Wat is het belang van toneelspel tijdens de kindertijd?

Tijdens toneelspel worden de grenzen van de werkelijkheid opgeheven en kunnen kinderen doen alsof ze iemand of iets anders zijn dan zijzelf.
Wat is het belang van toneelspel tijdens de kindertijd?
Eva Maria Rodriguez Diego

Geschreven en geverifieerd door de professionele schrijver en specialist in lichamelijke opvoeding Eva Maria Rodriguez Diego.

Laatste update: 22 december, 2022

Toneelspel is een vorm van spel waarbij kinderen rollen aannemen en toewijzen en die dan uitbeelden. Tijdens toneelspel worden de grenzen van de werkelijkheid overschreden en kunnen kinderen doen alsof ze iemand of iets anders zijn dan zijzelf, terwijl ze verschillende situaties en handelingen naspelen op basis van de rol die ze gekozen of toegewezen hebben gekregen.

Deskundigen zijn het erover eens dat toneelspel een integraal deel is van de vroege ontwikkeling in de kindertijd. Door dit soort spel leren kinderen namelijk een grote verscheidenheid aan vaardigheden. De International Association for Early Childhood Education (Engelse link) heeft dan ook verklaard dat spel een natuurlijk deel is van de ontwikkeling van kinderen dat niet vervangen kan worden door interactie met volwassenen. Dit betekent dat zelfs instructie door volwassenen niet in de plaats kan komen van de waardevolle ervaring die kinderen door spel opdoen – toneelspel in het bijzonder.

Wat kinderen leren door toneelspel

Deze vorm van spelen maakt dus deel uit van het integrale leer- en ontwikkelingsproces van het kind. Het stelt het namelijk in staat vaardigheden te ontwikkelen op zeer uiteenlopende gebieden, zoals abstract denken, geletterdheid, wiskunde, of sociale vaardigheden, om er maar een paar te noemen. Bovendien hebben kinderen tijdens toneelspel de gelegenheid scènes uit hun eigen leven aan te passen. Dat wil zeggen dat ze scènes die zich op andere gebieden zouden kunnen afspelen, opnieuw kunnen uitvinden.

Wat is het belang van toneelspel tijdens de kindertijd

In het bijzonder biedt toneelspel het kind de volgende mogelijkheden:

Kinderen leren over zichzelf en de wereld:

Toneelpelervaringen behoren tot de eerste manieren waarop kinderen leren over hun voorkeuren en afkeren, hun interesses en hun mogelijkheden. Ze experimenteren met rollenspellen en proberen zo wijs te worden uit wat ze hebben waargenomen.

Kinderen werken aan zaken die verwarring of angst oproepen:

Door middel van toneelspel verkennen kinderen dingen die hen bang maken of verwarren, maar ook nieuwe dingen. Door deze rollenspellen voelen kinderen zich namelijk meer op hun gemak en zijn ze beter voorbereid op gebeurtenissen in het leven.

Kinderen ontwikkelen belangrijke sociale en complexe denkvaardigheden met toneelspel:

Het gaat hier om veel meer dan alleen spelactiviteiten. Geavanceerde denk-, communicatie-, en sociale vaardigheden zijn vereist. Met denkbeeldig spel leren kinderen dingen als

  • Onderhandelen.
  • Rekening houden met de perspectieven van anderen.
  • Kennis van de ene situatie op de andere overdragen.
  • Hun eigen ideeën in evenwicht brengen met die van anderen.
  • Een plan ontwikkelen en ernaar handelen.
  • Symboliek verkennen.
  • Gedachten en ideeën verwoorden en ernaar luisteren.
  • Taken en rollen toewijzen.
  • Verschillende informatie en ideeën samenvatten.

Kinderen leren sociale en emotionele intelligentie te cultiveren:

Hoe we met anderen omgaan is de sleutel tot ons succes in het leven en geluk. Weten hoe je sociale signalen leest, emoties herkent en reguleert, onderhandelt, om de beurt gaat en deelneemt aan een langdurige activiteit zijn vaardigheden en bekwaamheden die door dit soort spel verkend worden.

Kinderen synthetiseren kennis en vaardigheden:

Kinderen hebben kansen nodig om hun vaardigheden en kennis te combineren. Toneelspel is daarom een ideale manier om dit te doen.

Ideeën om toneelspel bij kinderen te bevorderen

Ouders kunnen dit soort spel bij kinderen aanmoedigen en stimuleren om hun leer- en ontwikkelingsvaardigheden te vergroten, maar ook om ze beter te leren kennen en hun angsten, interesses en zelfs die gebieden te ontdekken waarin het kind meer stimulatie nodig heeft.

Een meisje speelt met haar vingerpoppen

Hier zijn wat activiteiten en tips om toneelspel bij kinderen te bevorderen.

Maak verhalen na: Nodig je kind uit om zijn favoriete verhaal na te spelen en er dan zijn persoonlijke versie van te maken of het zelfs te wijzigen. Stimuleer tijdens het spel hun ideeën door vragen te stellen die vervolgens onbekende of alternatieve antwoorden uitlokken.

Zorg voor poppen en marionetten: Zorg dat je kind ruimschoots de beschikking heeft over dingen als poppen, knuffeldieren, actiefiguren, enz. die gekocht of zelfgemaakt kunnen worden. Door toneelspel schrijven kinderen gemakkelijk gevoelens en ideeën aan hun poppen toe en gebruiken ze vaak om hun eigen ideeën, gedachten en gevoelens uit te drukken, te onderzoeken en op te lossen.

Maak een toneelkit: Bewaar in een doos of dergelijke verschillende elementen die het kind kan gebruiken om zijn toneelspel te voeden, zoals poppen, verkleedkostuums, rekwisieten om decors te maken, enz. Wellicht ook interessant voor jou

Voordelen van spelen met poppen in de vroege kinderjaren
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Voordelen van spelen met poppen in de vroege kinderjaren

Heb je ooit met je kinderen met poppen gespeeld? Ontdek meer over de voordelen van het spelen met poppen in het artikel van vandaag.
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.