De effecten van borstvoeding op je hersenen

De effecten van borstvoeding op je hersenen
De effecten van borstvoeding op je hersenen
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 03 mei, 2018

Als je borstvoeding geeft, is het waarschijnlijk dat je je soms wat afwezig en vergeetachtig voelt. Doordat je steeds dingen vergeet, voel je je misschien verward en gefrustreerd. Gebrek aan concentratie kan één van de effecten van borstvoeding geven zijn.

Gedurende deze tijd razen de hormonen door je lichaam en ze doen allemaal hun eigen ding. Ze overspoelen je met stoffen waardoor  z e je in de war  brengen en een beetje wazig  maken.

Het is alsof je een soort van mist in je hoofd hebt. Dit kan alarmerend zijn voor nieuwe moeders. Het draagt bij tot een zekere nervositeit en kan er toe leiden dat we wat meer fouten maken. En natuurlijk, hoe kunnen we het vergeten: deze razernij van hormonen komt uitgerekend op het moment dat we een gebrek aan slaap hebben en onder druk staan.

Negatieve effecten van borstvoeding geven op je hersenen

De delen van je hersenen die verantwoordelijk zijn voor nauwkeurigheid en concentratie zijn nu volledig gefocust zijn op het beschermen van en letten op je pasgeborene. Dit blijft zo gedurende de eerste zes maanden van het leven van je baby.

Het gevolg is dat moeders die borstvoeding geven moeite hebben om dingen goed te verwoorden. Ze kunnen het lastig vinden om een gesprek te volgen waarbij een zekere concentratie vereist is. In zekere zin is ze in bepaalde mate haar gebruikelijke mentale scherpte kwijt.

Borstvoeding geven aan je pasgeborene

Positieve effecten van borstvoeding geven op je hersenen

Desalniettemin zijn de voordelen van het geven van borstvoeding vele malen groter dan de nadelen. Je baby is de perfecte neurologische partner voor jou. De uitwisseling van berichten die plaatsvindt via borstvoeding resulteert in een uitbarsting van nieuwe neuronale verbindingen in het brein van een moeder.

De mate van hormonale respons varieert in de loop van de tijd en is ook afhankelijk van hoe vaak je de baby voedt. Hoe meer borstvoeding  je  geeft, hoe groter deze groei zal zijn. Het reageert op stoffen zoals prolactine en oxytocine. Dit zijn de belangrijkste hormonen die verantwoordelijk zijn voor het versterken van de emotionele band tussen moeder en kind.

Een simpele blik, een gebaar of het aanraken van je baby zal je de impuls geven om je baby te voeden. Je borsten worden warmer en kunnen melk lekken. De baby wordt direct beloond: hij krijgt niet alleen voedsel, maar ook de liefde en steun van zijn moeder.

Je geeft deze stoffen door aan je kind, dat op zijn beurt oxytocine afgeeft, waardoor hij zich veilig en prettig voelt.

De effecten van borstvoeding geven aan je baby

Andere effecten van borstvoeding geven: ontwenningsverschijnselen bij het stoppen

Het is normaal dat moeders last hebben van zekere verschijnselen als ze niet bij hun baby zijn. Het kan leiden tot gevoelens van ongerustheid,  angst en zelfs paniek.

De oorsprong van deze symptomen is eerder neurologisch en fysiologisch dan psychologisch. Dit lijkt te gebeuren omdat de hersenen zich geleidelijk aan het voorbereiden zijn om de hormoonspiegels aan te passen voor een moment waarop moeder en kind op één of andere manier van elkaar gescheiden worden.

Het niveau van oxytocine, dat de stress reguleert, daalt plotseling. Vergeet niet dat oxytocine slechts drie uur in je bloedbaan blijft.

Baby in de wieg

Wanneer je begint met het afbouwen van borstvoeding geven kun je dezelfde verschijnselen ervaren. Aangezien dit moment vaak samenvalt met het teruggaan naar het werk kan het een emotioneel heftig iets zijn voor nieuwe moeders.

Het gevolg is een gevoel van angst en ellende, omdat de stroom oxytocine die de hersenen overspoelde tijdens de borstvoeding plotseling is afgebroken.

Veel moeders proberen deze overgang te verzachten door een borstkolf te gebruiken om melk  af te kolven op het werk wanneer ze maar kunnen. Op deze manier kunnen ze geleidelijk afbouwen en wennen aan de effecten van borstvoeding geven verminderen . Je kunt doorgaan met borstvoeding geven in het weekend.

Door dit te doen, wordt niet alleen de melkproductie voortgezet. Ook het emotionele en fysiologische plezier van borstvoeding voor zowel moeder als kind wordt zo in zeker zin voortgezet.

Bron: The Female Brain, door Louann Brizendine


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Farrar, D., Tuffnell, D., Neill, J., & Marshall, K. (2010, March). Pregnancy adversely affects ability to recall previously seen spatial locations. In Society for Endocrinology BES 2010 (Vol. 21). BioScientifica. https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0021/ea0021P325
  • Brizendine, L., & Montesinos, M. J. B. D. (2007). El cerebro femenino. RBA.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.