Het belang van educatief speelgoed voor baby's

Educatief speelgoed voor baby's is heel belangrijk voor hun ontwikkeling, want het motiveert hen om met de wereld in interactie te blijven.
Het belang van educatief speelgoed voor baby's
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 23 april, 2024

In hun ontwikkeling zijn er stadia waarin baby’s onafscheidelijk zijn van speelgoed. De basisfunctie van speelgoed is dan wel plezier en vermaak, maar fabrikanten denken er steeds meer over om educatief speelgoed voor baby’s te maken, zodat ze kunnen leren terwijl ze plezier hebben. Dit helpt kinderen fundamentele vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Speelgoed en baby’s

Deze fundamentele vaardigheden omvatten cognitief denken, motorische vaardigheden, probleemoplossing, taalontwikkeling, het leren van basisbegrippen, enz. Speelgoed maken is een creatief proces dat erop gericht is het voorwerp niet alleen aantrekkelijk te maken, maar ook interessant en leuk voor kinderen en een goede keuze voor ouders.

Speelgoed is meer dan alleen maar leuk voor kinderen. Het meeste speelgoed biedt kinderen namelijk mogelijkheden om te leren. Het beste speelgoed betrekt de zintuigen van kinderen, wakkert hun fantasie aan, en motiveert hen ook tot interactie met anderen. Ouders moeten echter opletten bij het kiezen van speelgoed. Het is namelijk afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van baby’s en kinderen.

“…het eerste doel van speelgoed is het kind aan het spelen te krijgen, het te vermaken, het te amuseren, actie en aangenaam tijdverdrijf te bevorderen, en dit doel te vervullen is hoe ze positieve waarden voor de ontwikkeling van kinderen verschaffen”.
– Maria de Borja -.

Baby’s willen onderzoeken wat er om hen heen is. Daarom is het belangrijk dat ze emoties begrijpen. Naarmate ze ouder worden beginnen ze hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Speelgoed moet daarom zorgvuldig gekozen worden, want educatief speelgoed kan bijdragen tot een gezonde verbetering, zowel lichamelijk als psychisch, bij de kleintjes.

Het belang van educatief speelgoed voor baby’s

Het belang van educatief speelgoed voor baby's

Ontwikkelen van sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn waarschijnlijk het belangrijkst. Baby’s moeten bereid zijn de omgeving te verkennen en in staat zijn hun eigen emoties en die van anderen te begrijpen. Educatief speelgoed waarmee interactie met anderen mogelijk is, kan baby’s helpen te beginnen socialiseren.

Cognitieve vaardigheden ontwikkelen

Cognitieve vaardigheden omvatten memoriseren, problemen oplossen, basisbegrippen leren, enz. Het is ook van essentieel belang dat kinderen beginnen met het leren van basisbegrippen zoals kleuren of getallen. Kinderen kunnen deze cognitieve vaardigheden bereiken door het gebruik van verschillend educatief speelgoed.

Taalverbetering met educatief speelgoed voor baby’s

Een moeder geeft haar baby een kus

Interactie met andere mensen moedigt kinderen aan hun gevoelens te uiten. Ze beginnen taal te kunnen gebruiken en correct te spreken. Gelukkig kunnen moderne fabrikanten speelgoed maken dat praat en goede voorbeelden blijkt te zijn voor het gebruik van taal, hoewel kinderen natuurlijk directe interactie met mensen nodig hebben om hun communicatieve vermogens te ontwikkelen.

Idealiter wordt pratend speelgoed gekozen om kinderen namen van dingen te leren of belangstelling voor woorden te wekken. Maar men mag niet uit het oog verliezen dat, hoewel educatief speelgoed van groot belang is voor de ontwikkeling van baby’s, het menselijk contact (Engelse link) is dat hen werkelijk helpt optimaal te groeien en zich te ontwikkelen.

Verbetering van de motorische vaardigheden

Peuters moeten spiervaardigheid en evenwicht ontwikkelen terwijl ze zich voorbereiden op het verkennen van de omgeving. Ze hebben de neiging speelgoed uit te proberen en ermee te spelen om belangrijke lichaamsdelen te bewegen, waaronder vingers, benen, handen… en zelfs om met hun speelgoed te lopen.

Groeiende logica en verbeelding door educatief speelgoed voor baby’s

Speelgoed helpt kinderen hun verbeelding te gebruiken en hun creativiteit te ontwikkelen. Maar ze zullen ook logica en kritisch denken moeten gebruiken om plezier te beleven aan educatief speelgoed. Ze leren hun omgeving herkennen en het bewustzijn ervan te bevorderen.

Speelgoed kan tegelijk leuk en leerzaam zijn. Maar het is aan de ouders om voor elk geval het meest geschikte speelgoed te kiezen. Als ouders het juiste educatieve speelgoed kiezen in overeenstemming met de leeftijd van hun baby of jonge kind, bevorderen ze op een gezonde manier hun lichamelijke en geestelijke groei.

Onderzoekster Carmen Trigueros  (Spaanse link) bevestigt dat een stuk speelgoed leuk moet zijn. Als het niet leuk is, kan het niet als speelgoed gekwalificeerd worden. Tegelijk moet goed speelgoed educatieve mogelijkheden, didactische mogelijkheden, therapeutische mogelijkheden en positieve waarden hebben.

Een stuk speelgoed is echter een leeg instrument zolang het didactische potentieel niet in de praktijk wordt gebracht.

Ze zegt: “intrinsiek, een stuk speelgoed noch educatief noch didactisch is, is een stuk speelgoed een stuk speelgoed. Maar het is in het gebruik dat ervan gemaakt wordt en in de oriëntatie die volwassenen aan het gebruik ervan kunnen geven, dat het als opvoedkundig of didactisch gekwalificeerd kan worden”.

Vaardigheden ontwikkelen met educatief speelgoed

Voor kinderen is spel een permanente bezigheid, waarin ze helemaal op hun gemak zijn en waardoor ze veelvoudige informatie ontvangen die ze kunnen leren.
In die zin moeten ouders en leerkrachten de voorwaarden scheppen zodat kinderen, al spelend op een gerichte of spontane manier, vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen zich aan hun sociale omgeving aan te passen.

Tot slot moet een educatief stuk speelgoed gemakkelijk te manipuleren zijn, aangepast aan de fantasie van het kind, veilig, en betrouwbaar.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.