Wat is nacho-ouderschap en hoe pas je het toe bij je stiefkinderen?

Nacho-ouderschap kan helpen bij het opbouwen van een gezonde relatie met de kinderen van je partner. Eerlijkheid en empathie zijn de sleutel tot een gezonde dynamiek. Het is echter geen universeel recept.
Wat is nacho-ouderschap en hoe pas je het toe bij je stiefkinderen?
Maria Fátima Seppi Vinuales

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Maria Fátima Seppi Vinuales.

Laatste update: 13 mei, 2024

Nacho-ouderschap of Nacho Kids is een woordspeling. Als we“not your kids” snel uitspreken, klinkt het als “nachoKids“. Achter deze opvoedingsaanpak zit echter de ervaring van Lori Sims en David Sims, een stel “in wording” dat probeert om te gaan met elkaars kinderen.

Lory en David – bedenkers van het nacho-ouderschapsmodel – zijn een stel als ieder ander. Ze hebben een nieuw gezin gevormd, een ‘gemengd’ gezin, met alle uitdagingen van dien. Vanuit hun ervaring, met successen en mislukkingen, wilden ze een reeks aanbevelingen delen die erop gericht zijn om nieuwe stellen met kinderen uit eerdere relaties te ontlasten en een gezonde manier te vinden om met elkaar om te gaan.

Wat is nacho parenting of nacho-ouderschap?

Nacho parenting bestaat uit een reeks aanbevelingen om die situaties van gemengde of samengevoegde gezinnen te begeleiden. Dat wil zeggen, wanneer een nieuw stel wordt gevormd en een van de leden (of allebei) kinderen heeft uit hun vorige relatie.

Het samenbrengen van gezinnen is ongetwijfeld een uitdaging (Spaanse link), omdat we elk lid op de best mogelijke manier willen integreren. En wat is de beste manier? Vanuit de nacho-opvoedingsbenadering is het advies gericht op de filosofie van nacho-kinderen, nacho-problemen.’

Uit een onderzoek van E. Beguet (2009) naar de relaties in stiefgezinnen (Spaanse link) blijkt dat de nieuwe partner zich over het algemeen niet betrokken voelt bij de opvoeding van hun stiefkinderen. Maar als dit gebeurt, wordt het vaak als problematisch ervaren.

Het zijn niet jouw kinderen

Dit is precies wat Lori Sims vertelt op de website van Nacho Parenting: hoe frustrerend het was om met Davids kinderen om te gaan. Dat was totdat de expert haar tijdens een sessie gezinsbegeleiding vertelde: “Het zijn niet jouw kinderen.”

In eerste instantie voelde het horen van deze woorden voor Lori een beetje ‘sterk’, misschien zelfs ‘een beetje gewelddadig’. Maar bij nader inzien realiseerde ze zich dat enige afstand bewaren een oplossing zou kunnen zijn.

Met andere woorden, het gaat er niet om om zomaar afstand te nemen, maar om dit met een doel te doen, namelijk om de partner en hun kinderen wat ademruimte te geven zodat ze zich naar eigen inzicht kunnen redden, erop vertrouwend dat ze elkaar kennen en een manier zullen vinden om dit te doen.

Tegelijkertijd is het een methode die vooral wordt aanbevolen wanneer de spanning tussen stiefouder en stiefkind moeilijkheden oplevert.

Het gaat er ook om dat we uit die kritische posities stappen, die de indruk wekken dat we het juiste antwoord of de juiste oplossing hebben. Integendeel, we laten de biologische ouder naar eigen goeddunken handelen en bieden onszelf aan als steun of gezelschap.

Daarom accepteren we als partners dat er al een familiekern bestond, respecteren we die en proberen we een nieuwe band te creëren, niet te vervangen. We willen niet de nieuwe ouder zijn, we willen gewoon de best mogelijke relatie creëren.

Wat is Nacho-ouderschap en hoe pas je het toe bij je stiefkinderen
Het belangrijkste is om je partner en hun kind de ruimte te geven die ze nodig hebben om contact te maken en problemen op te lossen.

Hoe werkt nacho-ouderschap?

Een aantal uitgangspunten van nacho-ouderschap kun je vinden op de Nacho Kids website (Engelse link). We bespreken de volgende punten.

Laat je partner de ouder zijn

Je kunt de supporter van je partner zijn en jezelf beschikbaar stellen om hem of haar te helpen in wat hij of zij ook nodig heeft, maar je bent een supporter, iemand die aanwijzingen opvolgt, niet iemand die zichzelf oplegt of beslissingen neemt.

Familietijden en logistiek respecteren

Hoewel we proberen om ‘in vrede te komen’, gebeurt dat niet altijd. Hoe komt dat? Er zijn meerdere verklaringen. Een ervan heeft te maken met het feit dat we ons soms proberen in te passen in een ‘vreemde’ familiedynamiek, terwijl we onze eigen taal spreken.

We proberen bijvoorbeeld iets na te bootsen in het huis van onze partner dat typisch is voor ons huis. Dit kan ingrijpend of zelfs een belasting zijn. Het zal ongetwijfeld de eerste verkeerde stap zijn in een relatie die net begint.

Je hoeft geen ouder voor je stiefkinderen te zijn om hun genegenheid te winnen

Ze hebben al een ouder. Soms moeten kinderen zelfs leren navigeren tussen biologische ouders die het niet helemaal met elkaar eens zijn. Daarom zijn ze misschien niet geïnteresseerd in het toevoegen van een derde factor aan een vergelijking die al ingewikkeld genoeg is. Je kunt op zoek gaan naar een andere rol.

Minder ingrijpen is soms meer ingrijpen

Tijdens het ouderschap willen we vaak ingrijpen om op te vallen en een positie te veroveren. Zo vallen we in bepaalde valkuilen en zelfs machtsstrijd. Met Nacho Kids suggereren ze dat het soms lijkt alsof we een situatie niet onder controle hebben omdat we niet ingrijpen, maar dat juist het tegenovergestelde gebeurt.

De voordelen van nacho-ouderschap

Deze strategie richt zich op het niet opdringen van onze aanwezigheid in het leven van de kinderen, waardoor hun biologische ouders de belangrijkste beslissingen kunnen nemen over hun opvoeding en verzorging. Laten we eens kijken naar enkele voordelen van nacho-ouderschap.

Het maakt openheid en een andere manier van communiceren mogelijk

In plaats van onze aanwezigheid en mening op te dringen in het leven van de kinderen van onze partner, richten we ons op luisteren en respecteren we hun perspectief en bevorderen we een open en eerlijke dialoog. Soms kunnen we zelfs een bepaald gezichtspunt begrijpen en vanuit die eigen plek een bijdrage leveren.

Het haalt ons weg van de focus van het conflict

We zijn niet langer de zondebok voor conflicten die niet bij ons horen. Zelfs als we van buitenaf kijken, kunnen we leren identificeren wat de bron van het probleem is, wat ruzies veroorzaakt, enz. Met een iets koelere blik kunnen we dienen als een samenwerkend ‘derde oog’ voor onze partner.

We zijn een bron van hulp als ze erom vragen

Deze opvoedingsaanpak beschouwt het doorverwijzen van kinderen naar de juiste ouder als geldig. We hoeven niet per se een antwoord te hebben. Soms is het beste antwoord “Ik raad je aan om het met je ouder te bespreken.”

De nadelen van nacho-ouderschap

Hoewel nacho-ouderschap een aantal voordelen kan hebben, zijn er ook een aantal nadelen waar je rekening mee moet houden. Hieronder vind je een aantal nadelen:

  • Vermomd als ‘nacho-ouderschap’ is onthechting, desinteresse of verwaarlozing ten opzichte van de kinderen van een partner.
  • Een van de doelen van nacho-ouderschap is om ‘afstand te nemen’ van het conflict. Ongetwijfeld is afstand nemen van het conflict en afstand nemen iets dat oefening vereist. Het is niet gemakkelijk om te doen.
  • Het is moeilijk om niet in te grijpen als er complexe gedragsproblemen zijn en wij aanwezig zijn. In dit geval, afhankelijk van het kind en het conflict, kan niet ingrijpen worden opgevat als medeplichtigheid. Er zijn momenten waarop kinderen grenzen nodig hebben en de biologische ouder niet aanwezig is.
  • Zoals alle opvoedingsmethoden is het niet ‘one size fits all’. Je moet rekening houden met hoeveel kinderen er in elk gezin zijn, welke leeftijden ze hebben en wat ze allemaal nodig hebben. Elk gezin is anders. Soms is wat in het ene geval werkt niet succesvol in andere gevallen.
Vader doet iets met zijn dochter terwijl de partner zich afzijdig houdt
Het gaat niet om onverschilligheid, het gaat om het respecteren van de gezinsdynamiek die al bestond in het gezin.

Wat moet je onthouden over nacho-ouderschap?

Zoals elke vorm van ouderschap moet het consequent zijn en geaccepteerd worden door de betrokkenen. Het werkt niet als we de eerste maand sommige aanbevelingen toepassen en de volgende maand opgeven en het tegenovergestelde doen.

Aan de andere kant is het goed om te verduidelijken dat het geen praktijk is die in alle gezinnen kan worden toegepast. Voor veel mensen, zelfs voor de ouder, is het geen optie om niet betrokken te raken. Er zijn zelfs gezinnen die erin slagen om het eens te worden over nieuwe regels en zich daar prettig bij voelen.

Elk gezin heeft zijn ervaring en zijn beste methode

Op het gebied van opvoeden hebben we altijd wel iets wat we moeten lezen of vragen we ons af naar welk advies we moeten luisteren. Maar elke ervaring is uniek, net als elk gezin. Om het echt te laten werken, is het het beste om niet een catalogus met richtlijnen in gedachten te houden, maar onze waarden.

Bijvoorbeeld respect, gemeenschap, genegenheid, enz. Als we duidelijk zijn over wat voor soort opvoeding we willen, wordt het gemakkelijker om ons te oriënteren en te experimenteren met verschillende paden. Want dat is ook waar opvoeden over gaat: Je eigen pad uitstippelen en accepteren wanneer we fouten maken.

Het is in ieder geval altijd een optie om professionele begeleiding (Engelse link) te krijgen om ons te helpen de complexe realiteit van het gezinsleven te ontrafelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Ramírez, T. D., & Lamas, B. G. (2018). La familia ensamblada: una nueva concepción familiar. Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, (48).
  • Street, M. C. (2005). Las familias ensambladas en la Argentina hacia el año 2001: Des-cubriendo los “tuyos, los míos y los nuestros”. In VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Asociación de Estudios de Población de la Argentina.
  • García-Moreno, A., Pitre Redondo, R. C., & Amaya López, N. (2020). Relaciones padres e hijos un reto para las familias ensamblada.
  • Béguet, B. E. (2009). Las relaciones funcionales en las familias ensambladas. In I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología (Vol. 4, p. 27).
  • Silverberg B. Care of Diverse Families: Single-Parent, Multigenerational, and Blended Families. FP Essent. 2023 Jan;524:19-24. PMID: 36626714.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.