Maak kennis met het nieuwe programma van Erasmus+

Het Erasmus+ programma heeft vele Europese studenten in staat gesteld in het buitenland te studeren. In de nieuwe versie ligt de nadruk op heel belangrijke aspecten.
Maak kennis met het nieuwe programma van Erasmus+

Laatste update: 21 november, 2021

Zoals elk jaar komt er een nieuw Erasmus+ programma aan, dit keer voor de periode 2021-2027. Natuurlijk wordt het deze keer gepresenteerd met een reeks interessante aspecten die het bijzonder aantrekkelijk maken voor jongeren.

Het nieuwe programma dat net van start is gegaan, is vooral gericht op inclusie, duurzaamheid en digitalisering. Dit komt voort uit enkele jongereninitiatieven. Laten we dus eens kijken waar dit over gaat.

Welke nieuwe aspecten zijn in het Erasmus+ 2021 programma opgenomen?

Met een budget dat het dubbele is van dat voor de periode 2014-2020, is het nieuwe Erasmus+ programma begiftigd met 26,2 miljard euro. Die komen dan weer bij nog eens 2.200 miljoen uit andere instrumenten van de Europese Unie, zoals het Instrument voor nabuurschap, ontwikkeling en samenwerking (Engelse link).

Het lijkt erop dat Europa met deze aanzienlijke groei dus inzet op het voortdurend leren van jonge mensen, de vereniging van volkeren, en een grotere kennis van het ‘oude continent’.

Dit programma (Spaanse link), waarbij 33 landen betrokken zijn, wordt ook steeds toegankelijker voor iedereen. Bovendien biedt het internationale activiteiten en bevordert het tegelijk sportopleidingen en transversaal en transnationaal onderwijs.

Momenteel beschikt het eerste jaarlijkse werkprogramma over meer dan 2,8 miljard euro om mee te beginnen en hoopt het een voortrekkersrol te kunnen spelen in de Europese universiteiten.

Maak kennis met het nieuwe programma van Erasmus+

De sleutels tot het programma

De sleutels tot het nieuwe Erasmus+ programma zijn gebaseerd op vier grondbeginselen: namelijk inclusiviteit, digitalisering, ecologie en de jeugd zelf.

1. Inclusiviteit

Het eerste principe dat deze campagne van het Erasmus+ programma kenmerkt is dat van de inclusiviteit. Dat wil zeggen: meer kansen bieden aan hen die het moeilijker hebben.

Om dit te bereiken wordt daarom op kleine en grote schaal samengewerkt met verschillende bedrijven en agenten. En om deze kwestie te versterken is ook de internationale samenwerking uitgebreid.

Op deze manier komen er tegenwoordig derde landen in het spel die essentiële hulp bieden in verschillende sectoren, van sportonderwijs tot beroepsopleiding.

2. Digitalisering

De pandemie heeft in dit opzicht veel veranderingen teweeggebracht, maar op basis van een maatschappij die al sterk op de virtuele wereld gericht was.

De laatste maanden is er een enorme groei geweest in online opleidingen, een feit dat we vanuit dit programma nog meer willen bevorderen.

De Europese Commissie heeft besloten duidelijk in te zetten op de digitale modernisering van de onderwijsstelsels. Met dit doel worden verschillende platforms gelanceerd om in korte tijd voor een aanzienlijke verbetering te zorgen:

  • eTwinning
  • Toegang voor schoolonderwijs
  • EPALE
  • Jongerenpas
  • Europees jongerenportaal

Al deze strategieën bevorderen de implementatie van de digitalisering van het onderwijs. Bovendien wordt een intensieve combinatie van fysieke mobiliteit met teamwerk en online werk beoogd. Deze veranderingen zullen de invoering van een Europese studentenkaart vergemakkelijken.

3. Ecologie

Een van de sterke punten van het nieuwe programma is ook dat het zich inzet voor de bescherming van het milieu door de aanleg van duurzame vervoersnetwerken.

De Europese Unie heeft blijk gegeven van meer gevoeligheid voor de klimaatcrisis en heeft de Europese Green Deal ondertekend. Dit document bevordert beleid over het gebruik van duurzame hulpbronnen, zowel voor vervoer als voor andere zaken, om het bewustzijn te vergroten en de gevolgen van dit wereldwijde probleem te verzachten.

Als we iets van de pandemie geleerd hebben, dan is het dat we een milieuvriendelijker samenleving moeten ontwikkelen.

4. De jeugd is een belangrijk onderdeel van Erasmus+

De laatste prioriteit, maar niet minder belangrijk, is die van de jeugd. Dankzij de integratie van het DiscoverEU programma vergemakkelijkt de Europese Unie de deelname van jongeren op een meer democratische manier dan in het vorige Erasmus+ programma.

Het doel is de onafhankelijkheid van de jeugd te bevorderen, zodat ze per trein tussen landen kunnen reizen en het oude continent op hun eigen manier kunnen ontdekken. Zo kunnen ze hun geest openstellen voor verschillende culturen.

Met de trein op ontdekkingsreis

De kracht van het Erasmus+ programma zit in de unie

Allerlei initiatieven die de participatie moeten bevorderen, zullen door het nieuwe programma worden gesteund. Het hoofddoel is namelijk de kennis en het bewustzijn van de grondrechten en de Europese waarden te vergroten.

Je kent het nieuwe Erasmus+ al. Nu ligt het in jouw handen, of je nu een jongere of een moeder of een vader bent, om optimaal gebruik te maken van deze geestverruimende en doelverruimende mogelijkheid om te reizen. Wellicht ook interessant voor jou

7 van de beste opleidingen in kunst om uit te kiezen
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
7 van de beste opleidingen in kunst om uit te kiezen

We bespreken 7 van de beste opleidingen in kunst om je kind te helpen de beste beslissing te nemen voor zijn of haar professionele toekomst.