6 sleutels om kinderen te leren argumenteren

Wanneer we kinderen leren om te argumenteren, helpt dit hen om conflicten op te lossen, hun redenering te verbeteren en succes te boeken. Lees meer.
6 sleutels om kinderen te leren argumenteren
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 27 juli, 2023

Communicatie is de basis van alle menselijke relaties, maar het bestaat niet altijd uit het simpelweg delen van informatie. Er zijn veel dagelijkse situaties waarin het gaat om overtuigen, onderhandelen, meningen uiten en afspraken maken. Weten hoe je dit op de juiste manier doet is fundamenteel voor het bereiken van succes op persoonlijk, sociaal en professioneel niveau. Daarom willen we je eraan herinneren hoe belangrijk het is om kinderen te leren argumenteren.

Deze vaardigheid verbetert naarmate kinderen ouder worden, cognitief rijper worden en meer mogelijkheden krijgen om te oefenen. Sommige kinderen hebben echter een groter aangeboren vermogen dan andere kinderen van hun leeftijd, vanwege hun verder gevorderde taalvaardigheid. Desondanks kunnen ze allemaal hun sociale vaardigheden aanscherpen en geweldige resultaten boeken. Dit leren moet thuis en op school worden aangemoedigd.

Let op deze sleutels om kinderen te leren argumenteren

Het gezin is de belangrijkste socialiserende factor, en de dynamiek die hier wordt waargenomen zal de richtlijnen bepalen voor het toekomstige gedrag van het kind. Om dezelfde reden moet je ervoor zorgen dat de manier waarop je met je kind communiceert en het voorbeeld dat je het geeft in de omgang met andere mensen de waarden en gedragingen weerspiegelen die je aan hen wilt overdragen. Daarvoor kun je op de volgende aspecten letten.

1. Bied argumenten om je kind te leren argumenteren

Wanneer je een peuter probeert te motiveren om een bepaalde handeling te verrichten, zijn zinnen als “omdat ik het zeg” of “omdat ik je moeder ben” niet voldoende. Integendeel, het is belangrijk om de redenen achter onze verzoeken uit te leggen.

Evenzo is het, wanneer ze ons proberen te overtuigen over een kwestie, heel positief om hen te vragen wat de redenen zijn die hen ertoe brengen op die manier te denken . Dit helpt hen om hun ideeën te structureren (Spaanse link) en ze duidelijker te presenteren.

Een moeder en kind praten met elkaar
Het is belangrijk om met kinderen te praten, naar hen te luisteren en hen te vragen wat de redenen zijn die hen ertoe brengen op een bepaalde manier te denken.

2. Wees respectvol

Het is belangrijk te onthouden dat ruzie maken niet synoniem is met vechten en dat het doel niet moet zijn om te ‘winnen’ of onze mening opdringen. Wil een argument productief zijn, dan moet er gezocht worden naar een gemeenschappelijk punt en moet de gesprekspartner altijd met respect worden aangesproken.

Wie de vorm verliest, verliest de rede. In dit verband geeft het oneens zijn of boos zijn ons niet het recht om een ander te kwetsen of aan te vallen.

3. Luister

Als we kinderen leren discussiëren, moeten we ze ook leren luisteren. We moeten de mening van de andere partij en hun verzoeken kennen om te kunnen onderhandelen. Hiervoor is het essentieel dat we kinderen van jongs af aan de ruimte geven om zich te uiten.

Als je je kind negeert als het spreekt, hun ideeën kleineert, of hen duidelijk maakt dat hun mening niet waardevol is vanwege hun jonge leeftijd, is het waarschijnlijk dat ze, als ze groot zijn, ook niet weten hoe ze actief moeten luisteren.

4. Beheers emoties

Soms brengen discussies ons van streek en wekken ze intense negatieve emoties op. In deze toestanden zijn we niet in staat ons duidelijk uit te drukken of afspraken te maken. We kunnen zelfs ongepaste woorden tegen de ander uitspreken. Probeer je kinderen dus eenvoudige technieken aan te leren om zichzelf onder controle te houden, zodat ze kunnen kalmeren voordat ze reageren. En pas deze richtlijn natuurlijk ook zelf toe.

5. Wees assertief

Assertieve communicatie is heel nuttig als we onze wensen en meningen aan een ander moeten meedelen, vooral als die afwijken van de jouwe. Om kinderen te helpen het toe te passen, kunnen we hen aanmoedigen deze stappen te volgen:

  • Spreek vanuit wat je voelt, in plaats van aan te vallen wat de ander heeft gedaan.
  • Formuleer je argumenten met concrete voorbeelden.
  • Doe duidelijke verzoeken over wat je wilt.
  • Benadruk het voordeel dat beide mensen kunnen krijgen als er een overeenkomst wordt bereikt.
Leren argumenteren is belangrijk
Het is belangrijk voor kinderen om te zien dat volwassenen geïnteresseerd zijn in het luisteren naar hen en dat we hun beurt om te spreken respecteren.

6. Oefen regelmatig om te leren argumenteren

Zoals elke vaardigheid moet het vermogen om te argumenteren vaak geoefend worden om geperfectioneerd te worden. Om dezelfde reden moeten we kinderen op school en thuis gelegenheid bieden om te debatteren (Spaanse link). Terwijl je als gezin samen eet, kun je een gespreksonderwerp voorstellen en iedereen de gelegenheid geven zijn standpunt uiteen te zetten.

Als we kinderen leren argumenteren, helpen we ze te slagen

Je kinderen leren argumenteren is een dagelijkse taak die enige aandacht vereist voor je eigen gedrag en voor de dynamiek thuis. Luisteren, respect, kalmte en assertiviteit zijn niet altijd gemakkelijk om toe te passen en vol te houden. Onthoud dat deze lessen je in staat zullen stellen een gezondere band met je kinderen te smeden en een betere gezinsomgeving te handhaven.

Je zult ze ook waardevolle hulpmiddelen aanreiken. Van het oplossen van conflicten met hun klasgenoten tot het bereiken van succes in een toekomstige baan, zullen argumentatieve vaardigheden de sleutel zijn tot hun succes.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Alzate, O. E. T. (2012). La argumentación como constituyente del pensamiento crítico en niños. Hallazgos9(17), 211-233.
  • Camps, A., & Dolz, J. (1995). Enseñar a argumentar: un desafío para la escuela actual. CL & E: Comunicación, lenguaje y educación, (26), 5-8.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.