Innovatieve technieken om complicaties tijdens de zwangerschap te ontdekken

Innovatieve technieken om complicaties tijdens de zwangerschap te ontdekken
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 02 mei, 2018

Met behulp van innovatieve technieken kunnen medische specialisten complicaties tijdens de zwangerschap niet alleen ontdekken maar ook corrigeren of zelfs voorkomen.

Alle zwangerschappen, dus ook zwangerschappen die zich normaal ontwikkelen, vereisen medische zorg. Dat is om aan het einde van de rit een gezonde bevalling te begeleiden en te garanderen.

Veel van de routinematige procedures die nu worden gebruikt om een zwangerschap te controleren, bestonden een paar jaar geleden nog niet.

Tegenwoordig zijn er veel Innovatieve technieken die kunnen worden gebruikt om belangrijke complicaties, zoals het syndroom van Down, vroegtijdig vast te stellen. Het syndroom van Down is een chromosomale afwijking.

Het is absoluut noodzakelijk voor alle toekomstige moeders om regelmatig een doktersafspraak bij hebben om gecontroleerd te worden. Maar natuurlijk heeft iedereen het recht om op een eigen manier de zwangerschap te beleven.

Sommige moeders geloven dat ze op bevredigende wijze hun zwangerschap kunnen doorlopen zonder de begeleiding van hun arts.

En zeker, de meeste zwangerschappen vereisen geen dringende medische interventie. Maar de ontwikkeling van innovatieve technieken zoals prenatale tests is enorm en divers in veel opzichten. De gezondheid van je baby kan daardoor goed in de gaten worden gehouden en dat is natuurlijk heel belangrijk.

Prenatale tests voor mogelijke complicaties tijdens de zwangerschap

Deze tests houden verband met de ontwikkeling van de baby. Specialisten kunnen hiermee vast stellen of er mogelijke problemen zijn met de baby of de moeder.

Ze geven een indicatie of het belangrijk is om een bepaald verder onderzoek te doen. Ze geven dus niet aan wat er aan de hand is, maar dat er iets aan de hand is wat verder moet worden onderzocht.

Innovatieve technieken

Er is geen enkele reden om je druk te maken over wat routine onderzoeken. Dat zijn immers onderzoeken die regelmatig worden gedaan, ook zonder enige aanleiding.

Ze zijn echter nuttig als het gaat om het snel opsporen van mogelijke afwijkingen. Deze onderzoeken worden gebruikt om eventuele problemen, zowel bij de moeder als bij de foetus, op te sporen. Ze kunnen een indicatie geven van mogelijke aangeboren afwijkingen van de foetus.

De aard van de routine-onderzoeken variëren, afhankelijk van het stadium van de zwangerschap. Sommige zijn specifiek en nuttig tijdens het eerste trimester van de zwangerschap en andere zijn voor het tweede trimester.

Ze zijn vooral nuttig in bepaalde gevallen. Je kunt daarbij denken aan polyhydramnio’s (grote hoeveelheid vruchtwater) of ziekten zoals bloedarmoede. De onderzoeken zijn tevens nuttig voor het vaststellen van aangeboren afwijkingen en het risico op een miskraam.

Innovatieve technieken om complicaties tijdens de zwangerschap te ontdekken

Innovatieve technieken voor zwangere vrouwen

Zoals we eerder al aangaven, worden routine onderzoeken aanbevolen, zelfs wanneer de zwangerschap zich normaal ontwikkelt. Ze zijn erg nuttig om onverwachte problemen aan te pakken en zelfs eventueel te voorkomen.

Er zijn risico’s verbonden aan alle fasen van de zwangerschap. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat moeders soms bang zijn wanneer ze bepaalde testen moeten ondergaan.

Hieronder beschrijven we kort wat de routine-onderzoeken zijn. We willen benadrukken dat iedereen het recht heeft om ze te ondergaan of niet.

Echografie:

Dit is een zeer algemene procedure. Het is zowel nuttig om problemen op te sporen als om je baby voor het eerst te zien.

Met deze procedure kan het geslacht van de baby worden vastgesteld. Het maakt ook de vroege opsporing van afwijkingen, zoals hartafwijkingen en chromosomale veranderingen, mogelijk.

Een echografie is een onderzoek dat wordt aanbevolen om mogelijke afwijkingen van de foetus nauwlettend in de gaten te houden. Een echografie wordt aanbevolen wanneer andere routine-onderzoeken op mogelijke afwijkingen.

Het is een niet-invasieve techniek waarbij beelden worden verkregen door een apparaat met behulp van geluidsgolven. Deze golven doen je baby geen pijn. Ze maken het mogelijk de binnenkant van je baarmoeder te zien.

 Vlokkentest

Dit innovatieve onderzoek wordt aanbevolen als er afwijkingen zijn geconstateerd tijdens de routinematige onderzoeken van het eerste trimester. Het wordt ook aanbevolen bij zwangerschappen met een verhoogd risico.

De test bestaat uit het analyseren van een monster van chorionvilli dat niets meer is dan weefsel van de placenta.

Er zijn 2 trajecten mogelijk om het weefselmonster te verkrijgen: trans-cervicaal of trans-abdominaal. Het traject wordt afhankelijk van de aard van de zwangerschap bepaald.

Deze procedure heeft bepaalde risico’s wat moeders natuurlijk bezorgd kan maken.

Het is echter een belangrijke test die alle genetische of chromosomale complicaties die de foetus kunnen beïnvloeden, kan vaststellen. Voorbeelden van dergelijke complicaties zijn cystische fibrose (CF) oftewel taalslijmziekte, het syndroom van Down en het syndroom van Turner.

Bloedonderzoek

Dit een vrij normaal en bekend onderzoek. Het voordeel zit ‘m in het feit dat het nu door innovatieve technieken ook mogelijk is om bepaalde soorten eiwitten in het bloed van de moeder te meten. Dit maakt de diagnose van chromosomale veranderingen en algemene afwijkingen mogelijk.

Het belang van dit onderzoek  is dat het gespecialiseerde analyse mogelijk maakt om te hoge of te lage niveaus van plasma-eiwit A en humaan choriongonadotrofine te identificeren. Beide stoffen kunnen soms verband houden met bepaalde afwijkingen.

Het onderzoek maak vroege vaststelling van een probleem mogelijk. Het is niet-invasief en eenvoudig uit te voeren. Voor de analyse van de resultaten zijn echter geavanceerde methoden vereist.

Vruchtwaterpunctie

Amniocentese, oftewel vruchtwaterpunctie is een procedure die de detectie van genetische en chromosomale veranderingen mogelijk maakt. Het is met name nuttig bij de diagnose van aangeboren afwijkingen die het centraal zenuwstelsel aantasten.

Dit onderzoek wordt meestal gedaan tijdens het eerste trimester. Het onderzoek bestaat uit de extractie van een kleine hoeveelheid vruchtwater. De analyse van de vloeistof is gebaseerd op de meting van eiwitten zoals het alfa-fetoproteïne en het acetilcolinetraat-enzym.

Concentraties van deze stoffen kunnen mogelijke complicaties identificeren, zoals spina bifida, gastroschisis, anencefalie en het syndroom van Down.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.