De voordelen van ouderlijk toezicht

Hoewel mobiele telefoons en tablets goede bronnen van vermaak kunnen zijn als ze verstandig worden gebruikt, is het cruciaal om maatregelen te nemen om de integriteit van kinderen te beschermen.
De voordelen van ouderlijk toezicht

Laatste update: 13 juni, 2023

De tijden zijn veranderd en staan ver af van de kinderspelletjes van nog maar een paar decennia geleden. Met de opkomst van platforms als TikTok en YouTube blijven steeds meer kinderen online, onderworpen aan de potentiële gevaren die achter sociale media schuilgaan. Daarom leggen we enkele van de belangrijkste voordelen van ouderlijk toezicht uit.

Ouders staan voor steeds grotere uitdagingen bij de digitale opvoeding van hun kinderen en de bescherming van hun online veiligheid. Met de gemakkelijke toegang tot mobiele apparaten zitten steeds meer kinderen op sociale media, blootgesteld aan verschillende risico’s. Uit een nieuwe studie blijkt (Engelse link) dat sommige kinderen vanaf vier jaar ongeveer 21 minuten per dag doorbrengen op sociale media. Dit is waar toepassingen voor ouderlijk toezicht geweldige bondgenoten kunnen zijn om de kleintjes te beschermen.

Waarom is ouderlijk toezicht nodig?

We leven in een hyperverbonden digitaal tijdperk waarin kinderen steeds vroeger toegang krijgen tot technologie en sociale netwerken. Maar ondanks alle voordelen van dergelijke platforms (zoals contact met vrienden, leren en vermaak) is het cruciaal dat we als ouders de veiligheid van onze kinderen beschermen om problemen te voorkomen die hun welzijn bedreigen.

Een kind zit 's avonds laat op sociale media
Er zijn veel toepassingen voor ouderlijk toezicht op de markt met meerdere functies.

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Gezondheidspsychologie en gedragsgeneeskunde (Engelse link) meldde dat tot de belangrijkste risico’s waarmee kinderen en adolescenten op het internet worden geconfronteerd pesten, blootgestelde privacy en toegang tot pornografische en gewelddadige inhoud behoren. Dit zijn situaties die niet alleen hun onschuld, maar ook hun eigen veiligheid en integriteit in gevaar brengen.

Vanwege het bovenstaande is het gebruik van ouderlijke toepassingen waarmee de toegang van kinderen tot bepaalde online inhoud kan worden gecontroleerd en de tijd die ze op internet doorbrengen kan worden beperkt, een uitstekend idee. Bovendien kun je met deze hulpmiddelen ook het gedrag van je kinderen in de gaten houden en waarschuwingen ontvangen over ongepaste activiteiten.

Er zijn verschillende soorten ouderlijk toezicht. Hun functies omvatten inhoudsfilters, tijdslimieten, privacycontroles en het monitoren van online activiteiten. Elk van deze hulpmiddelen heeft zijn eigen set functies waarmee ouders het gebruik van telefoons, tablets, computers en tv’s kunnen aanpassen aan de behoeften van hun gezin.

5 voordelen van ouderlijk toezicht voor kinderen

Het zorgen voor de onschuld, veiligheid en gezondheid van onze kinderen is een dagelijkse taak voor alle ouders. En door gebruik te maken van de voordelen van toepassingen voor ouderlijk toezicht, kunnen we een sterkere en meer vertrouwensvolle relatie met onze kinderen opbouwen over onderwerpen die met technologie te maken hebben, terwijl we hen tegelijkertijd leren er verantwoord en veilig mee om te gaan.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van ouderlijk toezicht.

1. Beperkte schermtijd

Onderzoek onder leiding van professionals van de afdeling Kindergeneeskunde van de Medische Universiteit van Wenen suggereerde dat wanneer kinderen en adolescenten problematisch smartphonegebruik hebben, dit een teken kan zijn van een laag zelfbeeld en slechte zelfcontrole.

Het installeren van ouderlijke apps op digitale apparaten waar kinderen toegang toe hebben, helpt de uren die online worden doorgebracht te verminderen en daarmee internetverslaving te voorkomen. Dit kan ook de slaapkwaliteit verbeteren en de visuele en fysieke vermoeidheid verminderen die gepaard gaat met langdurig smartphonegebruik.

2. Bescherming tegen ongepaste inhoud

Het internet staat vol met informatie waar kinderen nog niet op voorbereid zijn, evenals slechte mensen die misbruik kunnen maken van hun naïviteit. Daarom kan ouderlijk toezicht de toegang tot leeftijdsongeschikte websites en inhoud blokkeren. Dit helpt om kleintjes te beschermen tegen seksueel expliciet en gewelddadig materiaal.

De voordelen van ouderlijk toezicht om kinderen te beschermen tegen slechte inhoud op sociale media
Het is cruciaal om kinderen niet bloot te stellen aan slechte inhoud die hen in de toekomst zou kunnen beïnvloeden.

Bovendien kunnen sommige ouderlijke toepassingen zoekresultaten filteren en schadelijke inhoud automatisch verwijderen, wat helpt om kinderen te beschermen tegen het per ongeluk bekijken van dingen die kunnen leiden tot trauma’s of wangedrag.

3. Het voorkomen van pesten en cyberpesten

Ondanks het feit dat de minimumleeftijd om sociale media aan te maken 13 jaar is, zitten veel kinderen eerder op de platforms en maken ze hun profielen aan, ongeacht de mogelijke risico’s. Door ouderlijk toezicht op hun telefoons of tablets te installeren, kunnen ouders hun online interacties in de gaten houden en letten op verdachte berichten van derden.

4. Ouders kunnen het online gedrag van kinderen in de gaten houden

Een ander groot voordeel van dit soort filters is dat ze ouders in staat stellen de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden, hun zoekgeschiedenis te observeren en waarschuwingen te ontvangen over ongepaste acties. Zo kunnen ze ingrijpen voordat er een probleem ontstaat en met de kinderen praten over waarom ze bepaalde sites niet moeten bezoeken.

5. Bevorder communicatie en vertrouwen tussen ouders en kinderen

Door kinderen bij het proces te betrekken en hen voor te lichten over het belang van online veiligheid, kunnen ouders een sterkere en meer vertrouwensvolle relatie met hun kinderen opbouwen over onderwerpen die met technologie te maken hebben. Bovendien kunnen we zo kinderen waarschuwen voor de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen om het internet veilig te gebruiken.

Ouderlijk toezicht is nodig om voor kinderen te zorgen

In dit digitale tijdperk is het cruciaal om preventieve maatregelen te nemen om ongelukken te voorkomen die het welzijn van kinderen in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk dat je, als je jonge kinderen toegang hebben tot mobiele apparaten om te spelen of te communiceren op sociale media, een toepassing voor ouderlijk toezicht downloadt om op de hoogte te zijn van elke vreemde beweging die hun onschuld of integriteit in gevaar kan brengen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.