Thuis aan de taalvaardigheid van je kind werken

Het is belangrijk dat kinderen zich duidelijk kunnen uiten. In dit artikel zullen we daarom enkele activiteiten aanbevelen waarmee je thuis aan de taalvaardigheid van je kind kunt werken.
Thuis aan de taalvaardigheid van je kind werken
Ana Couñago

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Ana Couñago.

Laatste update: 22 december, 2022

Taalvaardigheid bestaat uit het op de juiste manier gebruiken van taal om te communiceren en om te gaan met andere mensen, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is één van de basisvaardigheden op het gebied van onderwijs. Maar hoe kan je thuis aan de taalvaardigheid van je kind werken? Hier zijn enkele activiteiten om je kinderen te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren!

Activiteiten om thuis aan de taalvaardigheid van je kind te werken

Als je de hieronder beschreven activiteiten en spelletjes uitprobeert, zal je kind verbale expressie, snel denkvermogen, het concentratievermogen, sociale vaardigheden en andere vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn voor zijn of haar ontwikkeling.

Je staat op het punt om te ontdekken hoe je als gezin een leuke tijd kunt hebben, terwijl de vaardigheden van je kind worden ontwikkeld!

Spelletjes spelen met het gezin

“Woorden zijn als röntgenfoto’s als ze op de juiste manier gebruikt worden – ze zullen overal doorheen gaat. Je leest en je wordt geraakt.”
– Aldous Huxley, Brave New World –

Het telefoonspel

Om te beginnen, gaan alle spelers in een cirkel op de grond zitten. Zorg ervoor dat iedereen elkaars gezichten kan zien.

Eén van de spelers moet een vraag fluisteren naar degene die rechts van hem zit, die vervolgens het antwoord terug fluistert. Die speler moet dan aan de persoon rechts van hem een vraag stellen, die ook zijn antwoord terug fluistert. Dit proces gaat zo door totdat de cirkel rond is.

Nadat iedereen aan de beurt is geweest, moet elke speler hardop de vraag zeggen die aan hem gesteld is en vervolgens het antwoord geven dat hij gehoord heeft. De vragen hebben natuurlijk niks met de antwoorden te maken, wat erg grappig kan zijn.

De rugzak

Voordat je met dit spel begint, moeten de deelnemers een volgorde bedenken. De eerste speler zegt: “Ik ga op reis en ik neem mee…” en maakt de zin af door een voorwerp te noemen. Dit kan bijvoorbeeld een voorwerp als “bal” zijn.

Vervolgens moet de volgende speler deze zin herhalen, maar moet hij het object onthouden dat door de vorige speler is gezegd en een nieuw voorwerp toevoegen. Hierdoor wordt de zin langzamerhand steeds gecompliceerder. Het spel eindigt wanneer één van de spelers de lijst met voorwerpen niet meer kan onthouden.

Een zin opbouwen

In dit spel moeten de spelers verschillende woorden zeggen – ongeveer vier of vijf is genoeg. Vervolgens moet elke speler een zin of een kort verhaaltje verzinnen en schrijven waarin al deze woorden gebruikt worden.

Stel een tijdslimiet in (ongeveer twee tot drie minuten) en lees, zodra de tijd om is, alle zinnen hardop voor. Een persoon die niet meespeelt kan rechter spelen en beslissen welke zin het best of het meest origineel is. Ook zouden alle deelnemers kunnen stemmen op wie de winnaar zou moeten zijn. Daarnaast kan de winnaar bepaald worden op basis van snelheid. De deelnemer die het snelst klaar is met schrijven is dan de winnaar.

Ouders met hun kind

Eénletterige zinnen om aan de taalvaardigheid te werken

Bij dit spelletje noemt één speler een letter. Vervolgens zet je een stopwatch op één minuut. Gedurende deze minuut moeten de deelnemers een zin maken die zo veel mogelijk woorden bevat die beginnen met de gekozen letter. Als je de letter ‘d’ hebt gekozen, zou dit bijvoorbeeld een goede zin zijn: ‘Diederik duikt van de duikplank’.

Zodra de tijd om is, moet elke deelnemer de zin die hij opgeschreven heeft hardop voorlezen. Vervolgens tel je het aantal woorden in deze zin die beginnen met de gekozen letter. De deelnemer die de zin maakt met de meeste woorden met deze letter heeft gewonnen. Deze persoon mag vervolgens de letter kiezen voor de volgende ronde. Je kunt dit spel net zolang spelen tot jullie geen zin meer hebben.

Zoals je gezien hebt, zijn er meerdere leuke spelletjes die je thuis met je kinderen kunt spelen om hun taalvaardigheid te verbeteren. Je hoeft alleen maar je fantasie te gebruiken en tijd vrij te maken om met het gezin spelletjes te spelen terwijl je kinderen iets leren. Waar wacht je nog op?


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Allué, J. M. (1998). El gran libro de los juegos. Barcelona: Parramón Ediciones.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.