Veelvoorkomende tekenen van dyscalculie bij kinderen

Dyscalculie is een leerprobleem dat invloed heeft op de wiskundige vaardigheid van een kind en hoe hij/zij wiskundige concepten begrijpt.
Veelvoorkomende tekenen van dyscalculie bij kinderen

Laatste update: 21 januari, 2020

Het is belangrijk dat zowel de ouders en de docenten weten wat deze aandoening inhoudt, zodat ze het kunnen herkennen. Daarom willen we het volgende artikel delen, zodat ouders weten wat de belangrijkste tekenen van dyscalculie bij kinderen zijn.

Kinderen met dyscalculie horen bij de groep studenten die specifieke educatieve steun nodig hebben. Daarom zouden scholen ze speciale steun en aandacht moeten kunnen geven.

Deze leerstoornis beïnvloedt een groot aantal kinderen. Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het verkrijgen van wiskundige vaardigheden, een basisvaardigheid als het gaat om academische prestatie.

Wiskundige vaardigheid verkrijgen

Het verwerven van wiskundige vaardigheid is iets dat geleidelijk plaatsvindt. Daarom leren kinderen in de loop van hun academische carrière langzaam nieuwe concepten die te maken hebben met:

 • Nummers
 • Statistieken
 • Calculatie
 • Wiskundige probleemoplossing
 • Het maken van logische oefeningen

Ook is er een variatie aan cognitieve processen betrokken bij wiskunde. De denkprocessen die ontwikkeld moeten worden om de wiskundige vaardigheid te verkrijgen zijn dus:

 • Numeriek inzicht
 • Kennis van getallen en tellen
 • Logische bewerkingen
 • Kennis van het numerieke systeem
 • Rekenkundige bewerkingen
 • Wiskundige probleemoplossing
Een onvoldoende vanwege dyscalculie bij kinderen

We moeten onthouden dat, volgens Gelman en Gallistel, de ontwikkeling van opsomming en tellen de combinatie van de volgende vijf principes vereist:

 1. Als eerste heb je het leren van de één-op-één associatie die is vastgesteld tussen het tellen van woorden en objecten.
 2. Daarna heb je het opzeggen van telwoorden in de goede volgorde (één… twee… drie… enz.)
 3. Het derde principe heeft te maken met kardinaliteit. Wat is kardinaliteit? Kardinaliteit is begrijpen dat het laatst genoemde nummer tijdens het tellen de kwantiteit van de volledige set representeert.
 4. Als vierde hebben we het abstractieprincipe, wat ervoor zorgt dat je alles kunt tellen.
 5. Als laatste is de irrelevantie van volgorde. Dit betekent dat je in elke volgorde kunt tellen, zonder dat het resultaat verandert.

Tekenen van dyscalculie bij kinderen

Dyscalculie is een specifiek soort leerstoornis. Het beïnvloedt de vaardigheid van een persoon om kennis van wiskunde en calculatie te verkrijgen.

Deze moeilijkheid betekent niet dat er sprake is van een verminderd intellectueel vermogen. Ook is het niet een resultaat van academische deprivatie of slechte leermethodes. In andere woorden, wanneer een kind vaak fouten maakt met cijfers, kan dit één van de mogelijke tekenen van dyscalculie zijn.

De symptomen die je bij een kind met dyscalculie kunt herkennen zijn:

 • Vaak terugvallen op het tellen op de vingers om simpele sommen op te lossen.
 • Moeilijkheden met het begrijpen van de betekenis van nummers.
 • Het moeilijk vinden om kwantiteiten te begrijpen.
 • Problemen met het schrijven en lezen van cijfers.
 • Moeilijkheden met het onthouden/automatiseren van de rekentafels.

Natuurlijk is het wel belangrijk dat je rekening houdt met de volgende dingen als je op deze tekenen gaat letten:

 • De leeftijd van het kind
 • De ontwikkelingsfase van het kind

Maar, wat kan je nou doen als je denkt dat een kind dyscalculie heeft? Als eerste moet je contact opnemen met zijn of haar school. Zo kun je je zorgen delen met de docenten. De oriëntatie-afdeling kan ook een uitgebreid onderzoek uitvoeren.

Er zijn verschillende testjes die professionals kunnen gebruiken om dyscalculie bij kinderen te onderzoeken. Deze testen kijken onder andere naar de rekenvaardigheid, wiskundige vaardigheid en mentale ontwikkeling van het kind.

Uitgeknipte cijfers

Kinderen met dyscalculie helpen

Om kinderen met dyscalculie te helpen, kun je bijvoorbeeld dingen leuk en speels maken. Probeer kinderen echter niet te dwingen of stress te creëren. Hieronder noemen we wat ideeën waarmee je thuis de wiskundige vaardigheid van je kind kunt verbeteren:

 • Oefen hobby’s en dagelijkse taken uit waar cijfers bij komen kijken.
 • Leer je kind rekenen door middel van demonstratie.
 • Speel spelletjes waarbij rekenen nodig is.
 • Verzin praktische rekenoefeningen. In andere woorden, betrek wiskunde bij het dagelijks leven.

Zorg er daarnaast voor dat de school van je kind de juiste maatregelen neemt om aan zijn of haar leerbehoeftes te voldoen. Vaak krijgen deze kinderen individuele sessies met een therapeut.

Op deze manier kunnen jij en de school je kind helpen met speciale materialen, zodat jullie je kunnen focussen op het verbeteren van de rekenvaardigheid. Wellicht ook interessant voor jou

6 oorzaken van slechte academische prestaties op school
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
6 oorzaken van slechte academische prestaties op school

Het halen van slechte academische prestaties op school is een serieus probleem dat aangepakt moet worden. Daarvoor moeten we eerst achter de oorzaa... • García-Orza, J. (2012). Dislexia y discalculia.¿ Extraños compañeros de viaje? Conferencia para el XXVIII Congreso de Aelfa. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, pp. 142-151.
 • Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E. y Shiah, S. (1991). Mathematics instruction for learning disabled students: A review of research. Learning Disabilities Research and Practice, 9, 49-58.
 • Miller, S. P. y Mercer, C. D. (1997). Educational aspects of mathematics disabilities. Journal of learning disabilities30(1), 47-56.
 • Miranda, A., Fortes, F. y Gil, M.D. (2000). Dificultades del aprendizaje de las matemáticas: un enfoque evolutivo. Málaga: Ediciones Aljibe.