7 Vragen die ouders aan leraren moeten stellen

Tegenwoordig brengen veel kinderen en jongeren meer tijd op school door dan thuis. Hier zijn dus de vragen die ouders aan leerkrachten moeten stellen.
7 Vragen die ouders aan leraren moeten stellen
Marisol Rendón Manrique

Geschreven en geverifieerd door de leerkracht voorschoolse opvang Marisol Rendón Manrique.

Laatste update: 23 april, 2024

Het is geen geheim dat veel kinderen en jongeren tegenwoordig meer tijd op school doorbrengen dan thuis. Daarom is het zo belangrijk een sterke communicatieverbinding tussen leraren en ouders tot stand te brengen.

Hier zijn enkele van de vragen die je als ouder zou moeten stellen aan degene die belast is met het onderwijs van je kinderen. We houden rekening met belangrijke aspecten, zowel wat de academische prestaties als de persoonlijke vorming betreft.

7 vragen die ouders aan leraren moeten stellen

1. Hoe kan ik het onderwijs van mijn kind van thuis uit verbeteren?

Onderwijs is een gezamenlijke taak die niet alleen op de scholen mag neerkomen. Het is namelijk thuis waar de fundamenten en waarden van de kinderen worden gebouwd. De school vult deze grondslagen alleen maar aan en versterkt ze. Op die manier leren de kinderen toepassen wat je vanuit je familiekern al bezig bent in hen te zaaien.

Vanuit huis kun je de processen die leraren in gang zetten als ze de kinderen onder hun hoede hebben, verkennen en versterken.

Bedenk steeds dat je kinderen een betere opvoeding zullen krijgen als je erin slaagt je krachten te bundelen met de leraren met wie ze dagelijks tijd delen.

7 Vragen die ouders aan leraren moeten stellen

2. Wat is de methodiek of het pedagogisch model dat de leraren gebruiken?

Het is altijd belangrijk in te schatten hoeveel tijd je thuis moet hebben om bij je kinderen te zijn. Er zijn bijvoorbeeld leraren die de voorkeur geven aan face-to-face werk. Anderen kiezen er echter voor om taken op te dragen die thuis gedaan moeten worden. Hier moet de begeleiding van de ouders van het gezin dus voortdurend zijn.

3. Is er een stimuleringssysteem?

De fouten die onze kinderen begaan mogen niet genegeerd worden. Het is nodig dat er corrigerende maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat negatief gedrag niet herhaald wordt. Maar het is ook essentieel dat er een manier is om de positieve daden of resultaten die kinderen bereiken te erkennen. De sterke en zwakke punten van de kinderen mogen niet over het hoofd gezien worden.

4. Hoe is het met het gedrag van mijn kind in de klas?

Vaak zijn we ons totaal niet bewust van wat er met onze kinderen gebeurt als ze ons huis verlaten. Het zijn hun leraren die ons kunnen helpen ontdekken of er gedrags-, leer-, socialisatieproblemen zijn, of andere omstandigheden die hun algemene ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

Een positieve leraar die zijn hand uitreikt

5. Hoe is de relatie van mijn kind met zijn klasgenoten en leraren?

Een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen is de kwaliteit van de interactie die ze hebben met hun ouders en met volwassenen die gezagsfiguren vertegenwoordigen.

De assertiviteit van de relaties die je kind tijdens zijn volwassenheid zal aangaan hangt af van deze sociaal-affectieve ontwikkeling die zich in de vroege groeifasen voordoet.

Kinderen en adolescenten moeten ook leren de aanvaarde normen in hun sociale context te respecteren. De leraar is in dit opzicht een grote steun voor je.

6. Is het tempo waarin ze leren aangepast aan hun leeftijd?

Een andere belangrijke manier om te ontdekken of er een soort leerprobleem is, is te weten of je kind de tijdens de les voorgestelde activiteiten in een sneller of langzamer tempo uitvoert dan de rest van zijn klasgenoten. Hoewel de kenmerken van elk kind (Spaanse link) verschillend zijn, is er altijd een referentiepunt dat je signalen kan geven om op tijd hulp te zoeken en je zo nodig tot een andere professional dan de leerkracht te wenden.

7. Wat kan ik doen om mijn kind te helpen zijn moeilijkheden te overwinnen?

Het identificeren van de sterke en zwakke punten van kinderen is de kritieke stap om je te helpen ze te overwinnen.

Door samen te werken met de beroepskracht aan wie je het onderwijs van je kinderen toevertrouwt, kun je hun cognitieve, sociale, emotionele, spirituele en lichamelijke ontwikkeling bevorderen.

Samen met hun leerkracht is het goed een plan van activiteiten. Of taken op te stellen die je als ouder in het gezelschap van je kind kunt uitvoeren om ervoor te zorgen dat het stap voor stap met meer vertrouwen de situaties tegemoet treedt die zich elke dag op school voordoen.

Bedenk tot slot dat het belangrijk is dat er eenheid is tussen het gezag dat thuis en op school wordt uitgeoefend.

Zorg ervoor dat er geen tegenstrijdigheden zijn tussen de corrigerende maatregelen of stimulansen die voorkomen op deze twee plaatsen. De plaatsen waar kinderen het grootste deel van hun tijd doorbrengen.

Nu ken je dus enkele van de belangrijkste vragen die ouders aan leraren moeten stellen. Dus, waar wacht je nog op om een afspraak te maken?


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.