven aan dat het een vernieuwende onderwijsmethode is die gebaseerd is op democratie als een plan van instructie.

Het wordt gekenmerkt door pogingen om waarden als rechtvaardigheid, gelijkheid, vertrouwen, respect en zelfbeschikking bij het leerproces op te nemen.

Kenmerken van dit type onderwijs

Democratisch onderwijs wordt voorgesteld als een nieuwe benadering van de manier waarop de school en haar structuur worden opgevat. Gebaseerd op respect voor kinderen, adolescenten en jongeren, heeft het de volgende kenmerken:

 • Actieve deelname van alle elementen waaruit onderwijssystemen bestaan: Leraren, gemeenschap, leerlingen, vertegenwoordigers en administratief personeel.
 • De uitwisseling van ideeën tussen leerlingen moedigt men aan, zodat ze hun interesses kunnen voorleggen. De leraar fungeert als facilitator van kennis en gids als er onbegrip is.
 • Democratisch onderwijs moedigt jonge mensen aan verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen onderwijs.
 • Het rekent af met evaluaties, want het is niet gericht op het kwalificeren van de leerling maar op het vaststellen van de prestatie.
 • Deze onderwijsmethode wordt meestal aangeboden in kleine ruimten met weinig leden. Het kan in open ruimten zoals parken, patio’s, gebouwen, straten, of op het platteland.

Voor velen is het een vernieuwend model dat de autonomie en zelfkennis van kinderen versterkt en hun zelfvertrouwen vergroot. Deze volstrekt niet-traditionele aanpak is echter onderwerp van discussie geweest.

Dit komt doordat velen twisten over de rijpheid die men van kinderen vraagt en die, vanwege hun leeftijd, we onmogelijk kunnen eisen.

Democratisch onderwijs

De doelstellingen van dit type onderwijs

Voor John Dewey, een verdediger van dit systeem, zijn de doelstellingen van democratisch onderwijs het bevorderen van persoonlijke belangstelling en heilzame sociale gewoonten. In de loop van de tijd zijn deze doelstellingen echter toegespitst op de volgende leefregels:

 • De persoonlijke belangstelling van de leerlingen voor sociale relaties stimuleren en hen helpen verschillende ongemakken te overwinnen.
 • Behoud van sociale controle.
 • Essentiële bekwaamheden en vaardighedenleren ontwikkelen om tot overeenkomsten te komen via procedures die respect voor anderen garanderen en handhaven.

Ongetwijfeld zijn het systemen die gelijkheid en sociale participatie verdedigen.

“Democratisch onderwijs kenmerkt zich door te proberen waarden als rechtvaardigheid, billijkheid, vertrouwen, respect en zelfbeschikking op te nemen in hen die ervan leren”.

De voordelen van democratisch onderwijs

Op democratie gebaseerde onderwijsmodellen bieden grote voordelen met betrekking tot waarden. Dit helpt kinderen en jongeren om empathie te tonen en edelmoedig te zijn tegenover andere mensen.

Tot de andere voordelen van democratisch onderwijs kunnen we het volgende zeggen:

 • Het leert leerlingen tevreden te zijn met zichzelf en versterkt zo hun gevoel van eigenwaarde.
 • Het stimuleert de ontwikkeling van doorzettingsvermogen als maatstaf voor leren en de opbouw van een individuele identiteit.
 • Democratisch onderwijs stelt individuen in staat hun gevoelens en interesses te uiten, waardoor ze negatieve attitudes die typisch zijn voor hun leeftijd  kunnen kanaliseren.
 • Doordat ze geaccepteerd worden, handelen kinderen voor zichzelf en ontwikkelen ze andere soorten waarden, zoals oprechtheid.
 • Het draagt bij tot de ontwikkeling van een gevoel van verantwoordelijkheid in de besluitvorming.
Een kleine groep leerlingen werkt samen

De nadelen van democratisch onderwijs

Hoewel het grote voordelen heeft, wordt democratisch onderwijs ook gekenmerkt door enkele negatieve aspecten. Daaronder zijn de volgende:

 • Het is een model dat veel kritiek krijgt van sommige leraren die meer traditionele technieken verdedigen. Daardoor kunnen ze niet volledig aanvaard worden door de deelnemers die de onderwijssystemen vormen.
 • In het geval van leraren is er meer werk nodig maar met dezelfde betalingssystemen.
 • Er kan sprake zijn van manipulatie van de idealen van elk individu en hen ertoe brengen te denken op de manier die degene die hen onderwijst wenst.

Concluderend is democratisch onderwijs een onderwijsmodel dat gebaseerd is op gelijkheid en sociale participatie. Het in de loop van de tijd in stand houden ervan is een van de uitdagingen waarvoor de voorstanders ervan staan, vanwege de ingewikkelde debatten die deze methode oproept.

Tijd en debat zullen ons in staat stellen de uitkomst ervan te observeren als een alternatief voor het huidige systeem. Wellicht ook interessant voor jou

Alternatieve pedagogieën voor traditioneel onderwijs
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Alternatieve pedagogieën voor traditioneel onderwijs

Alternatieve pedagogieën maken deel uit van het onderwijs en het is heel belangrijk er rekening mee te houden. We delen de meest populaire.
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.