De 7 grootste uitdagingen waar tieners voor staan

De uitdagingen waarmee tieners geconfronteerd worden zullen hun leven tekenen. Volwassenen moeten hen begeleiden en hen op het juiste pad brengen. Meer informatie.
De 7 grootste uitdagingen waar tieners voor staan
Marcela Alejandra Caffulli

Beoordeeld en goedgekeurd door de kinderarts Marcela Alejandra Caffulli.

Laatste update: 22 december, 2022

Soms is het moeilijk om kinderen te begrijpen die zich in dit stadium van voortdurende veranderingen bevinden. We moeten ons echter herinneren dat ook wij hun leeftijd hadden en te maken kregen met de grote uitdagingen waar tieners voor staan.

Wat zijn de grote uitdagingen waar tieners mee geconfronteerd worden?

“Toen bij het aanbreken van de dag,
voorbij mijn verre adolescentie,
de god van de harmonie
die de god  is van de menselijke intelligentie,
zijn vurige inspiratie
goot in mijn hart, goot in mijn voorhoofd .”
-A. Quintanar-

1. Agressiviteit en pesten

Zoals uit de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO – Spaanse link) blijkt, neemt in het algemeen de kans op pesten of treiteren van andere kinderen toe tussen de leeftijd van 11 en 15 jaar, in bijna elk land. Het is een vorm van geweld die vaak onzichtbaar is voor ouders, leerkrachten en zelfs de directe omgeving van het kind.

Daarom is het belangrijk kinderen al op jonge leeftijd de waarden van goede communicatie bij te brengen. We moeten hen leren hun negatieve emoties, zoals woede en boosheid, te beheersen om pesten in de toekomst te voorkomen. Bovendien is bewustmaking van het probleem van essentieel belang, zodat onze kinderen sociaal en persoonlijk kunnen rijpen.

2. Ongeremde seksualiteit

Als gevolg van hormonale veranderingen en die ontdekkingsimpulsen, is het van essentieel belang om kwesties van seksualiteit thuis aan te pakken. Zo leren jongeren om voorzichtig te zijn en zich zelfverzekerd op te stellen tegenover hun naasten. In die zin moet seksuele voorlichting al in de kindertijd beginnen, maar niet uitgesteld worden tot na de leeftijd van 10 of 11 jaar.

Intimiteit begint een rol te spelen bij tieners

Vaak is seksualiteit een taboe onderwerp in de gezinsomgeving. Het is echter belangrijk kinderen voor te lichten, zodat ze de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en zich zelfverzekerd voelen over zichzelf en anderen.

3. Neiging bij het kiezen van een partner

Met een goede basis seksuele opvoeding zullen jongeren genoeg vertrouwen hebben bij hun ouders om over bestaande relaties te praten. Het komt erop aan hen bewust te maken van gezonde relaties, gewelddadige relaties, en genderidentiteit, naast andere onderwerpen.

Al deze onderwerpen zijn belangrijk en zullen de jongere helpen wanneer hij voor het eerst ervaart een stabiele partner te hebben. Daartoe is het belangrijk dat ze thuis de vrijheid krijgen om zich te uiten en het vertrouwen om hun gevoelens openlijk ter sprake te brengen.

4. Uitdagingen waar tieners mee geconfronteerd worden: problemen met alcohol

Een van de meest terugkerende problemen waarmee tieners helaas te maken krijgen, heeft te maken met de inname van alcohol. Het wordt steeds gemakkelijker om aan deze producten te komen, die een schadelijk effect hebben op de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van jongeren.

Dit soort problemen wordt vaak beïnvloed door vrienden, maar er is ook een groter risico op consumptie als de jongere in een vijandige omgeving woont. Daarom is het een verleiding waar je steeds voor moet oppassen.

5. Afhankelijkheid van technologie

De tijd die jongeren voor schermen doorbrengen neemt toe. Volgens een studie die in 2021 (Spaanse link) in het Hospital de Cuba werd uitgevoerd, is er wereldwijd zelfs een groeiende bezorgdheid over het sociale isolement dat door deze apparaten wordt veroorzaakt.

Natuurlijk moeten adolescenten aangemoedigd worden om op een verantwoorde manier gebruik te maken van sociale netwerken en het internet. Het is belangrijk om het bewustzijn te vergroten en enkele belangrijke criteria voor het gebruik van mobiele telefoons, tablets en andere computers vast te stellen.

Een tiener met zijn telefoon
Jongeren brengen steeds meer tijd voor schermen door. Ze moeten worden opgevoed om verantwoord gebruik te maken van technologie.

6. Een eigen stijl

Hoewel ouders het soms vreemd kunnen vinden, is het normaal dat kinderen hun eigen stijl zoeken en nieuwe trends uitproberen. De mode legt immers haar eigen criteria op, afhankelijk van wie de kleding kiest. Daarom zijn er kleren en kleuren voor alle smaken. Ook hun voorkeur voor onder andere een bepaald soort muziek, films, series of boeken speelt een rol.

De stijl van iemands persoonlijke verschijning is een echte weerspiegeling van de veranderingen in deze fase.

7. De behoefte aan onafhankelijkheid

Adolescenten hechten in dit stadium ook veel waarde aan onafhankelijkheid en vrijheid. Het is echter onze verantwoordelijkheid hen te leren dat niet alles gemakkelijk te bereiken is, en dat ze het ook niet altijd snel kunnen bereiken.

Vrijheid hebben en onafhankelijk zijn zijn begrippen die heel goed uitgelegd moeten worden. Ze impliceren namelijk het hoofd bieden aan de problemen van het dagelijkse leven, veranderingen, uitgaven en andere verantwoordelijkheden. Daarom is het van belang dat we kinderen bijbrengen dat het erop aankomt hard te werken en door te zetten om grootse dingen te bereiken, en zo vroeg of laat thuis het nest te kunnen verlaten.

We moeten leren over de grote uitdagingen waar tieners mee te maken krijgen

Als ouders is het soms moeilijk om ons in de schoenen van onze kinderen te verplaatsen. En dat geldt ook voor onze tieners. Daarom moeten we proberen thuis een klimaat van stabiliteit, vrijheid en vertrouwen te scheppen.

Dit betekent dat we voorrang moeten geven aan een dialoog over al deze onderwerpen en over de belangrijkste uitdagingen waarmee tieners elke dag te maken krijgen. Het is onze verantwoordelijkheid om te proberen pubers te begrijpen. We moeten hen helpen om op een respectvolle manier door het leven te gaan. Wellicht ook interessant voor jou

Het belang van persoonlijk imago voor tieners
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Het belang van persoonlijk imago voor tieners

Tieners kenmerken zich door het zoeken naar de eigen identiteit. De beste manier om die tot uitdrukking te brengen is via persoonlijk imago.
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.