De effecten van acne op het gevoel van eigenwaarde

De effecten van acne op het gevoel van eigenwaarde tijdens de adolescentie zijn zeer aanzienlijk. De emotionele impact kan aanzienlijk zijn. Lees meer.
De effecten van acne op het gevoel van eigenwaarde

Laatste update: 13 maart, 2023

Acne komt niet in het leven van een puber zonder een zekere mate van ongemak achter te laten. De waarheid is dat huidziekten, zoals puistjes en mee-eters, niet als een verrassing komen zodra de puberteit begint. Deze treffen de meeste jongeren tussen 12 en 18 jaar, zij het met verschillende intensiteit. Lees verder voor meer informatie over de effecten van acne op het gevoel van eigenwaarde.

Je herinnert je vast die angst en dat ongemak die je als tiener voelde als je wakker werd, in de spiegel keek en één, twee of heel veel puistjes zag die waren uitgebroken terwijl je sliep. Meer dan eens heb je jezelf misschien gestrest terwijl je je afvroeg wat mogelijke strategieën waren om ze te verbergen. Aan de andere kant, als je een van de gelukkigen bent die in je jeugd geen last had van acne, zul je gemerkt hebben hoe het veel van je vrienden trof.

De emotionele impact van huidlaesies op het gezicht van adolescenten wordt als aanzienlijk beschouwd. Hoewel de effecten van acne variëren naar gelang de persoonlijkheidskenmerken en de kwaliteit van het ondersteunende netwerk, naast andere factoren, hebben imperfecties of ongewenste kenmerken in meer of mindere mate een negatieve invloed op het zelfvertrouwen.

Een lichaam dat vreemd aanvoelt

A teenage girl with acne applying cream to her face.
Tussen de puberteit en de adolescentie weerspiegelt de spiegel een complexer en over het algemeen minder harmonieus beeld, wat vaak het zelfbeeld van jongeren aantast.

We weten dat adolescenten hun identiteit zoeken, verkennen en herbevestigen in het gezelschap van hun leeftijdgenoten. Kledingstijl, lichaamskenmerken en zelfs lichaamsbeweging zijn relevante elementen in de tussenfase tussen kindertijd en volwassenheid.

Deze fase brengt grote hormonale veranderingen met zich mee die leiden tot notoire lichaamstransformaties. Zo verschijnt gezichts- en genitale beharing, groeien borsten en verandert de stem. Het lichaam barst zodanig uit dat het gevoel van veiligheid en vertrouwen duidelijk wordt onderbroken en alles uit elkaar lijkt te vallen. Zichzelf herkennen in een lichaam dat tot dan toe vreemd aanvoelde, houdt een zware symbolische taak in.

In dit opzicht vertoont het zelfbeeld belangrijke wijzigingen, want hoewel de persoonlijkheid in de loop der tijd gelijk blijft, kunnen we van het lichaam niet hetzelfde zeggen.

De psychosociale effecten van acne

Acne is een ontstekingsziekte van de talgklieren. Het komt dus meestal voor op plaatsen waar veel talgklieren zijn, zoals het gezicht, de rug en de borst. Zoals gezegd is het geen ongewone aandoening, maar juist het tegendeel. Het treft 91 % van de adolescente mannen en 79 % van de adolescente vrouwen. Hoewel kinderen en volwassenen niet vrijgesteld zijn van deze huidziekte, is het percentage daar veel lager.

Soms gaat de groeispurt gepaard met de gevreesde en beroemde acne. En huidziekten brengen vaak veel schade toe aan het gevoel van eigenwaarde. In combinatie met andere factoren kan het zelfs leiden tot ernstiger schade, zoals sociale angst of depressie.

In het algemeen tast het verschijnen van puistjes of mee-eters meestal de emotionele stabiliteit van mensen aan en laat het psychologische nawerkingen achter die te maken hebben met lichaamsbeeld en gevoel van eigenwaarde. Dit laatste wordt opgevat als de evaluatieve perceptie van zichzelf als geheel. Als we bijvoorbeeld spreken van een laag zelfbeeld, bedoelen we het persoonlijke onvermogen om zichzelf positief te waarderen.

The profile of a person with acne.
Veel professionals suggereren dat de behandeling van acne niet beperkt moet blijven tot het dermatologische of medische aspect, maar multidisciplinair benaderd moet worden om ook de psychologische en psychiatrische aspecten in ogenschouw te nemen.

De effecten van acne op het zelfbeeld

Puistjes, littekens of permanente vlekken veroorzaakt door acne zijn slechts enkele van de uitingen die adolescenten zorgen kunnen baren. Zelfs de psychologische en emotionele gevolgen kunnen hoog oplopen. Volgens een onderzoek (Spaanse link) van de Universidad del Norte in Colombia kan acne de volgende psychologische gevolgen hebben:

  • Manifestaties zoals sociaal isolement.
  • Gedachten van handicap of negatief zelfbeeld.
  • Afname van het zelfbeeld of het zelfbeeld.
  • Laag zelfbeeld.

Het gevoel van minderwaardigheid, angst, of ongerustheid om afgewezen te worden omdat ze aan acne lijden zijn emotionele uitingen die terugkomen bij jongeren die eraan lijden. Velen van hen schamen zich om gezien te worden met een gezicht vol puistjes, zodat ze de neiging hebben zich af te zonderen van hun exogame sociale omgeving. Dit heeft een negatieve invloed op de psychosociale ontwikkeling van de persoon, omdat het meestal de opbouw van hechte banden met hun leeftijdsgenoten belemmert, evenals met hun eerste partners.

Tegelijkertijd werden via een studie (Engelse link) uit 2018 psychiatrische comorbiditeit en niveaus van zelfverwondend gedrag geëvalueerd, evenals de kans op zelfmoord, levenstevredenheid, eigenwaarde en eenzaamheid bij jongeren met acne. Daar concludeerden ze dat adolescenten met acne een lager zelfbeeld hebben en hogere niveaus van ontevredenheid met het leven en sociale isolatie.

Begeleid de jongere en zoek professionele hulp

Zoals we hebben gezien, is acne een veel voorkomende huidaandoening in de puberteit en adolescentie. Hoewel er geen medische risico’s zijn, kan het zeer schadelijk zijn voor het gevoel van eigenwaarde van jongeren. In deze gevallen zal het nodig zijn om een behandeling uit te voeren om de acne weg te werken. En ook om te zorgen voor voldoende gezinsondersteuning en professionele hulp om het kind psychologisch bij te staan.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Adell, CJ. (2018). Impacto psicológico y social del acné en adolescentes y
    adultos jóvenes. Trabajo fin de grado. Grado en Enfermería. Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería de Soria. Disponible en TFG-O-1393.pdf (uva.es)
  • Gulfo Gutiérrez, AJ., Muñoz Parody, JC. (2019) Prevalencia de baja autoestima en adolescentes con acné: revisión sistemática. Programa de Medicina. Departamento de Salud Pública. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. Disponible en 139724.pdf (uninorte.edu.co)
  • Özyay E. F., Aktepe E, E. (2018). La evaluación de la comorbilidad psiquiátrica, el comportamiento autolesivo, la probabilidad de suicidio y otros factores psiquiátricos asociados (soledad, autoestima, satisfacción con la vida) en adolescentes con acné: un estudio piloto clínico. J Cosmet Dermatol. 2019 Junio;18(3):916-921.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.