Sleutels om respect in het gezin te bevorderen

Het is fundamenteel om respect in het gezin te bevorderen, zodat kinderen opgroeien in harmonie met de wereld en met zichzelf.
Sleutels om respect in het gezin te bevorderen
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 18 april, 2023

Het is belangrijk om respect in het gezin te bevorderen om een goede relatie tussen het kind, zijn ouders en broers en zussen tot stand te brengen. Ook met andere mensen en met zichzelf. Het is een fundamenteel aspect dat ze van jongs af aan moeten leren.

Wat houdt respect in het gezin in?

Respect in het gezin is wanneer alle leden in staat zijn om assertief en met goede emotionele intelligentie met elkaar om te gaan. Het moet worden opgebouwd vanuit altijd en voor altijd. Momenteel lijken kinderen het moeilijker te hebben om respect te tonen voor autoriteitsfiguren, wie dat ook zijn. Dit heeft meestal te maken met de opvoeding thuis en met de maatschappij in het algemeen.

Enerzijds is het mogelijk dat gezinnen toegeeflijker zijn en zich uitsluitend richten op het welzijn van het kind. Daarom worden de regels of grenzen die zo noodzakelijk zijn voor een goede opvoeding buiten beschouwing gelaten. De ouders die voorkomen dat kinderen zich gefrustreerd voelen of hun eigen tegenslagen overwinnen, zijn op de verkeerde weg wat betreft respect en persoonlijke groei.

Dit alles kan ertoe leiden dat kinderen egoïstische en zelfs agressieve wezens worden, in plaats van te leren respectvol te zijn. Het is cruciaal dat kinderen beseffen dat zij niet het middelpunt van het universum zijn. We moeten daarover nadenken en hen helpen hun emoties te beheersen, maar altijd met respect naar zichzelf en anderen.

Ken 5 sleutels om respect in het gezin te bevorderen

Hieronder gaan we je enkele sleutels geven, zodat je respect in het gezin kunt bevorderen. Als je niet weet hoe je dat moet doen, let dan op en je zult zien hoe alles thuis zal verbeteren.

Sleutels om respect in het gezin te bevorderen
Als jij het goede voorbeeld geeft, zullen je kinderen weten hoe belangrijk het is om respect te handhaven, niet alleen voor een goede co-existentie met anderen, maar ook zodat ze zich goed voelen over zichzelf en hun omgeving.

1. Geef het goede voorbeeld

Jij moet het beste voorbeeld zijn van een respectvol persoon. Respecteer je kinderen en zij zullen anderen respecteren. Zorg daarom voor een rustige plek thuis en laat slechte manieren voorgoed achterwege. Het zaad van agressiviteit en onverdraagzaamheid wordt geboren in huizen waar respect ontbreekt.

2. Begin als kinderen jong zijn

Het is essentieel om te beginnen als kinderen heel jong zijn, omdat respect beetje bij beetje wordt bijgebracht. Het is niet iets dat van de ene op de andere dag bereikt wordt. Daarom zal je kind opgroeien tot een goed mens.

Het maakt niet uit of ze 1 of 5 jaar oud zijn, je moet altijd respect voor je kind bewaren. Accepteer in dit verband hun smaak, hun interesses en houd rekening met wat ze je vertellen. Houd altijd een rustige houding aan, ook bij conflicten.

3. Leer tolerantie en acceptatie

Tolerantie en acceptatie gaan hand in hand. Daarom moeten beide tegelijkertijd onderwezen worden. Je kinderen moeten leren dat zelfs als ze iets of iemand niet mogen, ze dit moeten respecteren. Ze moeten leren verschillende smaken en meningen te accepteren. Diversiteit is wat ons geweldig maakt, omdat de samenleving pluriform is. Om dit te bereiken moet er grote communicatie zijn tussen ouders en kinderen.

4. Help kinderen emoties te begrijpen om respect in het gezin te bevorderen

Om anderen en zichzelf te respecteren, is het essentieel rekening te houden met het begrijpen van emoties. Daartoe moeten we onder woorden brengen wat we voelen, zodat we correct kunnen vaststellen wat ons overkomt en naar oplossingen kunnen zoeken. Hierdoor zullen ze de wereld om hen heen kunnen waarderen en zich kunnen inleven in andere mensen.

Verschillende emoties
Het kunnen begrijpen van emoties zal voor kinderen een geweldige basis zijn om te leren van zichzelf te houden, te accepteren en te waarderen. Ook zal het het samenleven van gezinnen verbeteren op basis van respect dat gebaseerd is op goede sociale relaties.

5. Stel grenzen wanneer dat nodig is

Grenzen zijn nodig om aan respect te werken, maar het beste voorbeeld moet altijd gegeven worden. We moeten onze kinderen aanspreken zonder te schreeuwen, rustig, en voorkomen dat ze bang worden en emotioneel afgesloten raken.

Als je ze moet corrigeren, moet je dat daarom op een positieve manier doen. Daarom kunnen we ze leren dat er altijd een betere manier is om dingen te zeggen of te doen.

Duidelijke regels om de harmonie en respect in het gezin te bewaren

De regels van het samenleven en de gevolgen van het niet naleven ervan moeten duidelijk zijn voor alle gezinsleden. Zo kunnen harmonie en respect in het gezin bereikt worden. Natuurlijk moeten we altijd coherent en consequent zijn in ons eigen handelen en dat van onze kinderen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Eggerichs, E. (2014) Amor y respeto en la familia: El respeto que los padres desean, el amor que los hijos necesitan. Editorial: Grupo Nelson

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.