Seksueel misbruik onder leeftijdsgenoten: wat doe je eraan?

Seksueel misbruik onder leeftijdsgenoten vindt plaats tussen minderjarigen in een asymmetrische relatie. Ingrijpen door volwassenen is essentieel. Lees verder voor meer informatie.
Seksueel misbruik onder leeftijdsgenoten: wat doe je eraan?
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 23 november, 2023

Als we het hebben over seksueel misbruik in de kindertijd, denken we meestal aan een volwassene die een minderjarige aanrandt of tot seks dwingt. Dit is echter niet altijd het geval. Seksueel misbruik onder leeftijdsgenoten komt ook voor en blijft soms onopgemerkt of wordt niet goed aangepakt door een gebrek aan kennis over de situatie. Toch kunnen de gevolgen ernstig zijn.

De school, de vriendengroep of de familiekern zijn schijnbaar veilige ruimten die scenario’s kunnen worden voor dit soort geweld. In deze gevallen zijn signalering en ingrijpen door volwassenen essentieel. Hieronder vertellen we je alles wat je erover moet weten.

Wat is seksueel misbruik onder leeftijdsgenoten?

Seksueel misbruik onder leeftijdsgenoten is dat wat plaatsvindt tussen twee minderjarigen. Het omvat dus die handelingen die een kind of een jongere verricht ten koste van de vrijheid of seksuele vrijheden van een ander. Het is echter belangrijk om met bepaalde aspecten rekening te houden:

  • Het leeftijdsverschil tussen de twee moet aanzienlijk zijn. Bijvoorbeeld dat wat zich voordoet tussen een 16-jarige en een negenjarige.
  • Als de leeftijden vergelijkbaar zijn, treedt er om andere redenen asymmetrie op (Spaanse link). Er kunnen aanzienlijke verschillen zijn in anatomie, psychologische of emotionele rijpheid, of eerdere seksuele ervaring. In elk geval is de onbalans duidelijk en heeft een van de minderjarigen een machtspositie.

Daarnaast is het belangrijk te bedenken dat de intentie van het seksueel misbruik anders is dan die van kinderlijk verkennend spel. Het is gebruikelijk dat kinderen op een bepaald moment in hun ontwikkeling hun geslachtsdelen aan anderen laten zien, die van het andere geslacht observeren of zelfs aanraken.

Maar dit gebeurt allemaal in een evenwichtige relatie en met een gretigheid om te ontdekken, zonder dat er sprake is van een erotische of volledig seksuele component. Bij seksueel misbruik door leeftijdsgenoten daarentegen is er wel sprake van opwinding en onevenwichtigheid.

Seksueel misbruik onder leeftijdsgenoten
In veel gevallen zijn kinderen zich niet bewust van de ernst van wat hen overkomt of besluiten ze er niet over te vertellen uit angst of schaamte.

Met welk gedrag moeten we rekening houden?

Gezien het bovenstaande moeten we ons afvragen hoe we onderscheid kunnen maken tussen wanneer het een natuurlijk gedrag is en wanneer we naar een waarschuwingssignaal kijken. En de realiteit is dat seksueel misbruik onder leeftijdsgenoten niet altijd zo zichtbaar is als we denken.

Natuurlijk omvat deze situatie elk soort fysiek contact van seksuele aard dat zonder toestemming wordt uitgevoerd. Men moet bedenken dat de andere minderjarige door de ongelijkheid niet in staat is om in te stemmen.

Het omvat echter ook minder voor de hand liggend of meer genormaliseerd gedrag (Spaanse link). Bijvoorbeeld ongepaste aanrakingen, het tentoonstellen van het eigen lichaam in het bijzijn van de andere minderjarige, of expliciete verbale voorstellen.

Waarom gebeurt het?

Wanneer seksueel misbruik wordt gepleegd door een volwassene, is het duidelijk dat de verantwoordelijkheid volledig bij de volwassene ligt. Seksueel misbruik door minderjarige leeftijdsgenoten is echter niet zo eenvoudig. Het is belangrijk om rekening te houden met enkele factoren die kunnen leiden tot het ontstaan ervan. Daaronder kunnen we de volgende benadrukken:

  • Gebrek aan seksuele voorlichting. Veel jongeren beschikken niet over voldoende en juiste informatie over seksualiteit. Daarom kan hun kennis afkomstig zijn van schadelijke bronnen, zoals pornografie, en niet van de belangrijkste socialiserende instanties, zoals de school of het gezin.
  • De aanwezigheid van psychologische problemen. Als deze aandoening bij het kind aanwezig is, kan dat ook een belangrijke rol spelen, evenals hun familiegeschiedenis en eerdere ervaringen. Zo kan het opgroeien in een disfunctioneel gezin of het zelf ondergaan van misbruik leiden tot het voortzetten van dat misbruik bij een leeftijdsgenoot.
  • Sociale en culturele aspecten. Het heersende machismo in de samenleving kan bijvoorbeeld bijdragen aan dit soort misbruik. Daarnaast kunnen familie- of religieuze overtuigingen die seksualiteit onderdrukken en demoniseren ertoe leiden dat kinderen hun impulsen op ongepaste en schadelijke manieren uiten.
Een kind dat te maken heeft met misbruik
Als volwassenen een situatie van misbruik door leeftijdsgenoten waarnemen, moeten volwassenen ingrijpen en hulp bieden aan de betrokken kinderen.

Ingrijpen en beide kinderen helpen

Omgaan met seksueel misbruik door leeftijdsgenoten is ingewikkelder dan wanneer het gebeurt tussen een volwassene en een kind. Het is niet eenvoudig om te bepalen in hoeverre het kind op de hoogte is van zijn daden en de mogelijke gevolgen en schade die uit zijn gedrag voortvloeien.

Natuurlijk is het essentieel om in te grijpen, om het slachtoffer te redden en de agressor te helpen zich bewust te worden van zijn verantwoordelijkheid. Het gaat er echter niet om het kind te stigmatiseren of te isoleren. Net zoals het slachtoffer emotionele en psychologische steun nodig heeft, heeft de misbruiker dat ook. In dit geval is het essentieel om elke verstoring of schadelijke gezinssituatie aan te pakken, en om goede seksuele voorlichting te geven.

Uiteindelijk is de kindertijd een uiterst kwetsbare fase waarin dit soort ervaringen diepgaande schade kunnen veroorzaken. Ouders, leerkrachten en andere volwassenen die regelmatig met kinderen samenleven moeten alert zijn op de mogelijke tekenen van misbruik. Gezins- en professionele steun zal essentieel zijn om de nasleep aan te pakken en het emotionele welzijn van de betrokken kinderen te bewaren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Aguilar, M. M. (2009). Abuso sexual en la infancia. Anales de Derecho, No 27, pp. 232-233.
  • Acuña Navas, M. J. (2014). Abuso sexual en menores de edad: generalidades, consecuencias y prevención. Medicina Legal de Costa Rica31(1), 57-69.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.