De rol die peetouders spelen in het leven van je kind

De rol die peetouders spelen in het leven van je kind
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 13 juni, 2018

De rol die peetouders spelen in het leven van je kind, is die van adviseur en opvoeder, dit begint al bij de doop. Hun toewijding voor deze rol is fundamenteel.

Het is belangrijk om peetouders voor je kind te kiezen – zo niet, dan zal de ceremonie gewoon een uitvoering van een religieuze traditie zijn.

In het verleden werd van de peetouders verwacht dat ze de zorg en de opvoeding van hun petekinderen over zouden nemen in het geval dat de ouders afwezig waren.

Tegenwoordig is dit echter alleen het geval als er juridische documentatie is die dit bevestigt. Natuurlijk moet een rechter dit document analyseren en rekening houden met de huidige situatie en wensen van het kind.

Peetouders versus wettelijke voogden

Zoals hierboven vermeld, vervullen de peetouders van je kind een symbolische rol bij de doop van je kind. Vanaf dat moment zijn het belangrijke figuren in het leven van je kind.

Hun verantwoordelijkheid voor je kind is echter niet juridisch bindend. In het tragische geval dat je je kind niet kan opvoeden, zouden zijn peetouders geen wettelijke vordering hebben in een rechtbank.

Toch kan je kerk van de peetouders van je kind verwachten dat ze aan bepaalde eisen voldoen.

De kerk kan bijvoorbeeld eisen dat de individuen gelovig zijn en lid zijn van een kerk.

Ze kunnen ook vragen om vooraf een bijeenkomst over de ​​doop bij te wonen waar ze meer te weten komen over hun deelname aan de ceremonie en hun toekomstige verantwoordelijkheden.

Als je wilt dat de peetouders van je kind tijdens je afwezigheid als voogd optreden, bespreek dit verlangen dan met hen.

Als ze je voorstel accepteren, dan moet je dit met een advocaat bespreken om een ​​juridisch document op te maken waarin je intenties vermeld worden.

Ouders moeten de keuze van de peetouders van hun kind zeer ernstig nemen. Dit gaat niet alleen over familieverplichtingen, noch gaat het om het eren van een goede vriend.

Wat is de rol die peetouders spelen in het leven van je kind?

Over het algemeen moeten ouders van peetouders verwachten dat zij de volgende verantwoordelijkheden vervullen:

  • Om een ​​hechte band met het kind te vormen en aanwezig te zijn gedurende het hele leven van het kind. Het is heel belangrijk dat de peetouder van een kind een actieve interesse toont in zijn dagelijks leven en niet alleen op foto’s van belangrijke gebeurtenissen verschijnt.
  • De relatie moet er een vertrouwensrelatie zijn. De mensen die je kiest, moeten als familie worden. De peetouders van je kind zouden als een tweede vader of moeder moeten zijn die hij kan vertrouwen, net als een vriend. Deze oprechte relatie zal helpen om een ​​vruchtbare band te scheppen.
  • Peetouders moeten optreden als gids in de spirituele vorming van je zoon of dochter. Dit betekent een stevige basis en een goed voorbeeld geven. Soms zijn de leringen en begeleiding van een peetouder meer welkom dan die van een ouder – vooral in tienerjaren.
  • In het geval van katholieke peetouders gaat deze rol hand in hand met het aanspreken van de ouders op het behoud van het geloof.
Baby wordt gedoopt

Hoe weet je wie de juiste persoon is voor deze rol?

Tantes en ooms, broers en zussen, grootouders, neven en nichten… Dit zijn allemaal relaties die op natuurlijke wijze ontstaan ​​door familiebanden. Peetouders worden echter gekozen.

De peetouders van je kind benoemen, moet bewust worden gedaan. Daarbij moet rekening gehouden worden met de belangrijke invloed die deze beslissing zal hebben op de toekomst van je kind.

De personen die je kiest, moeten familieleden of goede vrienden zijn. Zorg ervoor dat ze deze rol echt op zich willen nemen en actief kunnen deelnemen aan het leven van je kind.

Verschillende gezinnen kunnen verschillende tradities hebben. Sommige families zijn bijvoorbeeld eerder geneigd om naaste familieleden te vragen om als peetouders op te treden.

Misschien wil je echter een persoonlijke jeugdvriend vragen om als peetouder op te treden om die band te onderhouden.

Sommige gezinnen kiezen peetouders op basis van hun economische status of positie.

De familietraditie zou echter niet de doorslag moeten geven. Een peetouder moet iemand zijn met een gezond geestelijk leven die hij kan delen met je kind.

Je moet iemand kiezen waarvan je zeker weet dat je erop kunt vertrouwen. En waarop je kunt rekenen voor een goede opvoeding.

Factoren die van invloed kunnen zijn

Geografische nabijheid

Hoewel het waar is dat social media ons samenbrengt, is het beter dat de peetouders van je kind in de buurt wonen.

Het gaat erom dat ze een ​​knuffel kunnen geven wanneer je kind het nodig heeft. Samen op uitstapjes kunnen gaan en samen middagen door kunnen brengen om over het leven te praten. Natuurlijk is deze beslissing aan de ouders.

Leeftijd

Ouderen zijn zonder twijfel geweldige adviseurs. Maar je zou misschien willen overwegen hoe geweldig het zou zijn als deze relatie nog vele jaren zou duren.

Als het gaat om het nemen van een beslissing, wil je misschien ook nadenken over leeftijdsverschil.

Emotionele nabijheid

Dit is een andere belangrijke factor. De mensen die je als peetouders kiest, moeten niet alleen je waarden en principes delen. Ze moeten ook de emotionele intelligentie hebben om hun gevoelens te tonen.

Peetvader tilt petekind op

De keuze van de ouders

Ouders moeten de keuze van de peetouders van hun kind heel serieus nemen.

Dit gaat niet alleen over familieverplichtingen, noch gaat het om het eren van een goede vriend.

Peetouders kunnen een beslissende invloed hebben in het leven van een kind – en je kind verdient het beste.

De mensen die je kiest, moeten volledig betrouwbaar zijn en meer dan bereid zijn om deze grote verantwoordelijkheid te aanvaarden.

Iemand vragen om de peetouder van je kind te zijn, is een van de grootste uitingen van vertrouwen die je ooit zult geven. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.