Sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen

Kinderen moeten sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen om zich op een gezonde en evenwichtige manier te ontwikkelen. Lees het artikel van vandaag voor meer informatie.
Sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen
Ana Couñago

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Ana Couñago.

Laatste update: 22 december, 2022

Je hebt vast wel gehoord over emotionele opvoeding en het belang ervan voor de algemene ontwikkeling van je kind. Het grootste doel hiervan is het maximaal verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden. Deze zijn namelijk van groot belang voor kinderen om op te groeien en zich correct te gedragen tot hun omgeving.

“Emotionele intelligentie begint zich in de eerste jaren te ontwikkelen. Alle kleine gesprekken die kinderen hebben met hun ouders, leerkrachten en met elkaar dragen emotionele boodschappen over.”
– Daniel Goleman –

Sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen

Volgens de auteurs Rafael Bisquerra Alzina en Nuria Pérez Escoda kunnen sociaal-emotionele vaardigheden als volgt worden omschreven: “De verzameling kennis, capaciteiten, vaardigheden en houding die nodig zijn om emotionele verschijnselen op een gepaste manier te begrijpen, uit te drukken en te reguleren.”

Dus over de ontwikkeling hiervan kunnen we het volgende zeggen:

 • Ten eerste het herkennen en beheersen van je eigen gevoelens, evenals emoties en gedrag.
 • Je eigen persoonlijke kwaliteiten herkennen.
 • De gevoelens en standpunten van anderen herkennen en dus begrijpen.
 • Je vervolgens inspannen om persoonlijke doelen te bereiken.
 • Verschillen in anderen aanvaarden en respecteren en daarbij positieve communicatie gebruiken.
 • Op een positieve manier conflicten tussen personen voorkomen, behandelen en oplossen.
 • Het handelen op basis van ethische en burgerlijke waarden.
 • Verantwoorde beslissingen nemen.
 • En tot slot het bijdragen aan het welzijn van anderen.
Meisje met emoji bordjes

Al deze acties vallen in vijf groepen, die we moeten begrijpen om onze kinderen een volledige opvoeding te geven.

Indeling van sociaal-emotionele vaardigheden

Zoals we al eerder zeiden, zijn er een aantal belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden om deze vaardigheden aan kinderen te leren. Deze verschillende sociaal-emotionele vaardigheden vallen dus in vijf verschillende groepen.

1. Emotioneel zelfbewustzijn

Dit betekent dat we ons bewust zijn van onze eigen emoties en die van anderen begrijpen en daardoor herkennen hoe we ons voelen. Het verwijst ook naar het vermogen om de emotionele omgeving van een bepaalde situatie te begrijpen.

“Zelfbewustzijn is de springplank naar emotionele intelligentie.”-
-Daniel Goleman-

2. Handhaven van emoties

Dit omvat bijvoorbeeld het correct hanteren, beheren, uiten en onder ogen zien van emoties. Het houdt ook rekening met het feit dat emoties een belangrijke invloed hebben op het kenvermogen en gedrag.

“Als ik zeg emoties beheersen, bedoel ik alleen de echt verontrustende, beperkende emoties. Emoties voelen is wat het leven rijk maakt. Je hebt je passies nodig. ”
– Daniel Goleman –

3. Emotionele zelfstandigheid

Dit verwijst naar de ontwikkeling van een reeks kenmerken en elementen die te maken hebben met persoonlijk zelfmanagement, zoals:

 • Allereerst een hoog gevoel van eigenwaarde.
 • Dan een positieve houding tegenover het leven zelf.
 • Verantwoordelijkheid.
 • Kritische analyse van sociale normen.
 • Emotionele zelfredzaamheid.
 • En tot slot veerkracht.

“Er is geen scheiding tussen geest en emoties; emoties, denken en leren zijn allemaal met elkaar verbonden. ”
– Eric Jensen –

4. Interpersoonlijke intelligentie – sociaal bewustzijn

Dit is het vermogen om de bedoelingen, motivaties en verlangens van anderen te begrijpen en daardoor gezonde sociale relaties tot stand te brengen. Het oefenen van effectieve en positieve communicatie maakt hier deel van uit, net zoals het tonen van respect, empathie, pro-sociale houding, assertiviteit, samenwerking, enz.

“Het sociale brein bevindt zich in zijn natuurlijke habitat wanneer we in realtime met iemand praten. Het pikt informatie op die het op dat moment nodig heeft. Het leest prosodie in stem, emoties en non-verbale signalen. ”
– Daniel Goleman –

Kind leert over emoties

5. Levensvaardigheden, verantwoorde besluitvorming

De volgende dingen zijn ook nodig om het dagelijkse leven op een bevredigende manier tegemoet te gaan:

 • Doelen en doelstellingen bepalen.
 • Beslissingen maken en verantwoordelijkheid nemen.
 • Steun of hulp zoeken als dat nodig is.
 • Je eigen rechten en plichten kennen en respecteren, net zoals die van anderen.

Deze vaardigheden stellen mensen namelijk in staat om hun leven op een evenwichtige manier te regelen en een diep gevoel van welzijn te ervaren.

Volgens Daniel Goleman hebben mensen met goed ontwikkelde emotionele vaardigheden ook meer kans om tevreden en doeltreffend te zijn in hun leven, doordat ze de gewoonten van de geest beheersen en zo hun eigen productiviteit bevorderen. Mensen die geen enkele controle over hun emotionele leven hebben, vechten een innerlijke strijd waardoor hun vermogen tot gericht werk en helder denken wordt belemmerd.

Het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden

Hoewel het belangrijk is om deze vaardigheden tijdens de kindertijd zo goed mogelijk aan te leren, moeten we echter ook begrijpen dat kinderen hiervoor een bepaald niveau van volwassenheid nodig hebben. We kunnen dus zeggen dat een emotionele ontwikkeling een proces is dat begint tijdens de kindertijd en een leven lang duurt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82. doi: 10.5944/educxx1.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.