Onderwijspsychologie: alles wat je hierover moet weten

Onderwijspsychologen ontwikkelen studieplannen en onderwijsmodellen om het leerproces te optimaliseren en de administratie van onderwijsinstellingen te verbeteren. Ook past de onderwijspsychologie de voorschriften en principes van de psychologie toe op het leren op scholen.
Onderwijspsychologie: alles wat je hierover moet weten
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 27 november, 2019

Specialisten in onderwijspsychologie verzekeren dat de methoden die in de klas worden gebruikt, helpen om de cognitieve vaardigheden van studenten te verbeteren.

Wat is onderwijspsychologie?

Het is een sub-discipline van psychologie, de wetenschap die mentale processen en menselijk gedrag bestudeert. De nadruk ligt hier op de kwaliteit van leren op scholen.

Het doel is dus om het leerproces en de verwerving van kennis effectiever te maken. Kortom, het bestudeert in detail hoe individuele studenten zich ontwikkelen en leren. Deze experts passen bijvoorbeeld studiemethoden aan zodat scholen beter kunnen presteren.

Psychologische theorieën met betrekking tot onderwijs

Onderwijspsychologen vormen theorieën over de ontwikkeling van mensen en het leerproces. De nadruk ligt op de manier waarop we omgaan met kennis, wat leidt tot beter leren. Bovendien is het belangrijk dat ze blijven werken aan wat we weten over onderwijs.

De volgende vier psychologen hebben grote bijdragen geleverd aan de onderwijspsychologie:

1. Jean Piaget: Vier fasen van ontwikkeling

De Zwitserse psycholoog Jean Piaget bepaalde dat kinderen vier stadia van ontwikkeling ervaren wat betreft hun cognitieve vaardigheden. Een van zijn theorieën richt zich op de manier waarop leerlingen vanaf 11 jaar oud erin slagen om abstract logisch denken te ontwikkelen. Daarom is hij een van de meest invloedrijke mensen op dit gebied.

Kinderen motiveren

2. Lev Vygotsky: leren, maatschappij en cultuur

De Russische psycholoog Lev Vygotsky onderzocht de manier waarop de cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door de maatschappij en cultuur. De studies van Vygotsky waren gericht op de gedragspatronen die kinderen aannemen, afhankelijk van de sociale omgeving waarin het kind opgroeit.

Daarnaast onderzocht hij ook de concepten van educatieve stellingen en de zone van de naaste ontwikkeling. Beide concepten zijn vandaag de dag nog steeds relevant.

3. De sociale variabelen van Albert Bandura

Albert Bandura wilde weten hoe sociale variabelen en de omgeving van een persoon het leerproces kunnen beïnvloeden. Daarom benadrukte Bandura een concept dat hij zelfeffectiviteit noemde. Dit verwijst naar het beeld dat mensen hebben van hun eigen vermogen om tegenslagen en moeilijke situaties te overwinnen.

Dit is een belangrijk concept om obstakels te overwinnen en coping-gedrag te ontwikkelen voor de dagelijkse uitdagingen waarmee we te maken krijgen als we onze doelen willen bereiken.

4. De paradigma’s van María Montessori

María Montessori was een bekende lerares die veel van haar eigen theorieën ontwikkelde. Ze stelde vier belangrijke pijlers voor het onderwijs van leerlingen voor. Haar studie was gebaseerd op de leeromgeving en de geest van de student, of het nu om een kind gaat of een volwassene.

Bovendien was ze ook geïnteresseerd in wat zij de gevoelige periodes noemde of die periodes waarin de student waarschijnlijk meer leert.

Individualisering van het leerproces

Een psycholoog analyseert niet alleen de kenmerken van leerlingen, maar ze waarderen ook de verschillen van elke student, die ze gebruiken om hun ontwikkeling en leren te versterken.

Belangrijke aspecten voor de specialist zijn:

  • Creativiteit
  • Motivatie
  • Communicatieve vaardigheden
  • Intelligentie

Motivatie is fundamenteel, omdat het zorgt dat de leerling meer bereid is om te leren en zijn of haar doelen te bereiken.

De psycholoog werkt om de motivatie van de student te vergroten en zo het leren in de klas te versterken. Deze methode past ook specifieke taken toe die zich richten op de leerdoelen.

Leerstoornissen

Leerstoornissen zijn een ander aandachtspunt van de onderwijspsychologie. Wanneer een student niet op dezelfde manier kan leren als zijn of haar klasgenootjes, begint de psycholoog te zoeken naar de redenen hiervoor.

Daarom gaat een ander deel van het werk van een psycholoog om de behandeling van dyslexie of andere leerstoornissen zoals ADHD of hyperactiviteit. Samen met de leraar maakt hij plannen die zijn aangepast aan elk geval. Het idee is dus om negatieve gevolgen voor de leerresultaten van het kind te voorkomen.

Aandoeningen zoals depressie en angst en de problemen als gevolg van pesten zijn extra onderwerpen voor de onderwijspsycholoog om te onderzoeken. Tot slot passen ze gerichte therapieën toe en zorgen ze zo nodig voor veranderingen in het leerpakket.

Kinderen in een klaslokaal

De geschiedenis van de onderwijspsychologie

De eerste studies rond onderwijspsychologie en kinderen met probleemgedrag verschenen in de jaren 1880. Later, pas rond 1920, begonnen experts psychologische problemen aan te pakken die zich vooral voordeden bij kinderen zowel binnen als buiten de klas. Rond dezelfde periode begonnen experts aandacht te schenken aan de affectieve aspecten van leren en de emotionele en sociale ontwikkeling van de student.

De eerste psychologen die expliciet werden opgeleid om expert te zijn in het leren, verschenen pas rond 1955. Dit is dan ook het moment waarop hun werk eindelijk zichtbaar werd in scholen en leercentra.

Maar er was ook een verschuiving in het denken vanaf de jaren ’70 toen experts hun eigen modellen begonnen te ontwikkelen. Ze begonnen eerst te experimenteren met het toepassen van leermodellen op privéscholen en samen met ouderverenigingen.

De rol die de onderwijspsychologie vandaag dus speelt bij het leren is nu duidelijk. Deze specialisten helpen elke student om zijn potentieel te kunnen bereiken, binnen zijn individuele leervaardigheden.

Bovendien trainen en ondersteunen ze ook leraren en de families van de studenten. Daarom is hun werk zo belangrijk voor de succesvolle ontwikkeling van het onderwijs- en leerproces.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.