Waarom basiscompetenties aanleren tijdens de kindertijd?

Dit zijn de basiscompetenties die elk kind tijdens de kindertijd zou moeten leren, zodat het kan ontdekken hoe het zich in elke situatie kan redden wanneer het volwassen is.
Waarom basiscompetenties aanleren tijdens de kindertijd?
Pedro González Núñez

Geschreven en geverifieerd door de kinderdocent Pedro González Núñez.

Laatste update: 22 december, 2022

Er is één belangrijke reden waarom het verwerven van basiscompetenties tijdens de kindertijd belangrijk is: het vergemakkelijkt de ontwikkeling van kinderen in welke fase ze zich ook bevinden, en helpt hen de toekomst en het volwassen leven tegemoet te treden.

Door basisvaardigheden te leren, verwerven kinderen namelijk de nodige hulpmiddelen die ze nodig hebben om de verschillende uitdagingen aan te gaan die het leven hen tijdens hun ontwikkeling in de weg zal staan.

Het verwerven van de 8 basiscompetenties

Momenteel stelt het schoolcurriculum 8 basiscompetenties vast. Alle jongeren op school moeten deze namelijk in meer of mindere mate verwerven gedurende de onderwijsfase. Dit zijn:

  • Wiskundige competentie
  • Competentie in linguïstische communicatie
  • Persoonlijk initiatief en autonomie
  • Competentie in interactie met en kennis van de fysieke wereld
  • Burgerschap en sociale competentie
  • Behandeling van informatie in digitale competentie
  • Artistieke en culturele competentie
  • Competentie in leren te leren
Waarom basiscompetenties aanleren tijdens de kindertijd?

Wanneer kinderen deze competenties in meer of mindere mate verwerven volgens hun natuurlijke capaciteiten en talenten, kunnen ze in de toekomst inspelen op de basisaspecten van de huidige samenleving.

Daarom is het de bedoeling dat kinderen leren hun dagelijkse activiteiten autonoom uit te voeren. Zodra ze deze basiscompetenties verwerven, worden ze meer geïntegreerd in de samenleving. En tegelijkertijd integreren ze divers leren, dat ze vervolgens relateren aan verschillende situaties en contexten die zich dagelijks voordoen.

Basiscompetenties

Laten we daarom nu eens kijken waar deze competenties uit bestaan. Alle onderwijscentra moeten deze competenties aanpakken om ervoor te zorgen dat hun studenten ze verwerven en ermee vertrouwd raken.

Competentie in linguïstische communicatie

Ten eerste helpt het verwerven van taalvaardigheden kinderen om het juiste taalgebruik op schriftelijk en mondeling niveau te leren. Bovendien ontdekken ze hoe ze het moeten interpreteren, begrijpen en differentiëren volgens de communicatieve context waarin het voorkomt. Op hun beurt leren ze kritische oordelen te vormen, beslissingen te nemen en ook ideeën te genereren.

Bovendien is het ook nuttig voor kinderen om vreemde talen te leren, zodat ze kunnen communiceren in een steeds meer geglobaliseerde wereld. Zo leren ze passende sociale relaties aan te gaan en zich beter te managen in verschillende sociale contexten.

Basiscompetenties: wiskundige competentie

In dit geval leren kinderen het vermogen om getallen te gebruiken, zowel in het dagelijks leven als bij het gebruik van basisbewerkingen. Ze leren de wiskundige redenering die nodig is voor de interpretatie van informatie, voor het oplossen van problemen en voor de uitbreiding van kennis. En tegelijkertijd doen kinderen kennis op die nuttig zal zijn in hun dagelijkse gezins- en werkleven.

Competentie in interactie met en kennis van de fysieke wereld

Deze vaardigheid leidt ertoe dat kinderen mechanismen leren voor autonome ontwikkeling in de wereld. Het leert hen verschillende gebieden, van consumptie tot gezondheid, zodat ze weten hoe ze moeten analyseren, interpreteren en geldige conclusies kunnen trekken in verschillende reële contexten.

Digitale competentie en informatieverwerking

In een geglobaliseerde en onderling verbonden wereld als de onze is deze competentie van vitaal belang voor hen om te leren hoe ze informatie kunnen verkrijgen en verwerken. Zo kunnen ze het namelijk omzetten in kennis en er toegang toe krijgen vanuit verschillende media.

Waarom basiscompetenties aanleren tijdens de kindertijd?


Basiscompetenties: burgerschap en sociale competentie

Deze vaardigheid omvat het vermogen om jezelf te kennen en jezelf te leren waarderen zoals je verdient. In dat opzicht leert het kinderen bijvoorbeel hoe ze hun eigen ideeën kunnen communiceren, actief luisteren kunnen oefenen en verschillende standpunten kunnen accepteren en analyseren. Bovendien laat het hen zien hoe ze hun eigen belangen in een groepscontext op een burgerlijke manier kunnen waarderen en verdedigen.

Artistieke en culturele competentie

Dit verwijst naar het vermogen van het kind om elke artistieke manifestatie te begrijpen, kennen, waarderen en kritisch te waarderen. Voor dit doel krijgen ze verschillende expressiemiddelen.

Leren te leren

Dit is het leren van het leven. Dat wil zeggen, het verwijst naar kinderen die ontdekken dat ze altijd zullen leren (Engelse link) en dat ze het op een autonome en efficiënte manier zullen doen zodra ze het schoolstadium hebben gepasseerd, met bewustzijn en controle over hun capaciteiten, met behulp van studietechnieken en voldoende motivatie.

Persoonlijk initiatief en autonomie

Dit toont het kind de noodzaak om volhardend, creatief en verantwoordelijk te zijn. Het leert hen ook het belang van zelfbeheersing en het vermogen om zelfkritiek uit te oefenen zonder het gevoel van eigenwaarde te verliezen. Op deze manier zullen ze hun vaardigheden verbeteren en een strategische visie hebben om vervolgens kansen en uitdagingen te plannen.

Basiscompetenties zijn nodig voor de toekomst

Tot slot spreekt het voor zich dat het voor kinderen van groot belang is om tijdens de kindertijd basiscompetenties te verwerven om het juiste onderwijs te krijgen voor hun ontwikkeling en toekomst.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.