Intelligentie wordt geërfd van de moeder

Waarom wordt er gezegd dat intelligentie wordt geërfd van de moeder?
Intelligentie wordt geërfd van de moeder
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 15 januari, 2019

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat we onze intelligentie erven van onze moeders. Lees meer over de bevindingen in dit artikel.

In de huidige maatschappij hebben vrouwen terrein terug gewonnen wat betreft eerder opgelegde genderkloven. Eén van de gevolgen hiervan is dat bijvoorbeeld alleenstaande moeders hun kinderen kunnen onderhouden en geven wat zij nodig hebben.

Moeders hoeven ook niet op zoek te gaan naar een intelligente man om zo intelligente kinderen voort te kunnen brengen. Volgens onderzoek is de intelligentie van hun kinderen volledig in hun eigen handen.

Waarom zegt men dat intelligentie wordt geërfd van de moeder?

Waarom wordt er gezegd dat intelligentie wordt geërfd van de moeder

De theorie beweert dat bepaalde genen, die wetenschappers “geconditioneerde genen” noemen, op verschillende manieren reageren, afhankelijk van hun oorsprong. Geconditioneerde genen worden alleen als zodanig herkend wanneer ze worden geërfd van de moeder.

Daarom, als een geconditioneerd gen verschijnt als erfenis van de vader, zelfs als het hetzelfde is, blijft het onopgemerkt. Hetzelfde gebeurt ook met andere typen genen die alleen activeren door vaderlijke overerving.

We wisten al dat intelligentie een geërfde factor was, maar we wisten nooit de unieke oorsprong ervan. Voorheen dacht men namelijk dat beide ouders een gelijke input hadden die zich afwisselden, afhankelijk van onbekende factoren.

Onlangs ontdekte men dat de cellen van de moeder meestal op de hersenen zijn gericht.

Eerder onderzoek had al uitgewezen dat vrouwelijke genen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het denkvermogen. Omdat de genen die de intelligentie bepalen vooral in het X-chromosoom te vinden zijn, kunnen ook vaders intelligentie doorgeven.

De kans dat de intelligentie wordt geërfd van de moeder is echter groter.

De meeste genetische ziekten die van invloed zijn op de cognitieve vaardigheden worden toegewezen aan het X-chromosoom. Daardoor  is de kans dat een moeder zo’n ziekte doorgeeft ook groter omdat ze twee X-chromosomen heeft.

Het onderzoek

Om dit onderzoek uit te voeren, probeerden wetenschappers ratten te maken die alleen de genen van de moeder of vader bezaten. De resultaten waren echter niet goed, omdat alle embryo’s stierven direct bij implantatie in de baarmoeder.

Dit leidde tot een merkwaardige ontdekking: er zijn geconditioneerde genen van de moeder die de ontwikkeling van het embryo mogelijk maken. Maar er zijn ook geconditioneerde genen van de vader nodig om de weefsels te ontwikkelen die de placenta vormen.

De wetenschappers concludeerden dat het belang van deze geconditioneerde genen veel verder gaat dan de vorming van de foetus. Ze veronderstelden dat hersenfuncties ook verbonden kunnen zijn met de ontwikkeling van deze genen.

Tot slot hebben ze dat belang kunnen aantonen. Ze bewerkten een deel van de genen en experimenteerden met muizen wiens genetische inhoud overwegend afkomstig was van één van de ouders.

De resultaten waren de volgende: de muizen met de meeste maternale genen hadden grotere hoofden en hersenen.

Anderszijds, degenen met meer genetisch materiaal van de vader hadden kleinere hersenen en hoofden. Hun lichamen waren ook niet proportioneel; die met grotere hoofden hadden kleinere lichamen en omgekeerd.

Ze merkten ook dat, hoewel de cellen van beide ouders in de hersenen aanwezig waren, de cellen die van de vader kwamen, meer gericht waren op voedsel, agressie en overleven in het algemeen. De cellen van de moeder hadden echter de overhand in die gebieden van de hersenen die de cognitieve functies regelen.

Intelligentie wordt niet alleen geërfd

Intelligentie wordt niet alleen geërfd

Het is duidelijk dat je gemiddeld ongeveer 40-60% van je intelligentie erft. De rest wordt ontwikkeld door stimulatie en vanuit de omgeving. Daarom, terwijl we de intelligentie van onze moeders erven, kunnen ze ons ook op andere manieren helpen.

Onze intellectuele ontwikkeling heeft veel te maken met de prikkels en aansporingen die we krijgen. De emotionele steun en veiligheid die we voelen is ook belangrijk.

Moeders geven ons de ruimte om onze talenten te ontwikkelen. Door de veilige band die we met haar hebben, voelen we ons zekerder en gemotiveerder om te ontdekken en te volharden.

Moeders moedigen ons aan om niet te snel op te geven. Ze leren ons om problemen op te lossen. Zo leren we om te gaan met frustratie en zo leren we het beste in ons naar boven te halen en te versterken.

De  manier waarop we met onze moeders omgaan maakt ontwikkeling in veel delen van de hersenen mogelijk.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.