Leer je kind respect te hebben voor diversiteit

We leven in een wereld vol diversiteit. We moeten onze kinderen leren dat we echter allemaal hetzelfde zijn, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen.
Leer je kind respect te hebben voor diversiteit
María Alejandra Castro Arbeláez

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 22 december, 2022

Het is belangrijk dat je je kinderen leert respect te hebben voor diversiteit. Dit betekent dat ze moeten accepteren dat we leven in een wereld met verschillende etniciteiten, religies en geloofsovertuigingen. Ook met verschillende fysieke uitingen, gevoelens, waarden en gedragspatronen.

Niemand is hetzelfde als iemand anders. Dit maakt het menselijke ras een mix van mensen die tezamen komen, met behoud van onze eigen individualiteit.

Leer hen gelijkheid 

Om het je kinderen bij te brengen dat ze verschillen respecteren, moet je hen de basis van gelijkheid uitleggen. Wis alle stereotypen uit. Leer hen om tolerant te zijn jegens anderen.

Je moet het op hen overbrengen dat we allemaal hetzelfde zijn. We maken allemaal deel uit van het menselijke ras. Of we nou blank, donker, Indiaas of wat dan ook zijn.

Hoe leer je je kinderen respect te hebben voor diversiteit

Hoe leer je je kinderen respect te hebben voor diversiteit

Leer je kinderen hoe ze de mensen om hen heen kunnen waarderen. Vertel hen hoe ze kunnen vechten tegen seksisme. Ze zouden moeten leren hoe ze gelijke rechten tussen de verschillende seksen kunnen verdedigen.

Dit geldt ongeacht de rol die elke persoon moet spelen (volgens de dogma’s uit het verleden). Ook is het niet afhankelijk van hun seksuele geaardheid.

Dit kan je ook doen door hen te laten zien hoe ze vriendschappen kunnen sluiten met mensen van verschillende culturen en religies. Laat hen zien hoeveel respect jij hebt voor iemand met andere overtuigingen.

Een kind moet leren zijn leeftijdsgenoten te accepteren. Of zij nou lelijk, knap, dik of dun, sexy of dat juist niet zijn. In de werkelijkheid zou hiertussen namelijk geen onderscheid gemaakt moeten worden.

“Alle mensen zijn gelijk met minstens één aspect: hun verlangen om anders te zijn.”
-William Randolph Hearst-

Het ontstaan van deze en veel van de andere categorieën die tegenwoordig in de wereld bestaan, worden gedicteerd door de machthebbers. Zij worden als perfect beschouwd.

Gelijke behandeling is gebaseerd op respect voor diversiteit. Tolerantie voor verschillen is datgene wat menselijke relaties ondersteunt of zou moeten ondersteunen.

Non-discriminatie

diversity series – four children playing together.

Wanneer je al begonnen bent je kind te leren respect te hebben voor diversiteit, is het praten over non-discriminatie de volgende stap.

Leer hen om discriminatie af te wijzen. Sommige mensen komen in de verleiding om anderen uit te sluiten, om het ene geslacht aan het andere te onderwerpen of een andere behandeling te geven.

Niemand is beter of slechter omdat ze geboren zijn in een bepaald land. Noch omdat ze een bepaald geloof aanhangen. Omdat iemand als vrouw geboren is, betekent dit niet dat ze zich moet schikken naar de man of vice versa.

We hebben er allemaal recht op om te genieten van dezelfde voordelen, kansen en geluksmomenten.

Je moet je kind leren wat gelijkheid en non-discriminatie is. Teven moeten ze leren om respect te hebben voor diversiteit. Hiervoor moet je hen leren om te denken, te voelen en zich te gedragen op een manier die niemand uitsluit.

Leer je kind respect te hebben voor diversiteit 

Het is belangrijk om uit te leggen wat respect eigenlijk betekent. Zeker nu we gesproken hebben over respect voor diversiteit, gelijkheid, tolerantie, non-discriminatie en uitsluiting,

Je kan je kind duizenden dingen leren over bovenstaande zaken. Dit zal weinig teweeg brengen, wanneer hij het woord respect niet voldoende begrijpt.

Respect is geen blinde gehoorzaamheid. Noch is het onderwerping of angst. Het is hartelijkheid, harmonie en balans in menselijke relaties. Wanneer mensen elkaar met respect behandelen, zullen ze anderen accepteren ongeacht hun verschillen.

Leer je kinderen dat ze alleen respect van anderen zullen ontvangen, wanneer ze zelf in eerste instantie respect tonen.

Je kind moet vervolgens leren dat respect niet betekent dat hij zijn eigen mening niet mag verdedigen. Ook hij mag zijn eigen smaak, zijn overtuigingen en gevoelens hebben. Tevens hoeft hij niet te veranderen om anderen te bevredigen.

Kinderen moeten bovendien begrijpen dat verschillen behandeld kunnen worden met respect.

Sterker nog, wanneer de verschillen van beide partijen worden gerespecteerd, dan kan er een wederzijdse overeenkomst worden gesloten. Hierbij is er geen ongelijkheid, een gebrek aan tolerantie, disrespect en discriminatie.

Dus, wanneer je met je kind praat over het hebben van respect voor diversiteit, leer hem dan ook wat het woord respect precies inhoudt. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.