Wat is een geplande bevalling?

Er zijn vele redenen waarom een geplande bevalling nodig kan zijn. Zoals we zullen zien in dit artikel is het doel van de bevalling inleiden het beschermen van de gezondheid van de moeder en het kind en om complicaties te voorkomen.
Wat is een geplande bevalling?
Pedro González Núñez

Geschreven en geverifieerd door de kinderdocent Pedro González Núñez.

Laatste update: 22 december, 2022

Over het algemeen begint de bevalling op natuurlijke wijze als het tijd is. Het begint met weeën die voor het verweken van de baarmoedermond zorgen. Maar sommige vrouwen zullen een geplande bevalling krijgen.

Als toekomstige moeder is het goed om hierover geïnformeerd te zijn en te weten wat de voor- en nadelen zijn van inleiden.

Een bevalling inleiden wordt gedaan door een arts of verloskundige, eventueel met medicatie om de weeën op te wekken. 

Oxytocine of prostaglandine kunnen hiervoor gebruikt worden. De keuze hangt af van de staat van de baarmoedermond van de moeder.

Deze procedure wordt normaal alleen uitgevoerd als de bevalling niet vanzelf of op natuurlijke wijze begint. 

Bij een normale zwangerschap zullen artsen alleen de bevalling inleiden als de baby na 41 weken zwangerschap nog niet is geboren.

In deze gevallen kan de dokter verschillende technieken gebruiken om de weeën op te wekken en de bevalling op gang te brengen.

Er zijn echter gevallen waarbij het nodig is om de bevalling in te leiden ook al is de draagtijd nog niet verstreken.

Dit gebeurt bij zwangerschappen met een hoog risico, als een medische ingreep nodig is om een bevalling te starten.

Deze procedure wordt normaal alleen uitgevoerd als je na 41 weken nog zwanger bent en de bevalling niet vanzelf of op natuurlijke wijze begint.

Deze soort geplande bevalling kan op het beste moment gebeuren voor moeder en baby, zolang al het medisch personeel aanwezig is.

Ingeleide bevallingen gepland voor een specifieke datum is gewoner in de particuliere gezondheidszorg dan in de algemene ziekenhuizen.

Keizersnede

Redenen om te kiezen voor een geplande bevalling

Er zijn veel redenen waarom dokters besluiten om de bevalling in te leiden. Hier zijn er een paar:

 • Als er risico is op een infectie in de baarmoeder. Dit is gevaarlijk voor de baby en brengt ook vaak de moeder in gevaar.
 • Als de vliezen van de moeder zijn gebroken. Dokters zullen afwachten of de weeën vanzelf komen, maar zo niet dan kunnen ze besluiten om deze op te wekken.
 • Als de baby erg groot is. In dit geval kunnen artsen de bevalling inleiden om een langdurige bevalling en letsel bij moeder en kind te voorkomen. Dit geldt alleen voor vaginale bevallingen.
 • Buiten een ingeleide vaginale bevalling, kan er van tevoren ook een keizersnede gepland zijn om schade en mogelijke complicaties voor moeder en baby te vermijden.

Andere redenen waarom artsen een bevalling inleiden

De bovengenoemde gevallen zijn de meest voorkomende redenen zijn om te kiezen voor een geplande bevalling. Maar er zijn ook andere redenen waarom artsen een bevalling moeten plannen en inleiden.

Laten we eens kijken naar een aantal veelvoorkomende factoren:

 • Een reden om de bevalling in te leiden is als de placenta niet goed werkt. Dit is pre-eclampsie en wordt ook wel zwangerschapsvergiftiging genoemd en is een serieuze complicatie dat het leven van zowel moeder als baby in gevaar kan brengen. Zwangerschapsvergiftiging vermindert de bloedstroom naar de foetus. Het kan ook chronische problemen veroorzaken zoals hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes, hartinsufficiëntie of nierfalen. Deze brengen allemaal de gezondheid van moeder en baby in gevaar.
 • Een andere reden waarvoor dokters besluiten om een bevalling in te leiden is een afwijking in de hartslag van de baby.
 • Het kan nodig zijn om een bevalling in te leiden als er vertraging is in de ontwikkeling van de foetus.
 • Als de vruchtwaterzak niet breekt en de bevalling niet vanzelf begint, zullen dokters deze inleiden.
 • De bevalling kan ook ingeleid worden als er te weinig vruchtwater in de baarmoeder over is, als een alternatief voor een keizersnee.
Onderzoek van een zwangere buik

Hoe wordt een bevalling ingeleid?

Er zijn verschillende methoden om de bevallingsprocedure te starten. Welke het meest geschikt is, hangt af van de baarmoedermond van de moeder.

De baarmoedermond moet verweken en ontsluiten om de baby erdoor te laten. Dokters kunnen hormonen voorschijven om dit proces op te wekken.

Andere medische procedures kunnen ook helpen om de baarmoedermond voor te bereiden voor de geboorte.

Er zijn verschillende methoden om de bevallingsprocedure te starten. Welke het meest geschikt is, hangt af van de baarmoedermond van de moeder.

Als dit eenmaal gebeurd is, wordt oxytocine gebruikt om de weeën op te wekken. Dit hormoon wordt via een infuus gegeven.

Zelfs met medische hulp kan het echter nog tussen 12 en 24 uur duren voordat de baarmoedermond volledige ontsluiting heeft bereikt ter voorbereiding van de geboorte. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Parto inducido (induction of labour). Volume 58, No. 1, January/February 2013. American College of Nurse-Midwives. 1526-9523/09/$36.00 doi:10.1111/j.1542-2011.2012.00257.x.
 • WHO recommendations for induction of labour. World Health Organization. [Online] Avaiable at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44531/9789241501156_eng.pdf;jsessionid=DA500E2B9D83C4B04C6C5D87CACED591?sequence=1
 • Mozurkewich, Ellen & Chilimigras, Julie & R Berman, Deborah & Perni, Uma & C Romero, Vivian & King, Valerie & Keeton, Kristie. (2011). Methods of induction of labour: A systematic review. BMC pregnancy and childbirth. 11. 84. 10.1186/1471-2393-11-84.
 • Talaulikar, Vikram & Arulkumaran, Sabaratnam. (2015). Induction of labour.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.