5 tekenen van affectieve tekortkoming bij kinderen

Alle kinderen hebben liefde en genegenheid nodig om zich correct te ontwikkelen. En als ze het niet krijgen, dan is het resultaat een affectieve tekortkoming. Vandaag zullen we het hebben over de tekenen van dit ernstige probleem.
5 tekenen van affectieve tekortkoming bij kinderen
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 22 december, 2022

Kinderen hebben een grote behoefte aan liefde en genegenheid van hun belangrijkste verzorgers om zich adequaat te kunnen ontwikkelen. Als er tijdens de eerste jaren echter een gebrek aan zorg, bescherming, gehechtheid en aandacht is, dan lijden kinderen aan affectieve tekortkoming.

Deze affectieve tekortkoming kan van veel dingen het gevolg zijn… Verwaarlozing, verlating, mishandeling en andere gecompliceerde gezinssituaties die, traumatisch of niet, kinderen zonder genegenheid en relationele aandacht achterlaten.

Als je wilt weten wat de tekenen van dit ernstige probleem bij kinderen zijn, lees dan verder in het artikel van vandaag.

Wat is affectieve tekortkoming?

Affectieve tekortkoming treedt op wanneer er verwaarlozing is jegens baby’s of kinderen. Dit kan te wijten zijn aan gebrek aan zorg of aandacht van de belangrijkste verzorgers van een baby. Traumatische situaties zoals verlating of mishandeling kunnen ook de oorzaak zijn.

Helaas, wanneer sommige ouders emotioneel afstandelijk of afwezig zijn en hun kinderen niet de tijd en aandacht geven die ze nodig hebben, dan kan dit tot affectieve tekortkomingen leiden.

Als gevolg hiervan hebben kinderen het gevoel dat ze niet geliefd zijn. Ze hebben het gevoel dat hun ouders ze afwijzen of negeren, wat een negatieve invloed op hun emoties heeft. Als kinderen klein zijn, dan beseffen ze niet wat er aan de hand is. Ze merken echter wel dat ze in een omgeving leven die hen niet de liefde en aandacht geeft die ze nodig hebben.

Tekenen van affectieve tekortkoming bij kinderen

Agressie

Jongen zit op de grond te huilen

Als kinderen agressief worden, dan kun je ze het beste de aandacht geven die ze nodig hebben. En luister vooral naar ze. Laat ze zien dat het belangrijk is wat ze tegen je zeggen. Op die manier hebben ze het vertrouwen om uit te drukken wat hen dwarszit.

Ongehoorzaamheid

Als kinderen het gevoel hebben dat hun ouders niet in hun behoeften voorzien, dan volgt vaak ongehoorzaamheid. Door negatief gedrag te vertonen, proberen ze het middelpunt van de belangstelling te worden. Enkele tekenen van ongehoorzaamheid bij kinderen zijn onder andere:

Deze zaken vragen professionele aandacht. Zo niet, en kinderen kunnen ze niet overwinnen, dan ontwikkelen ze een gevoel van leegte en een gebrek aan vertrouwen. Naarmate kinderen ouder worden, dan kan dit hen blijven beïnvloeden.

Angst ontstaat bij kleintjes gezien het feit dat ze bang zijn om in de steek gelaten te worden als ze geen genegenheid van hun familie ontvangen. In deze situatie is het belangrijk dat kinderen therapie krijgen om hun problemen te overwinnen.

Onzekerheid

Als kinderen de emotionele leegte voelen die een affectieve tekortkoming veroorzaakt, dan voelen ze zich kwetsbaar, zonder bescherming. Dit zal ervoor zorgen dat ze relaties met andere mensen vrezen. Ze zijn constant in de verdediging en het wantrouwen dat ze tegenover iedereen voelen, is ook een teken dat er iets mis is.

Slechte academische prestaties

Affectieve tekortkoming heeft ook academische gevolgen, waaronder slechte prestaties, leermoeilijkheden en een gebrek aan motivatie met betrekking tot schoolwerk.

Deze kinderen hebben doorgaans meer tijd nodig om taal te ontwikkelen en hun sociale vaardigheden zijn schaars. Ze verwerpen ook elk teken van genegenheid van degenen om hen heen.

Overmatige interesse in elektronische apparaten

Sommige ouders, om hun kinderen stil te houden en stil te laten zijn, laten ze over aan de zorg van elektronische apparaten… Tablets, mobiele telefoons, televisie, etc. Als gevolg hiervan missen kinderen uiteindelijk menselijke interactie en daardoor ontwikkelen ze ook een afhankelijkheid van deze apparaten.

Gevolgen van affectieve tekortkoming

Meisje voelt zich verlaten en heeft last van affectieve tekortkomingen
  • Een algemeen gebrek aan vertrouwen jegens anderen.
  • Moeilijkheden bij het uiten van hun gevoelens en bij het beheersen ervan.
  • Aandachtsproblemen.
  • Onrust.
  • Moeite om impulsen te beheersen, met gedragsveranderingen en agressieve reacties.
  • Schaarse taalontwikkeling en sociale vaardigheden.

Als gevolg van affectieve tekortkoming kunnen al deze symptomen mee de volwassenheid ingaan. Hierdoor worden ze afhankelijke en egocentrische individuen met slechte sociale vaardigheden.

De tekenen van affectieve tekortkomingen kunnen als een waarschuwing dienen dat er dingen zijn die we anders moeten doen. Als je ze bij je kind opmerkt, pas dan je gedrag aan en onderneem actie om aan de behoeften van je kind te voldoen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat affectieve tekortkoming de ontwikkeling van de persoonlijkheid van een kind beïnvloedt. Deze omvatten identiteitsproblemen en emotionele onvolwassenheid.

In de toekomst, wanneer kinderen zich ontwikkelen tot volwassenheid, kunnen ze het vanwege hun gebrek aan vertrouwen moeilijk hebben om stabiele relaties op te bouwen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.