Het gebrek aan respect van kinderen voor leraren

Ouders moeten hun kinderen vanaf jonge leeftijd het belang benadrukken van het tonen van respect voor leerkrachten en anderen.
Het gebrek aan respect van kinderen voor leraren
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 30 september, 2019

Het is niet ongewoon voor kinderen om een gebrek aan respect voor leraren te hebben. Houd er rekening mee dat dit niet alleen op school gebeurt en dat het voor ouders erg belangrijk is om kinderen te leren om anderen in het algemeen te respecteren.

Het is belangrijk dat kinderen vanaf hun jeugd leren om alle mensen te respecteren, ongeacht wie ze zijn of welke positie ze in de gemeenschap hebben. Als gevolg hiervan weten ze wanneer ze de adolescentie bereiken, hoe ze anderen beleefd moeten behandelen, inclusief leraren.

Kinderen moeten ook leren om hun ouders te respecteren. Laat ze niet brutaal reageren. Leer ze bovendien om zich te verontschuldigen wanneer ze zich ongepast gedragen. Het is essentieel dat ze weten dat hun negatieve daden gevolgen hebben.

Belangrijkste problemen waarmee leraren geconfronteerd worden

De belangrijkste problemen waarmee leraren tegenwoordig geconfronteerd worden, zijn het gebrek aan discipline, het teveel aan studenten en het tekort aan materialen en middelen. Bovendien is een van de omstandigheden die hen het meest treft het gebrek aan respect in de klas.

Over het algemeen moeten ouders hun kinderen vanaf jonge leeftijd goede waarden bijbrengen. Deze moeten weerspiegeld worden in hun gedrag op school en naar hun leraar.

Om deze situatie te verbeteren, is het essentieel om het belangrijke werk van leraren te erkennen. Het is ook noodzakelijk om scholen van materialen en technologische middelen te voorzien. Leraar zijn vereist veel verantwoordelijkheid en het op de juiste manier gebruiken.

3 factoren die het gebrek aan respect van kinderen voor leraren verergeren

Je kinderen te veel beschermen tegenover leraren

Jongen heeft geen zin in de les

Vaak zie je dat ouders hun kinderen te veel beschermen. Deze ouders zijn erg tolerant en laten hun kinderen doen wat ze willen. Deze situatie, samen met het gebrek aan hulpmiddelen voor de leraren, maakt het erg moeilijk voor leerlingen om leraren te respecteren.

Overmatige toegeeflijkheid

Momenteel wijken onderwijs en onderwijsmethoden van autoritarisme af en zorgen ze voor betere relaties tussen leraren en leerlingen. Hierdoor kunnen leraren beter toegankelijk voor hun leerlingen zijn.

Het probleem doet zich voor wanneer de rollen van leraren verstoord zijn en ze proberen om zichzelf op hetzelfde niveau als hun leerlingen te plaatsen.

Het voorbeeld van de ouders

Wanneer ouders het niet eens zijn met de academische beslissingen van leraren, dan nemen ze in veel gevallen de geloofwaardigheid van de leraren weg. Ouders kunnen zelfs agressief en boos worden. Als ouders de leerkracht niet respecteren, dan zullen hun kinderen dat ook niet doen.

Hoe leer je respect van kinderen voor hun leraar?

  • Als kinderen slecht over een leraar praten, vermijd dan om hen hard te beoordelen. Je kunt op een objectieve manier vermelden dat sommige leraren vaardiger zijn dan anderen.
  • Als je kinderen niet met een van hun leraren op kunnen schieten, dan kun je dit als leermoment gebruiken. Leg uit dat ze moeten leren leven met mensen met wie ze niet op kunnen schieten of die anders denken.
  • Leer je kinderen om in het openbaar niet te discussiëren met hun leraar, omdat de leraar de autoriteit in de klas is. Het is beter om het privé te verduidelijken, zelfs als ze het gevoel hebben dat de leraar iets oneerlijks heeft gedaan.
  • Het is ook heel belangrijk om op te letten hoe je over je baas en collega’s praat. Je respecteert ze misschien niet. Misschien vertel je je kinderen het ene ding en zelf doe je het tegenovergestelde.

Hoe kunnen ouders respectvolle kinderen opvoeden?

Jongen zit aan een bureau

Een manier om goede waarden bij te brengen, is door het ze thuis te laten zien. Help je kinderen om respect te leren als een basisrecht dat alle mensen verdienen. Dit zijn de belangrijkste dingen om rekening mee te houden:

Respect van kinderen door zelf het voorbeeld te geven

Jij bent het grootste rolmodel voor je kinderen. Bovendien leren ze van wat je doet. Als je anderen respecteert en tolereert, dan leren zij dat ook.

Leer jezelf uit te drukken

Het is heel belangrijk om thuis over verschillende standpunten te praten. Op deze manier leren je kinderen zich duidelijk uit te drukken. Tegelijkertijd respecteren ze de mening van anderen wanneer ze anders zijn dan die van hen.

Wees assertief

Leer je kinderen het verschil tussen anderen respecteren en over je heen laten lopen. Het is daarom erg belangrijk om ze te leren assertief te zijn.

Wil je respect bij kinderen wees dan onderwijzend

Je moet vriendelijkheid, goed onderwijs en anderen met respect behandelen bevorderen. Deze gedragingen helpen je kinderen om respect voor anderen te tonen en te leren om samen te leven.

Kinderen moeten weten dat niet iedereen die ze ontmoeten, net als zij zullen zijn. Ze moeten echter leren respecteren en rekening houden met anderen, zelfs als ze niet altijd goed met elkaar op kunnen schieten.

Respect is het belangrijkste dat je je kinderen kunt leren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.