Kinderen leren hoe ze mindmaps kunnen maken om te studeren

Mindmaps maken helpt om informatie op een grafische en gesynthetiseerde manier te leren, dus leer je kinderen deze studietechniek!
Kinderen leren hoe ze mindmaps kunnen maken om te studeren
Ana Couñago

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Ana Couñago.

Laatste update: 23 april, 2024

Studeren kan voor kinderen en adolescenten een heel vervelende taak zijn. Daarom is het belangrijk ze bepaalde studietechnieken aan te leren om ze te helpen kennis gemakkelijker te assimileren. In dit artikel stellen we daarom een strategie voor van organisatie en synthese van informatie: het uitwerken van mindmaps.

Een van de vele voordelen van studeren met mindmaps is het feit dat je zo een globaal en gestructureerd beeld krijgt van alle te leren inhoud.

“Dankzij mindmapping kun je een lange, saaie lijst informatie omzetten in een schitterend, gemakkelijk te onthouden, zeer georganiseerd diagram; je gedachten in overeenstemming met de natuurlijke processen van je hersenen.”
-Tony Buzan

Wat is een mindmap?

Een mindmap is een studietechniek die gebaseerd is op het grafisch voorstellen van concepten of ideeën die bij een bepaald onderwerp of les horen. Het is dus een hulpmiddel dat het leren vergemakkelijkt. Kennis wordt namelijk op een visuele manier gepresenteerd, waarbij ze door beelden of symbolen en trefwoorden met elkaar in verband worden gebracht.

Kinderen leren hoe ze mindmaps kunnen maken om te studeren

Het gaat erom informatie te ordenen rond een vertakte structuur. Dat wil zeggen, een hoofdidee wordt in het midden geplaatst en dan aangevuld met andere secundaire ideeën, die aan het centrale thema ontleend worden.

“Als het op de juiste manier gebruikt wordt, vermenigvuldigt mindmapping de lees- en leerefficiëntie met een factor drie – op zijn minst – en dient het dus om enorme hoeveelheden tijd te besparen en de algehele lees-efficiëntie te verhogen.”
-Tony Buzan

Daarom kunnen we zeggen dat de elementen die elke mindmap moet bevatten de volgende zijn:

 • Een centrale cirkel waarin het hoofdonderwerp geschreven staat.
 • Sleutelwoorden die vervolgens de informatie met elkaar verbinden.
 • Lijnen of vertakkingen.
 • Opvallende kleuren.
 • Afbeeldingen, tekeningen, of symbolen die vervolgens het onthouden en oproepen van alle ideeën bevorderen.

Kinderen leren mindmappen maken om te studeren

Om een mindmap correct te maken, moet je drie eenvoudige stappen volgen:

 1. Schrijf allereerst het hoofdonderwerp en een beeld dat het voorstelt midden op het blad.
 2. Teken vervolgens vanuit de centrale afbeelding van het thema takken, bij voorkeur in de vorm van gebogen lijnen, met de andere begrippen en ideeën.
 3. Geef tot slot alle ideeën of begrippen weer door middel van beelden of symbolen en trefwoorden.

“De opbouwlogica ervan berust op een neuronale vorm, vandaar dat golvende lijnen de voorkeur krijgen boven rechte. Dit vanwege de gedachte dat de hersenen deze vormen beter assimileren dan de starre en geometrische vormen van andere visuele organisatoren van informatie.”
-Luis Alberto Núñez

Bovendien moet je in gedachten houden dat een mindmap weinig woorden moet bevatten en zo grafisch mogelijk moet zijn. Om een mindmap te maken is het tegenwoordig niet meer strikt noodzakelijk om potlood en papier te gebruiken. Er zijn namelijk veel computerprogramma’s die voor zo’n uitwerking gebruikt kunnen worden, zoals de volgende:

 • Freemind.
 • MindGenius (Engelse link).
 • Connected Mind.
 • Ideament.
 • XMind.
 • PersonalBrain
A medical mind map.

De voordelen van mindmaps maken om te studeren

Nu je weet hoe je mindmaps kunt maken, vraag je je vast af waarom het zo’n goed idee is om kinderen te leren studeren door mindmaps te maken. Hier zijn een paar redenen:

 • Ze geven een globale visie op het te bestuderen onderwerp.
 • Ze zijn gemakkelijk te raadplegen.
 • Mindmaps besparen ook tijd.
 • Ze bevorderen het terughalen van informatie.
 • Ze maken het ook mogelijk relevante informatie te scheiden van irrelevante informatie.
 • Mindmaps optimaliseren het memoriseerproces.
 • Ze dienen om ideeën te verduidelijken.
 • Ze stellen je in staat grote hoeveelheden informatie in een eenvoudige structuur te groeperen.
 • Concentratie en aandacht worden ook bevorderd.
 • Ze bevorderen het plannen bij de studie.
 • Ze bevorderen de creativiteit.

“De traditionele manier van aantekeningen maken, bevordert door zijn aard en structuur je creativiteit niet. Mind maps daarentegen, waarbij je alle middelen van je verbeelding en alle hulpmiddelen van de rechter en linker hersenhelft gebruikt, stellen je in staat je creativiteit de vrije loop te laten.”
-Tony Buzan-

Mindmaps en de ontwikkeling van het denken

Behalve de hierboven genoemde voordelen zijn mindmaps vooral nuttig om de analytische en creatieve intelligentie (Spaanse link) van kinderen te stimuleren. Of het nu in analoge of virtuele vorm is, het hulpmiddel maakt het mogelijk informatie met autonomie en spontaniteit te ordenen volgens bepaalde richtlijnen.

Ze worden een studietechniek die automatisch leren uit het hoofd opheft en het uitvoerig onthouden bevordert. Dit komt doordat het de vrije associatie van ideeën inzet, bemiddeld door grafische verwijzingen of trefwoorden die werken als triggers voor de ontwikkeling van het denken.

Tot besluit, zoals gesteld in een studie gepubliceerd (Spaanse link) in het International Journal of Educational Research and Innovation, bevorderen mindmaps het begrip van de inhouden waaraan de leerlingen werken. Zo nemen de motivatie, de deelname en de studie toe omdat het het proces van begrijpen en synthetiseren van informatie vergemakkelijkt. Daardoor worden de leerlingen de hoofdrolspelers van hun eigen leerproces.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.