De verschillen tussen het opvoeden van een kind en een tiener

Van autonomie tot onderwerpen die van belang zijn, er zijn verschillen tussen het opvoeden van een kind en een adolescent. Lees meer.
De verschillen tussen het opvoeden van een kind en een tiener
Maria Fátima Seppi Vinuales

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Maria Fátima Seppi Vinuales.

Laatste update: 07 april, 2024

De kindertijd en de adolescentie brengen hun eigen uitdagingen met zich mee als het om opvoeding gaat. De behoefte van een kind om dicht bij zijn ouders te zijn, is heel anders, en soms zelfs tegengesteld aan die van een tiener. Laten we in dit artikel wat meer kijken naar de verschillen tussen het opvoeden van een kind en een tiener.

De hersenen van kinderen en adolescenten

Álvaro Bilbao verwijst in zijn boek El cerebro del niño explicado a los padres (Het brein van kinderen uitgelegd aan ouders) naar het feit dat we drie soorten hersenen hebben, elk met zijn eigen kenmerken en specifieke bijdrage. Dit zijn de volgende:

  1. Reptielenbrein: dit is de meest primitieve en gaat over onze overleving.
  2. Emotionele brein: dit is wat ons helpt prettige emoties te zoeken en onaangename emoties te vermijden of op te lossen. Het stelt ons ook in staat deze emoties van elkaar te onderscheiden.
  3. Rationele brein: dit zijn de hersenen die ons onder andere in staat stellen beslissingen te nemen, onszelf te organiseren en te redeneren.

In het boek The Child’s Brain zeggen Siegel en Payne Bryson dat de uitdaging voor kinderen integratie is. Dat wil zeggen, hen begeleiden in het proces dat ertoe leidt dat ze alle drie soorten hersenen gaan gebruiken. Dit komt omdat ze op jonge leeftijd het reptielen- en emotionele brein meer gebruiken.

In het geval van tieners is het vermeldenswaard dat jongeren al normen, regels voor samenleven en grenzen hebben ontwikkeld en geleerd. Met andere woorden: ze zijn al ‘full-brained’, zoals Siegel en Payne Bryson het uitdrukten.

Dit zal echter ook een fase van uitdagingen zijn, van het herbewandelen van bepaalde paden en het beginnen uitoefenen van hun autonomie (Spaanse link). Het is op dit punt waar ze vaak hun ouders confronteren omdat ze hun eigen identiteit moeten opbouwen.

Een tienerjongen met een peuterjongen op zijn schouders.
Hoewel er overeenkomsten zijn met betrekking tot kinderen, leven tieners bijvoorbeeld ook met emotionele intensiteit, ze beschikken over andere middelen om te begrijpen wat er met hen gebeurt, naast het verwerven van nieuwe.

Welke verschillen bestaan er tussen het opvoeden van een kind en een tiener?

Enkele van de verschillen die we kunnen vaststellen zijn de volgende:

De vraag naar aandacht is anders

Uit de ervaring van ouders blijkt dat kinderen veel aandacht vragen bij redelijk voorspelbare en repetitieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan hygiëne (luiers verschonen of tanden poetsen), voeden en spelen. Ze hebben ook nabijheid en fysiek contact nodig (Spaanse link), samen met uitingen van genegenheid.

Tieners daarentegen zijn onafhankelijker en hebben ons niet nodig om hen te helpen bij activiteiten zoals hierboven vermeld. Ze hebben ons echter wel nodig om alert te blijven en op bepaalde alarmsignalen te letten. Namelijk eerste seksuele ervaringen, contact met middelen zoals alcohol of drugs, of het gebruik van onder meer internet en sociale media.

Dit betekent geenszins dat tieners onze genegenheid niet nodig hebben. Het opvoeden van jonge mensen vereist echter een afgemeten balans tussen nabijheid en afstand. Met andere woorden: wees dichtbij, maar niet opdringerig.

Interesses en zorgen

Het is duidelijk dat onze hersenen in elke levensfase veranderen en dat we onze ervaringen verbreden. Daarom trekken sommige dingen meer onze aandacht dan andere, terwijl we door veel andere dingen ontgoocheld raken.

Het is bijvoorbeeld te verwachten dat kinderen tussen het eerste en het tweede levensjaar angst en onrust ervaren als ze van hun ouders gescheiden worden. Dit kan daarentegen in zeldzame omstandigheden met een tiener gebeuren, bijvoorbeeld als hij gescheiden moet worden vanwege een operatie of een lange reis.

In het geval van jonge mensen kunnen ze zich zorgen gaan maken over hun fysieke verschijning, hun lichaamsbeeld of wat hun vrienden van hen denken. Ook komen er enkele existentiële vragen naar voren, zoals wie ben ik? en wat doe ik in deze wereld?

Opvoeden van een kind en een tiener: rolmodellen

Als kinderen jong zijn, zijn familie en naaste volwassenen hun referentiefiguren. Deze groep breidt zich vervolgens uit, vooral wanneer het kind naar andere ruimtes gaat, zoals de kleuterschool of basisschool.

In de adolescentie vindt de ‘de-idealisering’ van ouders plaats: dat wil zeggen dat ouders echte mensen van vlees en bloed worden, met al hun fouten en deugden. In dit opzicht is het nu de peergroup die voor jongeren de belangrijkste vertrouwens- en referentiefiguur wordt. Op dit moment beginnen ze meer tijd met vrienden door te brengen dan met familie en brengen ze meer tijd buitenshuis door.

De verschillen tussen het opvoeden van een kind en een tiener
Het lijdt geen twijfel dat ouders de referentiecijfers voor kinderen zijn. In het geval van adolescenten hebben ze echter ook hun leeftijdsgenoten.

Enkele aanbevelingen met betrekking tot het opvoeden van kinderen en tieners

Naast de verschillen vinden we onder de sleutels waarmee we rekening kunnen houden bij het begeleiden van de opvoeding van kinderen en tieners de volgende:

  • Grenzen stellen. Dit impliceert, in het geval van kinderen, dat wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om bepaalde regels te respecteren (het beschermt hen onder meer of vermijdt pijn). In het geval van adolescenten is het ‘ja en nee’ al duidelijker, maar we moeten ze flexibeler maken en nieuwe regels onderhandelen, zoals schema’s, uitstapjes en toestemmingen.
  • We moeten ontvankelijk en open zijn, bereid om te luisteren en aanwezig zijn. In het geval van tieners is het belangrijk dat we, zelfs als ze afstand houden, hen benaderen, geïnteresseerd zijn in hun activiteiten en vragen hoe het met ze gaat.
  • Wees een voorbeeld. Minderjarigen observeren altijd hoe we handelen en wat we zeggen en doen.

Geef je kind in elke fase wat het nodig heeft

Om je kind een respectvolle opvoeding te kunnen bieden, is het belangrijk om te weten wat de kenmerken en verschillen van elke vitale fase zijn. Anders lopen we het risico de processen te versnellen, druk uit te oefenen en niet de tijd te geven die nodig is voor elk leerproces.

Als we het verschil begrijpen tussen de opvoeding van een kind en die van een tiener, kunnen we passendere en meer empathische reacties geven. Het stelt ons ook in staat betere strategieën te kiezen. Tegelijkertijd gaat het er niet om te vergelijken of het opvoeden van een kind of een tiener beter of slechter is, maar gewoon anders.

Tot slot moeten we niet in de war raken en geloven dat tieners ons niet langer nodig hebben als ouders of volwassenen. Genegenheid en aandacht moeten altijd aanwezig zijn, maar ze muteren en transformeren naarmate mensen veranderen en relaties veranderen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Cuervo Martinez, Á., (2010). Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 6(1),111-121.[fecha de Consulta 28 de Marzo de 2023]. ISSN: 1794-9998. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67916261009
  • Gaete, Verónica. (2015). Desarrollo psicosocial del adolescente. Revista chilena de pediatría86(6), 436-443. https://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.07.005
  • Bilbao, Alvaro (2015) El cerebro del niño explicado a los padres.Plataforma Actual.
  • Siegel D. y Payne Bryson T. (2020). El cerebro del niño. Alba Editorial.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.