De 5 talen om je te verontschuldigen: hoe eraan te werken met je kinderen

De 5 verontschuldigingstalen zijn verschillende strategieën die kinderen kunnen gebruiken om zich te verontschuldigen en zorg te dragen voor hun relaties met anderen. Lees meer.
De 5 talen om je te verontschuldigen: hoe eraan te werken met je kinderen
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 18 oktober, 2023

Emotionele opvoeding is een van de onderwijsaspecten waar we de laatste tijd meer belang aan hechten. Ouders en leerkrachten doen hun best om kinderen waarden, regulatiestrategieën en sociale vaardigheden bij te brengen die nuttig zijn in hun dagelijks leven. Om je verder in deze taak te verdiepen, willen we het met je hebben over de 5 talen om je te verontschuldigen en waarom het belangrijk is om er met je kinderen aan te werken.

We maken allemaal fouten, en kinderen ook. Dat is natuurlijk en aanvaardbaar. Het is echter belangrijk om hen nederigheid te leren om hun fouten te erkennen en te proberen te verbeteren. Niet iedereen heeft echter hetzelfde idee van wat een verontschuldiging is. Daarom is de goede wil van iemand niet genoeg om het gevoel te hebben dat de schade is vergoed.

Wat zijn de 5 talen om je te verontschuldigen?

Misschien heb je al gehoord van de vijf liefdestalen van Gary Chapman. Hiermee bevestigt de auteur dat er vijf verschillende manieren zijn om genegenheid uit te drukken en dat ieder mens een voorliefde voelt voor de ene of de andere. Langs dezelfde lijnen heeft deze Amerikaanse auteur vijf manieren beschreven (Engelse link) om te werk te gaan wanneer we ons bij anderen moeten verontschuldigen en de relatie moeten herstellen.

Juist het verschil in talen om je te verontschuldigen veroorzaakt grote misverstanden en ondermijnt banden. Misschien klinkt de verontschuldiging die de ander ons aanbiedt niet oprecht, voelt het onvolledig, of is het niet genoeg om het vertrouwen te herstellen. En dat komt omdat de ander met andere codes spreekt dan wij.

Als we kinderen hierover onderwijzen, laten we hen zien dat ieder mens iets anders nodig heeft om te vergeven en dat het belangrijk is daar rekening mee te houden om het te geven. Ook helpen we hen te begrijpen wat ze nodig hebben om vergeving te schenken, zodat ze hun grenzen kunnen aangeven en zich duidelijk en assertief kunnen uitdrukken bij meningsverschillen. Maar wat zijn deze 5 talen om je te verontschuldigen? We laten ze je hieronder zien.

De 5 talen om je te verontschuldigen
Veel mensen moeten weten dat de ander echt spijt heeft op een emotioneel niveau en begrijpt hoe ze je hebben laten voelen om te kunnen vergeven.

1. Spijt betuigen

Dit heeft betrekking op het emotionele aspect van de verontschuldiging. Dat wil zeggen, uitdrukken hoe je je voelt over wat je gedaan hebt. Dat kan onder andere zijn:

 • beschaamd
 • schuldig
 • verdrietig
 • overweldigd

Het idee is om te benadrukken dat je je slecht voelt over je fout en dat het je een slecht gevoel geeft dat je hem gemaakt hebt. Het valideert ook de emoties van een ander door uit te drukken dat je begrijpt dat jouw gedrag hen pijn, verdriet of woede heeft veroorzaakt.

2. Accepteer verantwoordelijkheid

In dit geval gaat het om de erkenning, zonder maren of excuses, dat je een fout hebt gemaakt of iets verkeerd hebt gedaan. We moeten accepteren dat we verantwoordelijk zijn, zonder te proberen anderen of de omstandigheden de schuld te geven of verzachtende omstandigheden te zoeken.

Bijvoorbeeld, zeggen “het spijt me dat ik je speelgoed kapot heb gemaakt, maar je maakte me boos” is in deze context geen goede verontschuldiging. Want elk “maar” doet die erkenning van verantwoordelijkheid teniet.

3. Herstel de aangerichte schade

Voor degenen die deze verontschuldigingstaal hebben, is het heel belangrijk om te weten dat de ander nog steeds van hen houdt, zelfs na wat er gebeurd is. Daarom waarderen ze tekenen van belangstelling en de moeite om de aangerichte schade te herstellen. Ze waarderen het als de ander zich bereid toont om het goed te maken en vraagt wat hij/zij kan doen om de situatie te herstellen.

4. Uiting geven aan de bereidheid om te veranderen

Veel mensen waarderen boven alles dat de persoon die hen onrecht heeft aangedaan bereid is om te veranderen, zodat ze niet opnieuw dezelfde fout zullen maken. Dit geeft aan dat ze weten dat ze iets verkeerd hebben gedaan en het niet nog eens willen doen. Daarom hebben ze het nodig dat de ander verbaliseert dat hij/zij eraan zal werken om het te verbeteren, ook al kost dat wat tijd.

Een knuffel geven om je te verontschuldigen
Leren verontschuldigen is de sleutel om sociale relaties op een harmonieuze en gezonde manier te laten verlopen.

5. Vragen om vergeving

Tot slot zijn er mensen die het nodig hebben dat de ander op een directe en nederige manier om vergeving vraagt. Dat wil zeggen, om de beledigde partij de mogelijkheid te geven om te beslissen of ze je verontschuldiging al dan niet aanvaardt, zodra ze hebben aangegeven hoezeer ze vergeven willen worden.

Voor sommige mensen is dit moeilijk om te doen, omdat het hun persoonlijke trots onder druk zet en ze zich te kwetsbaar of blootgesteld voelen aan de reactie van de ander. Toch kan het in sommige gevallen nodig zijn.

Werken aan de 5 talen om je te verontschuldigen met kinderen

Het kan voor jonge kinderen moeilijk zijn om het verschil tussen deze 5 vormen van verontschuldiging te begrijpen. Daarom is het heel positief om spelletjes en praktische activiteiten te gebruiken om ze dichter bij elkaar te brengen. Je kunt bijvoorbeeld zo te werk gaan:

 • Leg uit dat aan elke persoon op een andere manier excuses moeten worden aangeboden en vertel waar elk van de 5 talen uit bestaat.
 • Help het kind te identificeren welke de zijne is en bespreek welke elk gezinslid verkiest.
 • Doe rollenspeloefeningen, waarin de verschillende vormen van vergeving worden nagespeeld of in scène gezet. Bijvoorbeeld: “hoe zou jij je verontschuldigen bij iemand die een taal heeft om spijt te betuigen?”. Zo kunnen ze oefenen en beschikken over de nodige zinnen en handelingen om de verschillende talen van vergeving te hanteren.
 • Vertrouw op verhalen of films. Als je een scène bekijkt waarin de hoofdpersonen een fout maken en zich verontschuldigen, kun je dit gebruiken als een gelegenheid om te bespreken wat voor taal ze hebben gebruikt.
 • Maak flashcards met zinnen die de verschillende talen vertegenwoordigen. Als je ze tevoorschijn haalt, vraag je het kind te raden welke het is. Bijvoorbeeld, een kaart waarop staat “wat ik deed is verkeerd, ik heb geen excuus” zou staan voor de taal van verantwoordelijkheid nemen.

Genieten van gezonde relaties

Met deze activiteiten die als spel kunnen dienen, raken kinderen vertrouwd met de verschillende manieren van verontschuldigen en zullen ze steeds vaardiger worden in het hanteren ervan. De waarheid is dat uit onderzoek is gebleken (Engelse link) dat kinderen van nature de neiging hebben zich te verontschuldigen en daarbij verschillende strategieën gebruiken.

In het bijzonder zullen de 5 verontschuldigingstalen hen helpen conflicten met hun broers en zussen en leeftijdgenoten op te lossen en misverstanden te voorkomen. Als ze in staat zijn hun fouten toe te eigenen en te begrijpen wat de ander nodig heeft om zich beter te voelen, zullen ze genieten van gezondere en duurzamere relaties.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Chapman, G., & Thomas, J. M. (2008). The five languages of apology: How to experience healing in all your relationships. Moody Publishers.
 • Kampf, Z., & Blum-Kulka, S. (2007). Do children apologize to each other? Apology events in young Israeli peer discourse.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.