Een gids voor het maken van effectieve regels en grenzen

Effectieve regels en grenzen zijn essentieel zodat kinderen veilig en emotioneel stabiel kunnen opgroeien. Leer hoe je ze kunt vaststellen.
Een gids voor het maken van effectieve regels en grenzen
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 07 november, 2023

Ouder zijn is voor niemand gemakkelijk. In feite is het de moeilijkste maar meest bevredigende taak in het leven. Als je je kinderen wilt opvoeden, is het belangrijk om thuis effectieve regels en grenzen te hanteren.

Om dat goed te doen, moet je je geduld niet verliezen en moet je vastberadenheid en genegenheid voorstaan. Bovendien moet je te allen tijde consequent zijn en weten dat als er een regel of grens is vastgesteld, er altijd een ‘waarom’ achter zit.

Het gebeurt vaak dat ouders een zeker gebrek aan vermogen voelen om effectieve regels en grenzen voor hun kinderen vast te stellen. Soms gebeurt dat omdat we kinderen niet echt respecteren. Het kan ook gebeuren omdat we ons niet goed kunnen uitdrukken of omdat we niet begrijpen dat waardigheid en liefde altijd het belangrijkste zijn in de opvoeding.

Binnen de opvoeding is het, willen regels en grenzen effectief zijn, fundamenteel om te denken aan het geluk en het emotionele welzijn van zowel ouders als kinderen. Regels en grenzen moeten worden toegepast om te werken aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van kinderen.

Daarom moet je geen toevlucht nemen tot chantage, straffen, beloningen, of andere middelen dan het eigen besluit van de kinderen om de dingen goed te doen.

Om regels en grenzen effectief te maken, is het essentieel om positieve discipline te beoefenen. In dit verband moeten grenzen worden gesteld met respect, waardigheid, empathie en genegenheid.

Effectieve regels zijn belangrijk bij de opvoeding van je kinderen
Soms verwarren ouders respect en gezag met strengheid en angst, wat nooit goed is voor de opvoeding van kinderen.

Opvoeden zonder te vervallen in toegeeflijkheid

Om goede regels en grenzen te stellen, moet je zowel autoritarisme als de andere kant van de medaille vermijden: toegeeflijkheid. Grenzen en regels zijn nodig zodat kinderen te allen tijde weten wat er van hen verwacht wordt. Zo zullen ze zich veilig voelen tegenover hun ouders en leren hoe ze de dingen goed moeten doen. En op hun beurt zullen ze voldoende voorbereid zijn op hun toekomst.

Ook zullen kinderen leren wat goed en fout is, zodat ze betere interpersoonlijke en intrapersoonlijke relaties zullen hebben. Positieve discipline is de manier om je kinderen op te voeden, omdat het niet gebaseerd is op het dubbelzinnig en zonder criteria opleggen van regels en grenzen. Het gaat om het nadenken over de gevolgen van hun daden, waardoor ze oplossingen kunnen vinden om te herstellen wat er is gebeurd.

Hoe maak je het effectief

Om effectieve regels en grenzen te stellen bij de opvoeding van kinderen en positieve discipline te oefenen, moeten ouders rekening houden met een aantal punten. Alleen op die manier zal het gemakkelijker worden en minder conflicten met zich meebrengen. Houd daarvoor de volgende punten in gedachten.

Laat je kind deelnemen aan het vaststellen van regels en grenzen

Vraag naar hun mening, zodat ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. Dit emotionele welzijn zal hen helpen de regels in grotere mate te respecteren. Er zijn grenzen die niet onderhandelbaar zijn, zoals veiligheid en respect, maar voor andere die flexibeler zijn, kun je naar hun standpunt vragen.

Regels moeten proportioneel en eerlijk zijn

Zowel de regels als de gevolgen van het niet naleven ervan moeten evenredig en eerlijk zijn in overeenstemming met de omvang van het gebeurde. Het kind mag zich nooit vernederd voelen, dus respect moet altijd aanwezig zijn.

Een moeder praat met haar kind op gelijke hoogte
Effectieve regels en grenzen moeten altijd worden vastgesteld met respect, wederzijds inlevingsvermogen en medewerking van alle partijen.

Respect en samenwerking moeten de boventoon voeren

Als we rekening houden met het vorige punt, moeten we niet vergeten dat respect altijd fundamenteel is. Autoritarisme en angst moet je vermijden, evenals toegeeflijkheid en emotionele nalatigheid.

Het is belangrijk om na te denken over het gedrag

Het is belangrijk dat je kind weet hoe het op zijn gedrag kan reflecteren. In het begin zullen ze je hulp nodig hebben en die zul je moeten bieden, zodat ze begrijpen dat grenzen een reden hebben. Ook zijn regels nodig voor een goed samenleven in het gezin en vooral om kinderen voor te bereiden op het leven.

Het gaat niet om toevallige opleggingen, maar alles is ontworpen voor het huidige en toekomstige welzijn van het kind. Opdat een kind werkelijk leert verantwoordelijk te zijn voor zijn daden, moet het ook de natuurlijke gevolgen ervaren zonder controle van een volwassene.

Leid kinderen met liefde en respect

Met dit alles zullen kinderen werkelijk begrijpen dat hun daden gevolgen hebben en dat het hun verantwoordelijkheid is om te kiezen voor verandering ten goede of niet. Jouw begeleiding zal in dit opzicht fundamenteel zijn, zolang je hen met genegenheid en respect begeleidt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Nelsen, J. (2007) Cómo educar con firmeza y cariño. Editorial: Medici

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.