Persen tijdens de bevalling, hoe doe je dat?

Daar ademhaling tijdens de bevalling erg belangrijk is raden we nieuwe moeders aan om speciale cursussen te volgen ter voorbereiding op de bevalling.
Persen tijdens de bevalling, hoe doe je dat?

Laatste update: 22 februari, 2019

Het persen tijdens de bevalling is een natuurlijke handeling die moeders doen tijdens de bevalling om de baby geboren te laten worden. Afhankelijk van het al dan niet medisch ingrijpen, kan het spontaan of begeleid zijn.

Er zijn verschillende fasen die deel uitmaken van het proces van de bevalling. We spreken over persweeën wanneer de moeder inspanning levert tijdens de uitdrijvingsfase. Deze persweeën hebben de functie de bevalling van de baby via het geboortekanaal te vergemakkelijken.

Na de ontsluiting komen de persweeën spontaan op. De moeder begint de drang te voelen om mee te duwen wanneer de foetus op zoek gaat naar een uitweg.

Bij vrouwen die voor het eerst moeder worden, kan deze periode wel 3 uur duren. Bij moeders die eerder zijn bevallen, is deze fase korter, ongeveer 1 uur.

Een verticale houding vergemakkelijkt de ontsluiting en het meepersen

Manieren om te persen tijdens de bevalling

Er zijn twee manieren om te persen tijdens de bevalling. Het spontane meepersen gaat op natuurlijke wijze en het is de moeder die de leiding heeft. We spreken over begeleid meepersen wanneer de bevalling begeleid wordt door medisch personeel. In dit artikel zullen we beide manieren gedetailleerd bespreken.

Spontaan persen

Bij spontane persweeën voelt de moeder  instinctmatig  de behoefte om te persen. Deskundigen geven hier de voorkeur aan, omdat de bevalling zo eigenlijk door de moeder zelf op natuurlijke wijze wordt geleid.

Ze zeggen dat dit het proces en de duur van de bevalling niet verandert. Onderzoeken tonen echter aan dat het de noodzaak van medisch ingrijpen kan verminderen. Het is ook gunstig voor de bekkenbodem en minimaliseert het risico op inscheuren.

Begeleid persen

Bij het begeleid persen wordt het geboorteproces door medisch personeel begeleid. Met andere woorden, de moeder wordt geïnstrueerd mee te persen op basis van haar weeën.

Men beslist meestal om begeleid te persen wanneer de moeder niet vanzelfsprekend merkt dat ze moet meepersen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door toediening van epidurale middelen.

Manieren om te persen tijdens de bevalling

Nadelen van begeleid persen

  • Het verhoogt het risico op schade aan de bekkenbodemstructuur.
  • Het verhoogt stress en vermoeidheid van de moeder.
  • Er is een verhoogd risico op inscheuren en noodzaak tot inknippen.
  • Er kunnen abnormale hartritmes van de foetus optreden.
  • Het kan urine-incontinentie veroorzaken.
  • Hogere kans op een geassisteerde geboorte met behulp van de tang, de vacuümpomp of keizersnede.

Hoe moet je goed meepersen tijdens de geboorte?

Hoewel het normaal is dat een moeder de behoefte voelt om te persen, is het belangrijk om de intensiteit ervan af te stemmen op de hevigheid van de weeën. Wanneer de twee krachten samenkomen, kan de baby snel indalen. Als het hoofdje van de baby druk uitoefent op de bekkenbodem van de moeder veroorzaakt dit het instinct om te persen.

Om het goed uit te voeren moet je kracht uitoefenen door je buikwand samen te trekken terwijl je tegelijkertijd meeperst. Waar mogelijk is het belangrijk om het meepersen te combineren met de weeën.

De ademhaling speelt een zeer belangrijke rol. Een moeder heeft vaak veel meer kracht als ze leert haar ademhaling onder controle te houden.

Hier zullen we je de stappen uitleggen die moeten worden gevolgd:

  1. Probeer het meepersen te associëren met de wee.
  2. Trek je buik samen en oefen druk uit naar beneden tijdens de bevalling.
  3. Beheers je ademhaling. Goed ademen is belangrijk om je kracht te behouden.

Deskundigen raden zwangere vrouwen aan om cursussen voor de voorbereiding op de bevalling bij te wonen

Wat is de beste manier om te persen?

Sommige deskundigen zijn van mening dat men de conventionele benadering van persen tijdens de bevalling opnieuw moet bekijken. Zo benadrukken ze dat het het belangrijkste is dat het lichaam van de moeder haar laat weten wanneer en hoe ze moet persen.

Ze zijn het erover eens dat begeleid persen erg nuttig kan zijn. Ze zijn echter ook van mening dat het niet gewoon uit routine moet worden gedaan. Dat houdt in dat de leiding niet automatisch moet worden overgenomen door medisch personeel.

Wat is de beste manier om te persen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het het beste om moeders toe te staan spontaan te persen. Ze waarschuwen ook dat het belangrijk is dat moeders niet hun adem in houden terwijl ze langere tijd persen.

Het proces hangt natuurlijk ook af van de moeder en of ze de tekenen van de bevalling correct opmerkt.

Kortom, de meest aanbevolen manier om te persen tijdens de bevalling is de spontane manier die niet geforceerd wordt. Het is belangrijk om te wachten op de weeën om zo de moeder haar kracht te laten herwinnen.

Tijdens je prenatale bezoeken kunt je je arts vragen stellen over alles wat je eventueel bezorgd maakt. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.