Leer je kinderen om ouderen te respecteren

Onze kinderen leren om ouderen te respecteren is een zeer belangrijke nalatenschap om door te geven. Blijf lezen voor meer informatie.
Leer je kinderen om ouderen te respecteren
María Matilde

Geschreven en geverifieerd door de pedagoog María Matilde.

Laatste update: 22 december, 2022

Zowel thuis als op school is het erg belangrijk dat we onze kinderen en leerlingen leren om ouderen te respecteren. We moeten ze van jongs af aan leren respect te hebben voor oudere mensen in het algemeen en voor de grootouders. Dit helpt ook om hechte en liefdevolle banden te vormen. Banden waarbij kinderen willen leren van de ervaringen van de ouderen in hun leven.

De ouderen en onze grootouders

Ouderdom verwijst naar de laatste fase van het leven van mensen (Engelse link) de laatste decennia. Het is een fase van de levenscyclus waarin alles verandert. Zowel fysiek, cognitief, emotioneel als sociaal. Hier komen ouderen in een levensfase terecht (Engelse link) waarin ze met pensioen gaan en stoppen met werken, waardoor hun sociale relaties afnemen en veranderen.

Een opa met zijn kleinkinderen.

Nu zijn veel oudere mensen in staat om hun leven en relaties opnieuw vorm te geven als ze eenmaal met pensioen zijn gegaan. Op dit moment zoeken ze naar nieuwe activiteiten en hobby’s. Ze wijden zich meer aan sport en halen het meeste uit hun vrije tijd. Er zijn echter ook ouderen die last hebben van depressies omdat ze zich meer alleen voelen. Vaak weten ze niet hoe of met wie ze hun vrije tijd moeten doorbrengen.

In ieder geval verdienen zowel ouderen met een actiever sociaal leven als degenen die dat niet hebben het respect van jongere generaties.

De overgrote meerderheid van senioren heeft, net als kinderen, genegenheid, nabijheid en veel aandacht nodig. Die genegenheid tonen we door middel van een goede behandeling en respect. En we tonen respect voor het advies dat grootouders te geven hebben en voor de ervaringen die ze hebben meegemaakt en willen delen.

“Luister naar het advies van de ouderen, niet omdat ze altijd gelijk hebben, maar omdat ze meer ervaringen hebben met het verkeerd hebben.”

Leer kinderen om ouderen en hun grootouders te respecteren

We kunnen niet ontkennen dat alles tegenwoordig erg snel gaat. Dat het leven erg snel verandert. Ook is elke nieuwe generatie heel anders dan de vorige. Daarom veranderen gewoonten, overtuigingen en gedrag zeer snel van de ene generatie op de andere.

Dit mag echter niet in de weg staan van het respect dat kinderen en jongeren zouden moeten hebben voor mensen van vorige generaties. Dit is waar, ook al verandert het leven snel. En ook al lijken veel overtuigingen die in het verleden diep geworteld waren, tegenwoordig niet zoveel gewicht te hebben.

Kinderen en tieners moeten de meningen en standpunten van ouderen respecteren. Ze moeten leren deze te contextualiseren op basis van de tijd waarin ouderen leefden.

Een kind hand in hand met een bejaarde.

Bovendien hebben technologische ontwikkelingen het mogelijk gemaakt om bijna elk aspect van het leven van vandaag aan te passen. Dit doet echter geen afbreuk aan meningen en manieren om dingen in het leven van oudere mensen te zien en te doen. Bovendien hebben veel van de gedragingen en ideeën van onze ouderen en grootouders ervoor gezorgd dat nieuwe generaties kunnen leven en denken zoals ze nu doen.

Respect aanleren: een belangrijke erfenis voor onze kinderen

De nieuwe generaties leren om ouderen te respecteren is een belangrijke nalatenschap die ouders hun kinderen moeten leren. In feite komt het zowel jongere als oudere generaties ten goede. Kinderen en tieners hebben namelijk veel te leren van hun ouderen, ouders en grootouders, en vice versa.

Naarmate kinderen opgroeien, leren ze dus niet alleen om anderen te respecteren, maar ook om de noodzaak te erkennen om zich gerespecteerd te voelen. Dit is erg belangrijk. Respect tussen mensen moet namelijk altijd wederkerig zijn en omdat relaties op basis van respect ieders leven verbeteren. Wellicht ook interessant voor jou

6 films om ons over het belang van familie te leren
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
6 films om ons over het belang van familie te leren

Films die ons aan het belang van familie herinneren, zijn een geweldige manier om tijd vrij te maken om na te denken over wat een familie voor ons ...
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.