4 Sleutels om empathie bij adolescenten op te wekken

Weet je waarom het belangrijk is empathie op te wekken bij adolescenten? We vertellen je waarom en vertellen je hoe je dat kunt doen.
4 Sleutels om empathie bij adolescenten op te wekken
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 27 december, 2022

Een veilige hechting en solide gezinsrelaties kunnen een voorspeller zijn als het gaat om het opwekken van empathie bij adolescenten. Dit blijkt uit verschillende studies over dit onderwerp.

Hoewel veel mythen adolescenten afschilderen als egoïstische mensen die alleen aan zichzelf denken, is er onderzoek dat aantoont dat de adolescentie een van de sleutelmomenten is voor de ontwikkeling van empathie. Dit is een vaardigheid die we in de loop van de tijd verwerven en die fundamenteel is voor het hebben van positieve sociale interacties, het maken van vrienden en het verbeteren van de toekomstige sociale relaties van adolescenten als volwassenen.

Empathie bij adolescenten: wat is empathie?

Empathie kunnen we omschrijven als het vermogen van mensen om zich in de plaats van anderen te stellen, om hun emoties te begrijpen en om zich hun welzijn aan te trekken. Dit vermogen is van fundamenteel belang om positieve relaties met anderen aan te gaan en je als persoon te ontwikkelen. Enkele van de kenmerken ervan:

  • Het helpt ons bij de ontwikkeling en aanpassing van onze emoties.
  • Het verbetert de relaties met anderen.
  • Empathie bevordert ons begrip van onszelf.
  • Het stelt ons in staat door anderen geaccepteerd en bemind te worden.
  • Het helpt bij de ontwikkeling van sociabiliteit, wat essentieel is voor het hebben van goede sociale vaardigheden.
  • Om al deze redenen helpt het ons gevoel van eigenwaarde, evenwicht en zekerheid te versterken.

Hoe kun je empathie bij adolescenten opwekken?

De studie (Engelse link) “Here for You: Attachment and the Growth of Empathic Support for Friends in Adolescence “, gepubliceerd in het tijdschrift Child Development en geleid door psychologieprofessor Joseph P. Allen, toont aan dat adolescenten die meer empathische steun voor hun vrienden tonen, diegenen zijn die een veilige gehechtheid en familierelaties hebben. Dit onderzoek volgde 184 kinderen van de adolescentie tot in de volwassenheid.

Kinderen die steun en zorg kregen van hun ouders of verzorgers, vooral in tijden van stress of angst, vestigen een veilige gehechtheid. In de interviews met adolescenten werden kinderen als veilig geclassificeerd als ze hun familierelaties op een duidelijke en evenwichtige manier waardeerden en beschreven.

In dit onderzoek stelde men vast dat de jongens of meisjes die veilige familierelaties hadden meer empathische steun aan hun vrienden boden tijdens hun adolescentie. Ook na verloop van tijd vertoonden ze hoge empathie. Ook stelde men vast dat adolescenten met aanvankelijk lage niveaus van empathie hun vermogen na verloop van tijd verbeterden. Tegen hun 18de haalden ze veilig gehechte adolescenten bijna in.

Deze bevinding wijst erop dat kinderen van nature empathische vaardigheden verwerven naarmate ze opgroeien. Maar wie vroeg familierelaties heeft en een veilig hechting ervaart, kan dat sneller doen. Een ander resultaat van dit onderzoek toont aan dat vrienden van adolescenten steun zochten bij degenen die veilige familierelaties hadden, omdat ze meer gelegenheid hadden om die steun te ontvangen.

Enkele sleutels om empathie bij adolescenten op te wekken

Volgens het hierboven genoemde onderzoek noemen we enkele mogelijke sleutels om empathie bij adolescenten op te wekken:

Ouders moeten hun kinderen van jongs af aan veilige gezinsrelaties en gehechtheid bieden

Als ouders of verzorgers hun kinderen van jongs af aan tegemoet komen en aandacht schenken aan hun emotionele behoeften, zijn ze als adolescenten eerder geneigd empathie te tonen en hulp te bieden aan mensen die in gevaar of in de problemen zijn. Daarom is het belangrijk dat we als ouders ernaar streven een veilige gehechtheid bij onze kinderen te ontwikkelen. We moeten hen altijd onze fysieke en emotionele steun tonen, zodat ze weten dat ze op ons kunnen rekenen.

Vriendschappen bieden een belangrijke omgeving voor het opwekken van empathie bij adolescenten

Kinderen die emotionele steun bieden en andere jongens of meisjes helpen, moedigen adolescenten aan om te oefenen met empathisch steun te geven en te ontvangen (hun conflicten begrijpen, hulp bieden en hen het gevoel geven dat ze gesteund worden).

Help hen te ontdekken wat ze gemeen hebben met andere adolescenten

Tieners zullen eerder empathische steun aan andere adolescenten tonen als ze zich met hen identificeren. Als kinderen voelen dat ze op hun leeftijdsgenoten lijken, zijn ze eerder geneigd zich in te leven. Daarom is het belangrijk dat ze ontdekken wat ze gemeen hebben met andere kinderen om hun empathische vaardigheden te ontwikkelen.

Help ze zich verbonden en veilig te voelen

Werk aan zelfvertrouwen en emotionele veiligheid bij tieners. Dit zal hen helpen empathisch met anderen om te gaan.

4 Sleutels om empathie bij adolescenten op te wekken

Het belang van het opwekken van empathie bij pubers

Zoals je in dit artikel gezien hebt, is het mogelijk empathie op te wekken bij pubers. Op die manier zijn ze minder agressief en hebben ze minder vooroordelen. Daardoor lopen ze bijvoorbeeld veel minder kans andere kinderen te pesten.

Volgens het onderzoek dat we hier gepresenteerd hebben, begint empathie dus met je veilig en verbonden te voelen met je familie. Het opbouwen van veilige relaties gebaseerd op emotionele veiligheid, vertrouwen, en ontvankelijkheid voor problemen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit alles kan adolescenten helpen om aan den lijve ervaringen van empathie op te doen, zodat ze in de toekomst empathische mensen zullen zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.