7 Oefeningen voor kinderen om frustraties beter te verdragen

Beter frustratie leren verdragen is de sleutel voor kinderen om een zo groot mogelijk welzijn te bereiken. We leren je enkele eenvoudige technieken om dat te bereiken.
7 Oefeningen voor kinderen om frustraties beter te verdragen

Laatste update: 05 juni, 2022

In het artikel van vandaag willen we 7 oefeningen aanbieden om kinderen te leren frustraties beter te verdragen. Dit is namelijk een uitdaging waar elke ouder en opvoeder mee te maken krijgt.

Leren lopen, in bomen klimmen of de eerste woordjes uitspreken zijn verworvenheden die de ontwikkeling van kinderen gedurende hun hele kindertijd begeleiden. Niet alles is “ja” of “nu”. Er zijn namelijk individuele voorwaarden, zoals het ontwikkelingsstadium van het kind, en uiterlijke, zoals de gezonde grenzen die gesteld worden om hun welzijn te bewaren.

Frustratie verschijnt vaak als gevolg van deze beperkingen. De twist die ontstaat tussen iets willen en iets kunnen is een van de grondslagen van het leven zelf. Het is ook een zeer noodzakelijk onderdeel voor de juiste sociaal-psycho-emotionele ontwikkeling van het individu.

Dus, wat kun je doen om kinderen te helpen frustraties beter te verdragen? Lees verder om daar achter te komen.

Waarom is het belangrijk dat kinderen frustraties beter verdragen?

Het antwoord is heel eenvoudig: omdat het bij het leven hoort. Noch kinderen, noch volwassenen kunnen altijd krijgen wat ze willen of alles bereiken wat ze zich ten doel stellen. Hun welzijn hangt af van hun vermogen om samen te gaan met de emoties die dit oproept.

Zo is het leren uiten van boosheid over het niet op de eerste plaats komen in een wedstrijd of het niet krijgen van het cijfer dat ze verwachtten een fundamenteel leerproces voor kinderen.

Tegelijkertijd is het nodig dat volwassenen werken aan de frustraties die ontstaan als kinderen gefrustreerd zijn. Misschien is dat de reden waarom we zo onmiddellijk proberen te bevredigen. Ook al weten we dat dat niet het meest geschikte is.

Oefeningen voor kinderen om frustraties beter te verdragen

7 oefeningen voor kinderen om frustraties beter te verdragen

Leren om frustraties te verdragen heeft te maken met het verwerven van vaardigheden om te aanvaarden dat kinderen in het leven problemen en belemmeringen zullen tegenkomen. Daarom moeten ze manieren vinden om die op te lossen en ermee om te gaan zonder hun welzijn aan te tasten.

Noteer de volgende strategieën om hen te helpen dit te bereiken!

1. Speel een spel waarin ze moeten wedijveren

Bij gezelschapsspelletjes of groepsspelletjes buitenshuis wordt een onontkoombare realiteit duidelijk: soms win je en soms verlies je.

Daarom kun je met sommige zetten je doel bereiken, en met andere is het tegendeel waar. Het beste is dat kinderen de situatie in dit gecontroleerde scenario ervaren en dat jij ze door het proces begeleidt. Vraag ze hoe ze zich voelen en spreek ook je gevoelens uit.

2. Gebruik verhalen, films, spelletjes en andere materialen om emoties te uiten en met frustraties om te gaan

Zoek naar middelen waarmee kinderen hun emoties (zoals frustraties) kunnen onderzoeken, problemen kunnen opsporen en via de personages oplossingen kunnen vinden. Naar gelang hun leeftijd zal het meer of minder nodig zijn deze hulpmiddelen aan te passen om aan emotionele beheersing te werken.

3. Wijs geleidelijk taken en verantwoordelijkheden toe

Het is belangrijk kinderen te leren hoe ze bepaalde dingen moeten doen en hun autonomie aan te moedigen. Laat ze ook zelf ontdekken hoe ze zichzelf kunnen organiseren. En welke handelingen ze in de praktijk moeten brengen om hun taken te volbrengen.

Frustratie hangt nauw samen met eigenwaarde en het feit dat ze zich in staat voelen aan activiteiten deel te nemen en bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen.
De sleutel bij het geven van de taak is de taak in subtaken te verdelen, zoals bij tussenstappen. Zorg dat dit wel steeds passend is bij hun ontwikkelingsniveau.

4. Geef ze de tijd voor je ingrijpt

Als je merkt dat kinderen wat moeite hebben, geef ze dan de tijd om na te denken, te analyseren, de emotie die dat probleem oproept waar te nemen, en leer die tegenslag te gebruiken als een uitdaging.

Als je ze altijd meteen helpt zodat ze niet gefrustreerd raken, geef je ze weinig ruimte om zichzelf te leren kennen en hun problemen met vindingrijkheid op te lossen.

5. Leer de waarde van inspanning

Wil je kind een bepaald stuk speelgoed hebben? Zeg dat ze het mogen hebben, maar bied aan de helft ervan te betalen en stel voor dat ze de andere helft van het geld bij elkaar brengen. Zo leer je ze dat hun spaargeld een goede manier kan zijn om hun verlangens te bevredigen, maar dat bevredigingen niet altijd onmiddellijk zijn en inspanning vergen.

Naar gelang hun leeftijd kun je bijvoorbeeld voorstellen dat ze gebak of sapjes aan de familie verkopen. Of handwerken of geïllustreerde kaarten met leuke boodschappen voor hun familie. Op deze manier vermaak je ze niet alleen, maar maak je ze ook ‘deelgenoot’ van wat ze willen bereiken.

6. Zoek naar alternatieven voor problemen

Je kunt een probleem of een op te lossen taak voorleggen en je kinderen uitnodigen het te zien als een ‘boeket van 5 bloemen’. Elke bloem is een oplossing voor het probleem en je moet samen bedenken hoe het aan te pakken. De bedoeling is dat ze alternatieve manieren zoeken en laten zien dat er veel manieren zijn om hetzelfde resultaat te bereiken.

Het is ook een uitstekend middel om te laten zien dat we allemaal verschillende meningen hebben en om verdraagzaamheid te bevorderen.

7. Speel vooruitgangs- en achteruitgangsspelletjes met je kinderen

Bijvoorbeeld het spel slangen en ladders. In dit spel zijn er velden waarmee je snel vooruit kunt komen en andere langzamer. Op deze manier kun je de dynamiek sturen en erop wijzen dat vooruitgaan en het doel bereiken soms ook achteruitgaan inhoudt.

Andere aanbevelingen over frustraties bij kinderen

Enkele aanvullende aanbevelingen om kinderen te helpen frustraties beter te verdragen zijn de volgende:

  • Stel gezonde grenzen. Dit betekent streng en kalm zijn bij het stellen van regels en respect hebben voor de emoties van kinderen. Je kunt niet altijd overal ja op zeggen en je moet ‘weten hoe je ze kunt frustreren’ zonder te kwetsen. Help ze te leren dat er een tijd en een plaats is voor bepaalde dingen.
  • Leer ze het proces te waarderen en niet alleen het resultaat. Leren is een lange weg en het is belangrijk dat je elke stap die de kleintjes zetten erkent. Zodat, als aan het eind van de weg het resultaat niet is zoals verwacht, ze zullen weten dat de inspanning en het leren op zichzelf waardevol en belangrijk zijn.
  • Wees een rolmodel. Vooral op jonge leeftijd zijn ouders de belangrijkste referentiepunten voor hun kinderen. Daarom moeten ze, wanneer ze met een ongewenste situatie geconfronteerd worden, als eersten verwachtingsvol en vol vertrouwen zijn dat ze er iets van kunnen leren. En dat het de moeite waard is om te krijgen wat ze willen. Het is ook een goed middel om kinderen om hulp te vragen. Zo leren ze namelijk dat steun vragen bij een moeilijkheid een geldige en aan te bevelen optie is.
Een vader helpt geduldig zijn zoon

Het gevaar van hyper-ouderschap

Opvoedingsdeskundigen waarschuwen voor de huidige trend van overbezorgde ouders, die hun kinderen koste wat kost willen behagen en tevreden stellen. Dit verschijnsel staat bekend als ‘hyper parenting’. Het gaat samen met het schuldgevoel dat je zoveel tijd van huis doorbrengt, meestal om werkredenen.

Hyper parenting is overdreven aandacht, grenzend aan overdrijving, die het leven van de kinderen probeert op te lossen.

Het probleem met overbescherming is dat het peuters niet voorbereidt op de echte wereld, waar ze op een dag voor zichzelf zullen moeten opkomen. Door dingen op te lossen die ze zelf moeten leren, wordt hun de kans ontnomen om te groeien, zich te ontwikkelen, en hun autonomie te consolideren. Hyper-ouderschap ondermijnt de frustratietolerantie, een van de sleutels tot het welzijn en de geestelijke gezondheid van mensen. Wellicht ook interessant voor jou

Waarom moet je kinderen niet overbeschermd opvoeden?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Waarom moet je kinderen niet overbeschermd opvoeden?

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, maar zonder zich ervan bewust te zijn, gaan ze hun kind overbeschermd opvoeden.  • Mustaca, Alba Elisabeth. (2018). Frustración y conductas sociales. Avances en Psicología Latinoamericana36(1), 65-81. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4643
  • Heras Sevilla, Davinia; Cepa Serrano, Amaya; Lara Ortega, Fernando Desarollo Emocional en la infancia. Un estudio sobre las competencias emocionales de niños y niñas. International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 1, núm. 1, 2016, pp. 67-73 Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores Badajoz, España

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.