De angst bij kinderen om beoordeeld te worden

De angst om beoordeeld te worden verschijnt al in de kindertijd, en als het in overdaad voorkomt, kan het uiteindelijk tot een probleem leiden.
De angst bij kinderen om beoordeeld te worden
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 22 december, 2022

Mensen zijn sociale wezens die zich ontwikkelen, leren en groeien als ze in contact met anderen zijn. Daarom hebben we het nodig bij een groep te horen, om ons geïntegreerd, aanvaard, geliefd en gerespecteerd te voelen. Daarom zijn we niet ongevoelig voor wat mensen van ons denken. Soms kan de bezorgdheid over de blik van buitenaf overdreven en schadelijk zijn. Zelfs als kind is het mogelijk een angst om beoordeeld te worden te ontwikkelen. Als we die niet leren beheersen, kan dit uitgroeien tot een sociale fobie.

Kleuters en adolescenten zitten midden in de ontwikkeling van hun identiteit, zelfbeeld en eigenwaarde, en zijn bijzonder kwetsbaar voor de mening van de mensen om hen heen. Zelfs de mening van hun leeftijdgenoten over hen kan hen beperken in hun doen en laten. Daarom is het heel belangrijk hen op te voeden om te leren omgaan met kritiek en te werken aan de angst om beoordeeld te worden.

Kinderen en de angst om beoordeeld te worden

Deze angst is normaal en natuurlijk tijdens de kindertijd. In dit stadium beginnen kinderen namelijk hun zelfbeeld en zelfwaardering te ontwikkelen. Beide begrippen zullen beïnvloed worden door de meningen van anderen over hen en zullen de fundamenten zijn waarop hun identiteit gebaseerd zal zijn. Daarom zullen de evaluaties die kinderen hebben gekregen en de ervaringen die ze hebben beleefd bepalen hoe ze zichzelf zullen zien. Dat wil zeggen, op een positieve of een negatieve manier.

We hebben allemaal de neiging onszelf te vergelijken, te oordelen en anderen te bekritiseren. Het probleem ontstaat als een kind zich op een negatieve manier beoordeeld voelt en een angst ontwikkelt voor wat anderen van hem of haar denken. Als gevolg verbergt het kleintje zich achter een schulp om kritiek te vermijden, in een poging anderen tevreden te stellen.

Overmatige bezorgdheid over de blik van anderen en angst om beoordeeld te worden verschijnt al vroeg in het leven en het is van cruciaal belang kinderen te leren zich van jongs af aan van deze last te bevrijden.

Als deze angst niet beheerst wordt, kan dit leiden tot een angststoornis, namelijk sociale fobie. In dit geval belemmert de angst om door anderen beoordeeld te worden het dagelijks leven van de persoon. De angst om belachelijk gemaakt te worden beperkt hem of haar namelijk in het tegemoet treden van verschillende situaties.

De angst bij kinderen om beoordeeld te worden
De beoordeling van de omgeving en de persoonlijke interpretatie van deze boodschappen, en de emoties die kinderen in in de kindertijd ervaren, creëren het beeld dat kinderen van zichzelf hebben.

Sleutels tot het opvoeden van kinderen die niet bang zijn om beoordeeld te worden

Ouders kunnen kinderen hulpmiddelen aanreiken om hen te helpen de angst om door anderen beoordeeld te worden kwijt te raken. Zo zullen ze in staat zijn zichzelf te laten zien zoals ze zijn, zonder zich te hoeven verbergen of zich voor te doen als iets wat ze niet zijn.

Neem nota van enkele van de aanbevelingen om in de opvoeding van je kinderen te verwerken:

 • Voed je kind van jongs af aan op om zichzelf te accepteren en lief te hebben zoals het is, zonder de behoefte om zich door wie dan ook aardig of geliefd gevonden te voelen.
 • Zorg voor het gevoel van eigenwaarde van je kind en koester het dagelijks door positieve opvoeding. Waardeer hun inspanningen en hun persoon.
 • Geef ze steeds een reëel en juist beeld van zichzelf.
 • Ga na hoe ze de mening van andere mensen interpreteren en hoe ze zich daarover voelen.
 • Leg hen uit dat we allemaal de neiging hebben te oordelen. En dat alles wat we doen of zijn vatbaar is voor de mening van anderen.
 • Maak hen duidelijk dat niet iedereen altijd leuk zal vinden wat ze doen. Maar dat dit hen er niet van hoeft te weerhouden het te doen. Niemand vindt iedereen aardig en het belangrijkste is dat ze zichzelf aardig vinden en graag doen wat ze doen.
 • Leer ze hoe ze de kritiek van anderen moeten interpreteren en de relevantie die ze aan elk van hen moeten geven. Hoewel we ze niet kunnen vermijden, kunnen we wel vermijden ons er slecht over te voelen. Onze houding tegenover de evaluaties van anderen is de factor die we wel kunnen beheersen.
 • Praat met ze over het belang van altijd zichzelf te zijn en je niet te verstoppen om het leven te leiden dat ze willen leiden. Niemand zal gelukkig voor hen zijn en daarom moeten ze vechten voor wat ze willen. En vooral, niemand hoeft hen te dwingen iets te zijn wat ze niet zijn.
Een groep blije kinderen
Respect, empathie en verdraagzaamheid zijn fundamentele pijlers van een rechtvaardige en egalitaire samenleving. Daarom is het van essentieel belang dat je je kinderen bijbrengt hoe belangrijk het is zichzelf te kennen, te aanvaarden en lief te hebben zoals ze zijn. Dan zullen ze in staat zijn dat bij anderen na te bootsen.

Over de angst om beoordeeld te worden bij kinderen

“Doe je ding en trek het je niet aan of ze het leuk vinden of niet.”
-Tina Fey-

De angst om beoordeeld te worden is een natuurlijk deel van de mens. Alle mensen voelen het op een bepaald moment in het leven. Als je kind het overmatig ervaart, kan het tot negatieve gevolgen leiden, zoals het ontstaan van angststoornissen en sociale fobie.

Daarom is het belangrijk dat we onze kinderen van jongs af aan leren hoeveel ze werkelijk waard zijn. Zo kunnen ze zich vrij voelen van de mening van anderen. We moeten zelfkennis en zelfaanvaarding bij onze kinderen aanmoedigen, zodat ze begrijpen dat het meest waardevolle in hun leven zijzelf is.

Wat de mensen ook denken of zeggen, als ze duidelijk zijn over wie ze zijn en authentiek zijn, zullen ze zich beter over zichzelf voelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Bados, A. (2001). Fobia social. Madrid: Síntesis.
 • Sánchez-García, R., & Olivares, J. (2009). Intervención temprana en niños y adolescentes con fobia social. Anuario de psicología40(1), 75-88. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/970/97020402006.pdf
 • Camilli Trujillo, C.R., Rodriguez, A (2008) Fobia social y terapia cognitivo-conductual. Definición, evaluación y tratamiento.  Anales de la Universidad Metropolitana, ISSN-e 1856-9811, Vol. 8, Nº. 1, 2008, págs. 115-137. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3622427

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.