6 persoonlijke sterke kwaliteiten om aan te werken

Door vanaf de kindertijd aan persoonlijke sterke kwaliteiten te werken, kunnen kinderen genieten van de positieve aspecten van het leven en beter omgaan met tegenslagen.
6 persoonlijke sterke kwaliteiten om aan te werken
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 23 april, 2024

Over het algemeen is de psychologie gericht geweest op het identificeren en behandelen van pathologieën en gedragsproblemen. Gelukkig begint het de afgelopen decennia ook de meer positieve en functionele aspecten van persoonlijkheid aan te pakken. Die eigenschappen en kenmerken kunnen leiden tot een vol en bevredigend leven. Vandaag delen we daarom 6 persoonlijke sterke kwaliteiten waaraan je met je kinderen moet werken om hen dichter bij geluk te brengen.

Het concept van geluk is subjectief. Zoals experts hebben aangetoond hangt het niet alleen af van wat er met een persoon gebeurt, maar van hun vermogen om ermee om te gaan.

Daarom is het belangrijk om jonge kinderen te helpen vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stellen om van het positieve te genieten en het negatieve op een gepaste manier onder ogen te zien.

Zes persoonlijke sterke kwaliteiten om aan te werken

1. Sterke kwaliteiten: wijsheid en kennis

Deze sterke kwaliteiten spreken van de natuurlijke en oprechte interesse om te leren, te ontdekken en te ervaren. Het gaat ook over nieuwsgierigheid, het verlangen om elke dag een beetje meer over de wereld te leren en de voldoening die het opdoen van kennis geeft.

Dit persoonlijke sterke punt is typerend voor mensen met een actieve en creatieve geest die in staat zijn om innovatieve oplossingen te vinden en met verrassende ideeën te komen.

persoonlijke sterke kwaliteiten om aan te werken om gelukkige kinderen te hebben

Het omvat ook de deugd van het hebben van een kritische inschatting en persoonlijke meningen. Perspectief hebben, analyseren en begrijpen. Het verbreden van hun kennishorizon maakt mensen die dit sterke punt hebben enthousiast.

Om deze kwaliteit bij kinderen te verbeteren, is het belangrijk om ze toegang te geven tot informatie over verschillende onderwerpen. We moeten ze ondersteunen, hun interesses delen en hun kennis en verlangen om te leren prijzen.

2. Moed is ook een van de sterke kwaliteiten om aan te werken

Dit omvat het gevoel van passie, energie en levensvreugde. Het bevat ook de bereidheid om risico’s te nemen en de mogelijke gevolgen te accepteren. Het houdt ook in dat je hard moet werken om je dromen en persoonlijke doelen te bereiken en erin te volharden, zonder je te laten ontmoedigen door tegenslagen. Bovendien houdt dit sterke punt in dat je jezelf grondig kent en je integriteit en waarden zonder angst verdedigt.

Moedige mensen zien het leven als een uitzonderlijk avontuur en zijn niet bang om het te leven, zichzelf te laten zien zoals ze zijn. Om moed bij kinderen te bevorderen, moet je ze daarom leren dat fouten deel uitmaken van de reis. Dat je altijd weer op kunt staan en dat je in jezelf moet geloven.

3. Menslievendheid

Mensen die deze sterke kwaliteit hebben, beschouwen diepe relaties als waardevol en genieten van een emotionele band met anderen. Ze zien anderen als waardig om respect en aandacht te krijgen en zijn in staat om zowel hun eigen gevoelens als die van anderen te begrijpen. Om deze kracht bij kinderen aan te moedigen, moet je hun grootste rolmodel zijn. Behandel ze ook met liefde, begrip en respect.

4. Rechtvaardigheid

Hier hebben we het over solidariteit, empathie en het beschermen van anderen. Deze kracht omvat ook loyaliteit, het vermogen om samen te werken en mee te werken, begripvol te zijn en medeleven tonen aan anderen.

Mensen met dit sterke punt zijn goede vrienden, goede mensen en goede leiders. Je moet kinderen leren zichzelf in andermans schoenen te verplaatsen om te proberen hun situaties en emoties te begrijpen. Motiveer kinderen om anderen te accepteren en tolerant en gevoelig te zijn.

5. Gematigdheid

Deze kwaliteit bestaat uit het vermogen om flexibel te denken. Evenzo omvat het het vermogen om de omstandigheden en het gedrag van andere mensen met welwillendheid te interpreteren, zonder de noodzaak van vergelding.

Het omvat het vermogen om hun eigen verdiensten en prestaties te erkennen. Maar ook om te beseffen dat iedereen iets bij te dragen heeft. Het benadrukt ook het vermogen om impulsen te beheersen en te handelen op een manier die op de lange termijn het meest gunstig is.

Een blij kind is een gelukkig kind

Om gematigdheid bij kinderen te ontwikkelen, moet je ze leren niet te reageren, maar kalm te handelen. Je moet ze ook leren rekening te houden met de gevolgen van hun acties en alles te analyseren voordat ze handelen.

6. Transcendentie

Tot slot moeten we het vermogen noemen om vrede en dankbaarheid te voelen voor alle goede dingen die ons omringen. Dit is het vermogen om het positieve te identificeren en ervan te genieten.

Transcendentie omvat ook een gevoel voor humor, het vermogen om het negatieve te relativeren en te hopen dat de toekomst aangenaam en succesvol zal zijn. Om dit te doen, moet je je kinderen aanmoedigen om er een gewoonte van te maken om de positieve gebeurtenissen in hun leven op te merken, om het optimisme te stimuleren.

Persoonlijke kwaliteiten en geluk

Een inspanning leveren om deze persoonlijke sterke punten bij kinderen te ontwikkelen, betekent niet dat ze geen negatieve ervaringen in hun leven zullen hebben. Het zal hen echter helpen de positieve kanten te leren waarderen. Ze zullen leren van tegenspoed en hun leven met optimisme en vertrouwen leven.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.