De educatieve waarde van bibliotheken

Bibliotheken maken al eeuwenlang deel uit van onze educatieve en recreatieve cultuur. In het verleden werden deze ruimtes erg gewaardeerd en gebruikt als huizen van universele kennis. Ook al bestaan er nu andere manieren van leren, toch hebben bibliotheken nog steeds een enorme educatieve waarde.
De educatieve waarde van bibliotheken
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 07 april, 2019

De educatieve waarde van bibliotheken is niet iets van het verleden. Er bestaan over de hele wereld namelijk nog steeds bibliotheken en ze weigeren toe te geven aan dit digitale tijdperk.

Veel mensen hebben dan ook dierbare herinneringen aan hun plaatselijke bibliotheek waar ze veel uren hebben zitten lezen. Als je een nieuw verhaal wilde ontdekken, studeren, onderzoek wou doen of wetenschappelijke informatie wilde raadplegen, dan was de bibliotheek de plek om naartoe te gaan.

Hoewel de dingen zijn veranderd als gevolg van technologie en internet, is het belangrijk om de educatieve waarde van bibliotheken te waarderen en te erkennen.

Bibliotheken als cultureel erfgoed

Kennis is oneindig en daarom zullen bibliotheken nooit uit de mode raken. De educatieve waarde van bibliotheken blijft bestaan, omdat hun doel lesgeven en onderwijs is.

Een groot deel van de wereldbevolking plukt nog steeds de vruchten van onder andere:

 • Openbare bibliotheken
 • Bibliotheken in scholen en ook bij universiteiten
 • Gespecialiseerde bibliotheken

Bibliotheken bieden een toegankelijke en open ruimte voor mensen om te lezen en van boeken te genieten. Deze plekken bevorderen culturele diversiteit en waarden zoals tolerantie, respect en vrede.

Het belang van bibliotheken

Het succes van bibliotheken ligt in het feit dat ze essentiële informatie bieden, met name voor de studentengemeenschap. Ze helpen scholieren ook om hun verbeeldingskracht en intellectuele nieuwsgierigheid te ontwikkelen.

De pedagogische en educatieve waarde van bibliotheken heeft te maken met geletterdheid, educatie en algemene informatie.

UNESCO en de Internationale Federatie van Bibliothekenverenigingen en instellingen (IFLA) erkennen het belang van deze onderkomens voor culturele kennis. Bibliotheken bieden lezers de mogelijkheid om kritisch te denken.

Daarnaast staan deze ruimtes open voor mensen van alle:

 • achtergronden
 • nationaliteiten
 • culturen
 • religies
 • politieke meningen, enz.

Dit alles is dus zonder commerciële belangen. Dit maakt ze dus tot een educatieve pilaar van de samenleving.

Waarop is de pedagogische waarde van bibliotheken gebaseerd?

Opengeslagen boek in de bibliotheek

De educatieve waarde van bibliotheken ligt in het feit dat het didactisch materiaal ideaal is om gebruikers toegang te geven tot bepaalde hulpmiddelen. Theoretische en praktische inhoud geven namelijk emotionele, fysieke en cognitieve vaardigheden en bekwaamheden door.

Bibliotheken bieden ook formatieve middelen voor onderwijs. De materialen die in bibliotheken te vinden zijn worden gekozen, ontworpen en aangepast aan de huidige situatie en sociale omgeving van individuen.

De educatieve waarde en doelstellingen van bibliotheken

De educatieve waarde van bibliotheken is gebaseerd op verschillende doelstellingen die studenten stimuleren om hun academische doelen te bereiken. Deze doelstellingen zijn onder andere:

 • Goede gewoontes opbouwen met betrekking tot leren en lezen.
 • Stimuleren van de waardering van boeken als een bron van universele kennis.
 • Ondersteuning van het onderwijssysteem.
 • Het aanbieden van gezond vermaak door de ontwikkeling van de verbeelding en begrijpend lezen.
 • Toegang bieden tot regionale, nationale en internationale middelen die het gemakkelijker maken om bijvoorbeeld multiculturele ideeën, meningen en ervaringen te ontdekken.
 • Het organiseren van projecten die het bewustzijn en de gevoeligheid voor sociale kwesties verhogen.
 • Bevordering van intellectuele vrijheid om verantwoordelijke burgers te vormen.

Bibliotheken bieden een toegankelijke en open ruimte voor mensen om te lezen en van boeken te genieten. Deze plekken bevorderen culturele diversiteit en waarden zoals tolerantie, respect en vrede.

De kenmerken van bibliotheken

Bibliotheken zijn aantrekkelijk, omdat ze ons in staat stellen om een breed scala aan onderwerpen te lezen, erover te leren en te onderzoeken, van de meest frivole tot de meest complexe. Bibliotheken bestaan uit verschillende secties, namelijk:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Professionals
 • Geschiedenis
 • Strips
 • Romans

En nog veel meer.

Deze instellingen leren kinderen ook autonoom, gedisciplineerd en verantwoordelijk te zijn via hun systemen van persoonlijk lidmaatschap en het uitlenen van boeken.

Naast hun traditionele methoden staan bibliotheken ook open voor nieuwe informatietechnologie. Ze organiseren ook voor verschillende groepen mensen aanvullende activiteiten.

De educatieve waarde van bibliotheken

Tiener met een stapel boeken

Bibliotheken zijn bovenal een plek waar we kunnen genieten van lezen. Ze bevatten namelijk verzamelingen boeken en materialen die zijn gemaakt en ontworpen om een schat aan informatie te bieden.

Lezen is een fundamenteel middel om elk gebied van kennis te verbeteren en persoonlijke interesses te bevredigen. Bibliotheken bieden dan ook een reeks hulpmiddelen en diensten die bij dit proces helpen:

 • Uitlenen van boeken en tijdschriften.
 • Ondersteuning van een bibliothecaris.
 • Culturele activiteiten, lessen en workshops.
 • Gebruik van computers met internettoegang.
 • Online lezen.
 • Downloaden van documenten in elektronische vorm.
 • Leesprogramma’s en boekenclubs.

Waarom gaan mensen naar bibliotheken?

De educatieve waarde van bibliotheken is niet beperkt tot de studentenpopulatie. In feite kan iedereen toegang krijgen tot en profiteren van haar diensten. Hieronder staan de belangrijkste redenen waarom mensen naar de bibliotheek gaan, namelijk:

 • Academisch onderwijs: dit verwijst dus naar studies en academische vorming vanaf een jonge leeftijd.
 • Studies en training voor mensen uit de arbeidswereld.
 • Een gezonde recreatieve activiteit voor mensen van elke leeftijd.
 • Het gebruik van computers met internettoegang voor toegang tot verschillende soorten informatie en ook andere hulpmiddelen.
 • Voorbereiding op werk en het leren van talen.

Zoals je ziet, is de educatieve waarde van bibliotheken niets anders dan het verbreden van onze horizon op het gebied van lezen, communicatie en probleemoplossing.

In deze ruimtes ontdekken kinderen liefde voor literatuur. Het zijn namelijk grensloze vrije schuilplaatsen van kennis, die voor alle mensen openstaan.

Er rest slechts één vraag: wanneer was de laatste keer dat jij naar de bibliotheek bent geweest?


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.