Problemen voor kinderen na een echtscheiding

Een echtscheiding kan problemen voor kinderen veroorzaken en een enorme impact op ze hebben. We geven je enkele tips om te voorkomen dat het uiteenvallen van het gezin grote problemen veroorzaakt.
Problemen voor kinderen na een echtscheiding
Marián Carrero Puerto

Geschreven en geverifieerd door de psychologe Marián Carrero Puerto.

Laatste update: 27 december, 2018

Het scheiden van de ouders kan vele problemen voor kinderen met zich mee brengen. Het kan een grote uitdaging voor ze zijn omdat niemand de liefde van de ouders kan vervangen. Het is daarom van belang dat de ouders betrokken blijven bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, ook al zijn ze gescheiden.

Wanneer een scheiding plaatsvindt, moeten ouders in gedachten houden dat dit een onderwerp is om met andere volwassenen te bespreken. Met andere woorden, het is niet juist om wrok jegens je partner te uiten tegenover je kinderen. Dit zal hen alleen maar pijn doen.

Hoewel het er soms op lijkt dat een kind meer naar één ouder trekt, zou je dit niet persoonlijk moeten opnemen. Probeer je kind te begrijpen. Heb respect voor zijn behoeften op zo’n gevoelig moment als dit. 

Het kind moet de situatie begrijpen

Er moet altijd een positieve houding en bereidheid zijn om te onderhandelen en te luisteren. Je moet rekening houden met het vermogen van het kind om de situatie van het gezin te begrijpen. Ze moeten de ruimte krijgen hun mening en gevoelens te uiten.

De problemen voor kinderen bij een scheiding kunnen met een grote emotionele intensiteit worden ervaren. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de ouders om de volgende dingen te begrijpen:

1. Het besluit om uit elkaar te gaan is een exclusieve beslissing tussen twee ouders

Het kind is niet verantwoordelijk voor de situatie, noch kan het daar iets aan veranderen. Ouders zijn wellicht verdrietig, boos of teleurgesteld door de situatie. Het kind voelt zich misschien hetzelfde. Het is daarom belangrijk om te luisteren naar de gevoelens en de meningen van het kind.

2. Het kind verliest noch zijn vader, noch zijn moeder

Ouders zouden elkaar moeten aansporen om een goede relatie met het kind te bewaren. Dit positieve gedrag zal het kind helpen om zich beter aan deze nieuwe fase aan te passen.

Problemen voor kinderen na een echtscheiding

3. Een relatie is gebaseerd op liefde, respect en gelijke doelen 

Wanneer deze aspecten niet meer in een relatie aanwezig zijn, kan een echtscheiding voor beide partijen een stap in de goede richting zijn. 

Ouders moeten hun kinderen begrijpen en respect hebben voor hun behoeften in deze gevoelige fase

Problemen voor kinderen tijdens een echtscheiding

Verandering zorgt altijd voor een bepaalde mate van stress. Het besluit om uit elkaar te gaan kan verschillende problemen voor kinderen met zich meebrengen. Dit is afhankelijk van hun leeftijd.

Daarom hebben we een lijst samengesteld. Deze laat zien op welke manier een echtscheiding voor problemen voor kinderen kan zorgen, afhankelijk  van de verschillende fases van hun kindertijd en adolescentie: 

Voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar

Tijdens deze fase is het normaal dat kinderen last hebben van slaapproblemen. Ook kunnen ze de  neiging tot achteruitgang hebben. Gevoelens van verantwoordelijkheid of agressie jegens een van de ouders komt ook voor.

Het is belangrijk om het kind te laten weten dat hij niet door de vader of moeder in de steek gelaten wordt, ongeacht wie de voogdij over hem krijgt. Beide ouders zullen een actieve rol blijven spelen in het leven van het kind.

Ze moeten ervan verzekerd worden dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de situatie. Ze moeten weten waar beide ouders zullen gaan wonen. Bovendien moeten ze weten dat ze beiden ouders kunnen zien wanneer ze dat willen.

Kinderen tussen de 6 en 8 jaar

Tijdens deze fase, worden er moeilijkere vragen gesteld. Er heerst vaak een stemming van verdriet. Hun schoolresulaten kunnen er onder gaan leiden. Ook ontstaat er soms een agressief conflict met de ouders. 

Het is belangrijk om de tijd te nemen en hun vragen te beantwoorden. Je kan ook gespecialiseerde hulp inschakelen, wanneer je kind daar behoefte aan heeft.

Toon het kind constant affectie. Geef  hem ook de ruimte om zijn gevoelens te uiten. Druk hem op het hart dat beide ouders altijd naast hem zullen staan.

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar

Tijdens deze fase van de jeugd, kunnen er onplezierige situatie ontstaan wanneer kinderen geconfronteerd worden met de beslissing van de ouders. Het kind zal zijn gevoelens kunnen verbergen. Ook zal het kind de ouder die de beslissing heeft gemaakt kunnen confronteren met deze beslissing.

In deze gevallen zou het kind aangespoord moeten worden om zijn gevoelens te uiten. Laat hem deze niet voor zichzelf te houden. Ze moeten contact houden met beide ouders, om de activiteiten te blijven doen die ze voorheen ook deden.

Problemen voor kinderen na een echtscheiding doordat de ouders ruzie maken in zijn bijzijn

Hoe beïnvloedt een echtscheiding tieners? 

Tijdens de adolescentie zijn de problemen voor kinderen anders. Ze hebben de neiging om hun toevlucht te nemen in de constante steun van hun leeftijdsgenoten. Het is gebruikelijk voor hen om zich meer te hechten aan de ouder die het meest tolerant lijkt.

Tijdens deze fase, is het belangrijk om de breuk en de nieuwe samenstelling van de familie openlijk te bespreken. Houd rekening met de mening van de tiener en help hen hun behoeften te vervullen.

Concluderend kunnen we zeggen dat een scheiding voor problemen voor kinderen kan zorgen. Wanneer een echtscheiding plaatsvindt is het belangrijk dat beide ouders voor de kinderen blijven zorgen. Kinderen moeten een hechte band met beide ouders blijven behouden. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.