Moro-reflex bij baby's: enkele weetjes

Moro-reflex bij baby's: enkele weetjes

Laatste update: 09 juni, 2018

De bekende ‘Moro-reflex’ is een van de eerste reflexen die mensen ontwikkelen. Soms zijn we verbaasd wanneer we zien dat onze kinderen deze reflex aan de dag leggen. En soms maken we ons zelfs zorgen wanneer we de subtiele schokjes zien waarmee de baby zijn of haar armen opent en verstijft.

Het eerste dat je moet weten is dat er niets verkeerd is als je baby dit doet. Het is een onwillekeurige reflex die rond de vierde of vijfde levensmaand uit zichzelf terug verdwijnt.

In dit artikel gaan we wat dieper in op de Moro-reflex en zullen we proberen om je vragen te beantwoorden.

Waarom wordt het de Moro-reflex genoemd?

De Moro-reflex kreeg deze naam van de Oostenrijkse kinderarts Ernst Moro. Hij bestudeerde dit rond het begin van de 20ste eeuw. Het wordt omschreven als de instinctieve reactie die optreedt wanneer het kind denkt dat er geen veilige steun aanwezig is, of wanneer ze plotseling van houding veranderen.

Ze kunnen de Moro-reflex ook ervaren wanneer ze een onverwacht geluid horen of tot het besef komen dat ze achterover vallen. Het is een belangrijke weerspiegeling van de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van de baby.

Het is interessant om te weten dat de Moro-reflex gelinkt is aan angst en gevoelens van gevaar. Het wordt beschouwd als de enige angst die niet wordt aangeleerd.

Hoe, wanneer en waarom?

Tijdens de eerste maanden van het leven, is het zenuwstelsel (net als andere aspecten van het lichaam) voortdurend in ontwikkeling.  Het is gebruikelijk om een ​​reeks veranderingen te zien, zoals huilen of de Moro-reflex.  Onwillekeurige reflexen tonen met andere woorden aan dat de baby zich normaal ontwikkelt.

Moro-reflex: huilende baby

Het zijn artsen en in het bijzonder kinderartsen die deze reflexen bestuderen en in het oog houden. Zij kunnen zien of het zenuwstelsel van de baby zich al dan niet goed ontwikkelt.

Om dit te kunnen zien zetten ze de baby in een bepaalde positie zodat de hersenen misleid worden om de reflex op te roepen die ze willen zien.

Om de Moro-reflex bij baby’s te bevestigen of uit te sluiten moet een simpele test worden gedaan. Tijdens een consultatie zal de kinderarts de baby op een zacht kussen plaatsen. Hij zal het hoofdje even schudden en dan kort doen alsof hij het hoofdje zal laten vallen. Hij zal de baby onmiddellijk weer vastgrijpen zodat het kind niet op het kussen zal vallen.

Ze doen dit om de baby het gevoel te geven dat hij uit balans is. Op deze manier wordt de Moro-reflex automatisch geactiveerd. Dit is wat kinderartsen willen zien. Wees voorzichtig! Hef nooit het hele lichaam van de baby van het kussen. Het hoofdje alleen is voldoende om het gevoel van vallen te simuleren.

Door het gevoel dat vallen onvermijdelijk is, zal de baby een schok krijgen. De normale reflex is dat de baby zijn armen opzij zal bewegen. De handpalmen zullen naar boven gericht zijn en de vingers uitgestrekt.

Als de angst verdwijnt zal de baby zich weer ontspannen. De armen zullen weer naar hun lichaam worden gebracht.

Werk in uitvoering

Houd in gedachten dat de hersenen van een baby nog in volle ontwikkeling zijn. Soms kan zelfs dromen hen uit evenwicht brengen. Ook niezen kan de Moro-reflex uitlokken. Een onverwacht geluid of gekieteld worden kan er ook voor zorgen dat het zenuwstelsel op deze manier reageert.

Voor ouders kan het een beetje beangstigend zijn wanneer ze dit voor het eerst zien. De baby verstijft immers en de kleur van de huid kan door de verhoogde bloeddruk veranderen. Er is echter geen reden tot bezorgdheid, want dit maakt allemaal deel uit van de normale ontwikkeling van een baby.

Na 5 of 6 angstige seconden zal de baby normaal gesproken beginnen te huilen. Het is zeer belangrijk dat je hen een veilig gevoel geeft en kan laten ontspannen. Op deze manier kan je een langdurig gevoel van ongemak voorkomen.

Het is ook belangrijk om erop te wijzen dat zelfs baby’s die in hun wieg liggen of slapen de Moro-reflex kunnen ervaren. Vanuit het niets strekken ze hun armpjes uit, verstijven en beginnen te huilen.

Hoe kun je de Moro-reflex herkennen bij jouw baby?

Moro-reflex: uitgestrekte armen
  • Geschrokken blik in de ogen van baby. Ogen wijd open.
  • De baby strekt zijn armen uit met de handpalmen naar boven en de vingers uitgestrekt. Na enkele seconden, wanneer de reflex ophoudt, zal het lichaam zich weer ontspannen en zal de baby de armen weer naar het lichaam brengen.
  • Plotseling in huilen uitbarsten.

Wat gebeurt er als mijn baby deze reflex niet heeft?

Als kinderartsen deze reflex niet kunnen waarnemen, dan is het mogelijk dat ze een aandoening van het zenuwstelsel vermoeden. Daarom kunnen ze het kind dan onderzoeken op signalen die wijzen op hemiplegie, bepaalde vormen van verlamming of een sleutelbeenbreuk. Ook als deze reflex na de achtste levensmaand blijft optreden kan dit wijzen op een aandoening van het zenuwstelsel.

Probeer je baby te kalmeren wanneer je ziet dat hij of zij de Moro-reflex ervaart. Neem het kind niet onmiddellijk in je armen. Streel hen en beetje bij beetje zullen ze weer ontspannen. D e Moro-reflex is een primaire reflex die wijst op de normale ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van een baby. Rond de vierde of vijfde maand zou deze reflex uit zichzelf weer moeten verdwijnen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.