Voordelen van creatief schrijven in de adolescentie

Creatief schrijven in de adolescentie is een activiteit die belangrijke voordelen biedt voor de emotionele en psychologische gezondheid van tieners.
Voordelen van creatief schrijven in de adolescentie

Laatste update: 16 april, 2023

Creatief schrijven in de adolescentie stelt tieners in staat om hun verbeelding kracht bij te zetten. Het helpt hen ook hun gedachten en emoties uit te drukken zonder dat ze zich hoeven bloot te stellen aan de oordelen van anderen. Ze hoeven zich zelfs geen zorgen te maken over grammatica of spelling. Hier is de waarde anders: originaliteit.

Waaruit bestaat creatief schrijven?

Er zijn verschillende soorten schrijven. Elk heeft dan ook specifieke doelstellingen en functies. Zo dient journalistiek schrijven om te informeren over specifieke feiten, terwijl academisch schrijven nuttig is voor het overbrengen van argumentatieve ideeën voor onderzoek. Deze schrijfstijlen omvatten een reeks criteria en specificaties waaraan voldaan moet worden om tot een succesvolle productie te komen.

Bij creatief schrijven daarentegen gaat het om een vrijheid die kinderen, jongeren en volwassenen aanspreekt. In dit geval is het moeilijk om een specifieke functie te definiëren die verder gaat dan louter genieten. We zouden kunnen zeggen dat het een spel is zonder regels en zonder winnaars of verliezers.

Maar dit betekent niet dat creatief schrijven slechts een tijdverdrijf is. Het kan ook het grootste hulpmiddel zijn op professioneel niveau. Het is namelijk het type schrijven dat gebruikt wordt door dichters, toneelschrijvers, film- of televisiescriptschrijvers en schrijvers van korte verhalen, romans en tekstschrijvers. Daarom kunnen tieners die geïnteresseerd zijn in deze activiteit hier een mogelijke baan voor de toekomst vinden.

Ontdek de voordelen van creatief schrijven voor tieners

Voordelen van creatief schrijven in de adolescentie
Creatief schrijven biedt tieners middelen om de communicatie te verbeteren en hun verbeelding te vergroten.

Het is algemeen bekend dat lezen de mens belangrijke voordelen biedt. De gewoonte om te lezen vermindert namelijk stress, helpt bij slapeloosheid en verbetert de neuronale plasticiteit. Maar er wordt weinig gezegd over hoe schrijven bijdraagt aan het welzijn: schrijven is goed voor je!

Creatief schrijven ontwikkelt taalvaardigheid

Deze schrijfstijl vereist geen specifieke taalkundige en literaire middelen. Toch is het een oefenruimte waar adolescenten hun vaardigheden versterken die te maken hebben met geletterdheid en taal in het algemeen. Bovendien kunnen ze hun woordenschat uitbreiden en hun grammatica en hun vermogen om hun gedachten op een begrijpelijke en samenhangende manier onder woorden te brengen, verbeteren.

Stimuleert de verbeelding en het probleemoplossend vermogen

Bij het schrijven van een creatieve tekst putten jongeren uit persoonlijke ervaringen, herinneringen, verworven kennis of verhalen van anderen. Daarom moeten ze hun fantasie gebruiken om iets origineels te creëren dat niet per se verbazingwekkend of surrealistisch hoeft te zijn. Een eenvoudig verhaal of een kort gedicht kan bijvoorbeeld creatief zijn.

Een ander voordeel dat pubers uit dit soort schrijven halen is dat het ook probleemoplossende vaardigheden bevordert. Met kritisch en innovatief denken slagen jonge schrijvers er namelijk in om bepaalde wendingen aan hun verhalen te geven voor hun personages om een conflict op te lossen en zelfs problemen op te lossen die afgeleid zijn van het schrijfproces.

Creatief schrijven kan nuttig zijn voor emotionele regulatie

Emoties zijn nauw verbonden met woorden. Dankzij taal kunnen we duidelijk uitdrukken wat we voelen en wat we denken. Zo begrijpen we elkaar beter. Met woorden kunnen we diepe en abstracte aspecten benoemen die deel uitmaken van de menselijke ervaring.

In feite is schrijven een waardevol therapeutisch hulpmiddel. Door gebruik te maken van fictieve personages kunnen adolescenten hun eigen emoties op papier zetten. Zo kunnen ze een zinvol gevoel van opluchting bereiken. Symbolische voorstellingen kunnen hen zo helpen interne conflicten te verwerken.

Een meisje schrijft een creatief verhaal
Creatief schrijven vertegenwoordigt een zeer interessante strategie om op een gezonde en functionele manier met emoties om te gaan.

Stimuleert empathie

Creatief schrijven in de adolescentie bevordert het inlevingsvermogen van adolescenten, omdat het hen aanmoedigt zich in de plaats van de personages te stellen en de wereld vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Door deze te creëren begrijpen ze de waarde van diversiteit, omdat ze begrijpen dat iedereen een andere persoonlijkheid heeft, wat hen niet beter of slechter maakt.

Bovendien kunnen ze alternatieve werelden scheppen die niet noodzakelijkerwijs samenvallen met hun referentiecontexten. Op deze manier ontvouwt de verbeelding zich tot ongekende niveaus. De heterogeniteit wordt van haar kant gepresenteerd vanuit een empathische en respectvolle houding.

Creatief schrijven in de adolescentie: een veilige ruimte in een tijd van chaos

Over het algemeen wordt de fase van de adolescentie intens beleefd. Rust en kalmte zijn geen alledaagse aangelegenheid. Een gevoel van desorganisatie is in deze tijd te verwachten, omdat jongeren een reeks fysieke en psychische transformaties doormaken die ze niet kunnen verwerken.

In dit onstabiele scenario kan creatief schrijven een zekere rust bieden. Waarom? Omdat er geen beperkingen zijn bij het schrijven van een tekst; alles is geldig. Op een gegeven moment stelt fictie tieners dus in staat om met absolute vrijheid gedachten te benoemen. Er zijn geen oordelen, mandaten of eisen. Tieners, overspoeld door chaos, kunnen in deze activiteit een veilige ruimte vinden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Coto, B. D. (2002). La escritura creativa en las aulas: en torno a los talleres literarios (Vol. 173). Graó.
  • Grunin, J., & Schlemenson, S. (2015). Imaginación, narrativa y figurabilidad en la escritura de púberes y adolescentes. Revista de Psicología24(1), 1-21.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.