Geweld in sport: hoe het je kinderen beïnvloedt

Geweld in de sport is voor veel ouders een genormaliseerd aspect. Dit soort situaties zou echter nooit toegestaan mogen worden. We zullen je vertellen waarom.
Geweld in sport: hoe het je kinderen beïnvloedt

Laatste update: 21 mei, 2022

Hoewel het ongewoon lijkt, is geweld in sport heel gewoon. Sport is meestal bedoeld om de fysieke en psychische mogelijkheden van mensen te meten door middel van competitie. Het kan echter het punt bereiken dat het een ongezonde praktijk wordt, vooral als met een nederlaag op een agressieve, negatieve en onbegrijpende manier wordt omgegaan.

Geweld op welk gebied dan ook is slecht. Het draagt namelijk tot geen enkel aspect van het leven bij en benadeelt degenen die het beoefenen of er onder lijden. Laten we ons nu eens voorstellen welke invloed een gewelddadig scenario heeft op kinderen die een sport beoefenen.

Denk je dat geweld in sport invloed heeft op kinderen?

Het vaststellen van de invloed die geweld heeft op kinderen die een sport beoefenen is niet zo ingewikkeld als het lijkt. De reden om dat te doen is gecentreerd op het feit dat elk weekend conflictsituaties blijken, en vaak zijn het de ouders die er aan meedoen.

Klagen tegen de scheidsrechter, gebaren van afkeer en onbeschoftheid bij de volwassenen die de verschillende teams aanmoedigen zijn de belangrijkste tekenen van geweld in de sport. Van dit soort taferelen zijn kinderen getuige, die op het veld hun beste beentje voor zetten. Dit is beslist een ongepast voorbeeld voor hen.

Opgemerkt moet worden dat sommige sporten meer verbale communicatie tussen coaches en ouders aanmoedigen dan andere. Dit aspect kan het ontstaan van misverstanden beïnvloeden.

Volgens een studie van de Universiteit van Sevilla (Spaanse link) versterkt communicatie tussen alle leeftijdsgenoten het wederzijds respect, zowel tegenover de scheidsrechter als tegenover andere tegenstanders.

Geweld in sport
De geest van sportiviteit wordt van jongs af aan bijgebracht en herhaalt zich gedurende het hele leven.

Leren door voorbeeld

De gevoelige stadia van leren zijn duidelijk tijdens de kindertijd. In deze tijd verwerven kinderen gemakkelijker kennis en deze vorderingen doen zich voor op lichamelijk en psychisch niveau.

Bovendien doen veel van de concepten die opgenomen worden dat door imitatie. Daarom is een goed voorbeeld zijn een krachtig leermiddel, tot kinderen de achtergrond begrijpen van wat wordt doorgegeven.

Imiterend leren blijkt zowel in academische lessen van allerlei aard, als bij lichamelijke en sportactiviteiten.

Op grond van het bovenstaande kan gesteld worden dat gewelddaden bij sport die door ouders worden uitgevoerd ook door hun kinderen geleerd kunnen worden. In het algemeen kunnen deze gedragingen hen indirect beïnvloeden en duidelijk worden in hun latere gedrag.

Geweld en zinvol leren

Geweld in sport beïnvloedt kinderen, vooral in hun gedrag. Het zijn echter handelingen die verholpen kunnen worden door opvoeding thuis en bezinning op dit soort situaties.

Het probleem ontstaat als gewelddadige episodes zich herhalen, want zo worden ze voor het kind een belangrijke leerervaring. Daardoor is het waarschijnlijk dat het kind dit soort gedrag meteen of in de toekomst, in de puberteit of de volwassenheid, zal herhalen.

Wat zijn de redenen voor geweld in sport?

Hoewel sport gericht is op het bijbrengen van waarden, hebben sommigen de neiging om competitie naar een ander niveau te tillen. Velen beweren zelfs dat competitie elk middel toegeeft om de overwinning te behalen.

Jij en je kinderen moeten weten wat de belangrijkste redenen zijn die mensen ertoe brengen zich in de sport gewelddadig te gedragen.

1. Sportiviteit verwarren met geweld

Sportiviteit is het vermogen om overwinning en nederlaag met dezelfde kalmte tegemoet te treden. Het betekent niet dat jij en de kinderen een nederlaag vieren, maar wel dat ze leren wat competitie inhoudt en deze uitkomst als mogelijk en noodzakelijk aanvaarden.

Zonder nederlaag is er geen overwinning.

Geweld in de sport komt echter voor door een gebrekkig begrip van dit feit. Daarom is het verwarren van sportiviteit met ‘winnen ten koste van alles’ de ergste fout die men kan maken bij de opvoeding van kinderen over dit onderwerp.

2. Strijden om een belangrijke prijs

De psychologische druk neemt toe als er een kampioenswedstrijd gespeeld wordt. Zulk gedrag is te zien in de bekende en populaire sporten van elke streek.

Als je kind meedoet aan een finale, wil je als ouder het liefst dat het wint. Zulke emotie en verlangen kunnen je ertoe brengen je kalmte te verliezen. Dit tot het punt dat je een gewelddadig schouwspel opvoert.

3. Geweld in sport: slachtoffer zijn van buitensporige druk

Hoewel ouders de belangrijkste actoren zijn van geweld in kindersporten, bezondigen ook kinderen zich aan dit gedrag.

Gewelddadige daden bij kinderen vinden vaak hun oorsprong in de buitensporige druk waaraan ze blootgesteld worden. Of het nu van henzelf is, van ouders, coaches of zelfs toeschouwers.

Druk beïnvloedt de handelingen van kinderen en vertroebelt de eerder aangeleerde sportiviteit.

Een moeder moedigt haar kind aan tijdens een sport wedstrijd
Moedig je kind aan tijdens hun training, maar let op je manieren en leg geen overdreven druk op hun schouders.

Waarden in sport, een deugd die van ouders op kinderen wordt overgedragen

Het belangrijkste doel als je je kinderen inschrijft voor een sport is dat ze leren socialiseren. Het delen met andere personen dient niet alleen om communicatie en relaties te ontwikkelen, maar ook om allerlei waarden te leren. Dit leren hangt samen met sportiviteit en het werkelijke belang van sport voor kinderen (Spaanse link).

Behalve sport als opvoedingsmiddel voor kinderen te gebruiken, is het ook nodig het met ouders te implementeren. Hoewel het misschien wat overdreven lijkt, moeten ouders die met hun kinderen aanwezig zijn opnieuw opgevoed worden op basis van de waarden van sport, om hun kinderen niet te schaden. Wellicht ook interessant voor jou

6 Avontuurlijke sporten voor kinderen
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
6 Avontuurlijke sporten voor kinderen

Avontuurlijke sporten voor kinderen zijn een alternatief om met de omgeving om te gaan en om hun psychomotorische ontwikkeling te verbeteren.