35 zinnen over verdraagzaamheid om waarden bij te brengen

Deze verzameling zinnen over verdraagzaamheid kan je helpen om na te denken over een van de belangrijkste waarden en je kinderen er iets over bij te brengen.
35 zinnen over verdraagzaamheid om waarden bij te brengen
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 21 augustus, 2023

Vandaag willen we een selectie van beroemde zinnen over verdraagzaamheid presenteren van kunstenaars, atleten en filosofen. Verdraagzaamheid is een van de onmisbare waarden om van de wereld een betere plaats te maken. Dit is verbonden met geweldloosheid, respect en vrede. Daarom is het belangrijk dat het altijd aanwezig is in de opvoeding van onze kinderen.

Helaas zorgen de verschillende vormen van onverdraagzaamheid wereldwijd nog steeds voor grote problemen. Maar als we de nieuwe generaties goed opvoeden, kunnen we ons steentje bijdragen aan een betere toekomst voor hen.

Je zult zien hoe nuttig deze zinnen over verdraagzaamheid zijn om je te helpen nadenken over het belang van het bijbrengen van deze waarde aan kinderen. Je kunt ze niet missen!

Zinnen over verdraagzaamheid om kinderen waarden bij te brengen

Zinnen over verdraagzaamheid om waarden bij te brengen

Leren tolereren is de basis om anderen met respect te behandelen, ongeacht hun cultuur, ras of geloofsovertuiging. Leer en onderwijs dus deze zinnen aan je kinderen, zodat ze deze belangrijke waarde op een heel emotionele manier in zich opnemen:

 1. “Ik hou niet van het woord tolerantie, maar kon geen beter woord bedenken. Tolerantie impliceert een gratuite aanname van de inferioriteit van andere geloven ten opzichte van het eigen geloof.” –Mahatma Ghandi– (Engelse link)
 2. “Niets is aantrekkelijker in een mens dan zijn hoffelijkheid, zijn geduld en zijn verdraagzaamheid.” -Cicero-
 3. “Dat twee en twee noodzakelijkerwijs vier is, is een mening die velen van ons delen. Maar als iemand oprecht anders denkt, zeg het dan. Hier verbazen we ons nergens over.” -Antonio Machado-
 4. “Als ik iemand ontmoet maakt het me niet uit of hij blank, zwart, joods of moslim is. Het is voor mij voldoende te weten dat hij een mens is.“-Walt Whitman
 5. “Wees soepel als een rietstengel, niet stijf als een cipres.” -De Talmoed-
 6. Verdraagzaamheid betekent dat ieder weet dat hij iemand voor zich heeft die zijn broeder is, die, met hetzelfde recht als hij, anders denkt, het publieke geluk op de tegenovergestelde manier opvat.” -Antonio Maura-
 7. “Matigheid, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid beheersen het hart en ontwapenen ontevredenheid.”-Franciscode Paula Santander-
 8. “Kunst en cultuur vergroten harmonie, verdraagzaamheid en begrip tussen mensen.”Matilde Asensi-
 9. “Mededogen geeft van nature aanleiding tot verdraagzaamheid en vergeving. Het stelt ons in staat te waarderen dat zelfs iemand die we als een vijand beschouwen een mens is met recht op gelukkig zijn. Dit is een van de redenen waarom men zegt dat je vijand je beste leraar kan zijn. Hij of zij leert je de mogelijkheid van onvoorwaardelijk mededogen.”Dalai Lama-
 10. Het hoogste resultaat van opvoeding is verdraagzaamheid.” -Helen Keller-
 11. “Verdraagzaamheid betekent de fouten van anderen verontschuldigen. Tact betekent ze niet opmerken.”-Arthur Schnitzler-
 12. Verdraagzaamheid is woede beheerst door verstand.” -Peter Ustinov-
 13. “Als we nu geen einde kunnen maken aan onze verschillen, kunnen we tenminste helpen de wereld veilig te maken voor verscheidenheid.” -John Fitzgerald Kennedy-
 14. “Train je verstand tot twijfel en je hart tot verdraagzaamheid.”Georg Christop Lichtenberg-
 15. Wat een treurige tijd waarin het gemakkelijker is een atoom te verbrijzelen dan een vooroordeel. ” –Albert Einstein
 16. “Rechtvaardigheid bestaat alleen in de hel; in de hemel is er genade.”-Gertrud Von Le Fort-
 17. “Het is dus verdraagzaamheid die de bron is van vrede, en onverdraagzaamheid die de bron is van wanorde en gekrakeel.”-Pierre Bayle-
 18. “Wie geen grote verdraagzaamheid heeft, zal niet van grote waarde zijn.” -Juan Eusebio Nieremberg-
 19. “Beschaving bestaat niet uit veel uitvoeren, noch uit gehaast lopen, noch uit schrijven met spelling. Ze bestaat uit de zoetheid van gewoonten, uit liefde en verdraagzaamheid, uit de inheemse verheffing van gevoelens en ideeën.” -Rafael Barret-
 20. Verdraagzaamheid is datgene wat kinderen van volwassenen scheidt.” -Doménico Cieri Estrada-
 21. “De wereld kwelt door een gebrek aan verdraagzaamheid, ik ben niet bereid daaraan bij te dragen, in het weinige dat ik ben, maar ik houd niet op een man te zijn.”-Max Aub-
 22. “Verdraagzaamheid is de beste godsdienst.” -Víctor Hugo-
 23. “We zijn allemaal vol zwakheid en fouten; laten we elkaar wederzijds onze dwaasheden vergeven – het is de eerste wet van de natuur.” -Voltaire-
 24. “Wat heb je aan een huis als je geen verdraaglijke planeet hebt om het op te zetten?”Henry-David Thoreau– (Engelse link)
 25. Reizen leert verdraagzaamheid.” -Benjamin Disraeli-
 26. En naarmate ik ouder ben geworden, heb ik meer de neiging gekregen om mensen te zoeken die leven van vriendelijkheid, verdraagzaamheid, medeleven, een zachtere manier van tegen de dingen aankijken.” -Martin Scorsese-
 27. “Als we in de maatschappij willen behagen, moeten we bereid zijn veel dingen die we al weten te laten leren door mensen die ze niet kennen.”-Chamfort-
 28. “Evenwichtige verdraagzaamheid is de kiem van vrijheid en harmonie.”- Franciscus Castel-
 29. Verdraagzaamheid heeft een veel grotere reikwijdte dan onverschilligheid, want ze is de vrucht van ervaring en redenering.” -Arturo Torres-
 30. “De fanatismen die we het meest moeten vrezen zijn die welke met verdraagzaamheid verward kunnen worden.”-Fernando Arrabal-
 31. “Ik heb niet dat veel voorkomende gebrek om anderen te beoordelen naar wie ik ben. Ik geloof gemakkelijk dingen die anders zijn dan ikzelf. Omdat ik me verbonden voel met één vorm, dring ik die niet op aan de rest van de wereld, zoals iedereen doet; en ik creëer en bedenk duizend tegengestelde manieren van leven; en in tegenstelling tot wat normaal is, aanvaard ik gemakkelijker verschil dan de gelijkenis tussen ons. Ik ontlast een wezen zoveel mogelijk van mijn voorwaarden en principes door hem eenvoudig in zichzelf te beschouwen, zonder enige relatie, door hem te reconstrueren volgens zijn eigen model.” -Michel de Montaigne-
 32. “Verdraagzaamheid maakt verschil mogelijk; verschil maakt verdraagzaamheid noodzakelijk.” -Michael Walzer-
 33. “De moderne mens gaat, als hij de wereld in tuurt, op zoek naar een spiegel die hem zijn beeld zal weerspiegelen, en als hij die vindt, is hij verbijsterd en wil hij vaak de spiegel breken. We zijn vreselijk incapabel geworden om te aanvaarden dat er mensen zijn die anders zijn dan wij. Tolerantie, het favoriete woord van de moderne mens, is uitgevonden om deze leegte op te vullen. Maar “verdraagzaamheid” is geen begrip, en ook geen juiste behandeling. Het is eenvoudig afstand houden, eerbiedig, natuurlijk, van datgene waarmee men niet weet om te gaan.” -Maria Zambrano-
 34. Ik ben zeer verdraagzaam. Ik ben geen moralist. Ik heb een te groot besef van de kortheid van het leven en zijn verleidingen om rode lijnen te trekken.” -Virginia Woolf-
 35. Ik heb geleerd dat dezelfde persoon het masker van triomf en het gezicht van nederlaag kan belichamen“. -Irene Vallejo-
Verdraagzaamheid helpt de wereld beter te worden

Zinnen over verdraagzaamheid: een bron om kinderen waarden bij te brengen

Deze zinnen over verdraagzaamheid zijn een nuttige bron om ons eraan te herinneren hoe belangrijk het is om alle mensen gelijk te aanvaarden, hoe ze ook zijn. In de wereld van vandaag komen helaas nog steeds veel gewelddaden voor als gevolg van onverdraagzaamheid.

Daarom is het belangrijk dat we kinderen al op heel jonge leeftijd de waarde van verdraagzaamheid en respect bijbrengen. Zo kunnen we ze zover krijgen dat ze anderen accepteren als de mensen die ze zijn, ongeacht eventuele verschillen.

We hopen dat deze zinnen je helpen over deze waarde na te denken, zodat je jouw korreltje zand kunt bijdragen en van deze wereld een betere plaats kunt maken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Cisneros, I. H. (1996). Tolerancia: Voltaire entre nosotros. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 41(165), 53-65.
 • Gómez, M. S. (2005). Antecedentes del valor educativo «tolerancia». Revista española de pedagogía, 223-238.
 • Luque Lozano, A., Molina Bernáldez, Á. M., & Navarro Hidalgo, J. J. (2000). Educar la tolerancia: una propuesta de trabajo. Sevilla: Díada, 2000.
 • Ortega Ruiz, P., Mínguez Vallejos, R. F., & Gil Martínez, R. (1996). La tolerancia en la escuela. Barcelona: Ariel, 1996.
 • Pontara, G. (2016). Gandhi: el político y su pensamiento. Polis. Revista Latinoamericana, (43).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.