7 veranderingen in het gedrag van adolescenten die vaak conflicten veroorzaken

Veranderingen in het gedrag van adolescenten kunnen leiden tot conflicten thuis. Begeleid je kind in de zoektocht naar zijn/haar identiteit.
7 veranderingen in het gedrag van adolescenten die vaak conflicten veroorzaken
Maria Fátima Seppi Vinuales

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Maria Fátima Seppi Vinuales.

Laatste update: 28 april, 2023

“Hij komt thuis van school en sluit zich op in zijn kamer.” “Ik vraag haar of ze me iets te vertellen heeft en ze zegt niets.” “De hele dag zit hij op zijn mobieltje.” Dit zijn enkele van de meest voorkomende klachten van ouders die een tiener hebben. Er zijn veel veranderingen in het gedrag van adolescenten die ouders vaak verrassen en zelfs de dynamiek in huis veranderen.

Toch is de adolescentie niet synoniem met chaos en ongemak, maar met overgang. Het is het proces dat je kind nodig heeft om de kindertijd achter zich te laten en een volwassene te worden. Een volwassene die in staat is om op eigen benen te staan. Daarom is het essentieel om meer te weten over deze fase en deze jongere, die jou meer dan ooit nodig heeft, van nabij te begeleiden. Ga je met ons mee op deze reis?

7 veranderingen in het gedrag van adolescenten die vaak conflicten veroorzaken

Sommige veranderingen in het gedrag van adolescenten kunnen leiden tot een soort conflict tussen de mensen die met hen samenleven. Hieronder vertellen we je over die waar ouders het vaakst mee te maken krijgen. Let dus op!

1. Verzet tegen gezag

Dit omvat zowel het tegenspreken van ouders, als het niet respecteren van de thuis vastgestelde regels.

Een van de redenen waarom adolescenten dit gedrag handhaven is de behoefte om zich te onderscheiden van hun ouders. Ook om hun identiteit te vinden en hun eigen plaats in het leven te herbevestigen.

veranderingen in het gedrag van adolescenten die vaak conflicten veroorzaken
Door de vastgestelde samenlevingsregels te negeren of te overtreden, kunnen adolescenten hun ouderlijke figuren tarten.

2. Belangstelling voor seksualiteit en initiatie van seksuele activiteit

Hoewel seksualiteit een aspect is dat altijd door ons leven loopt, krijgt het in deze fase een bijzondere belangstelling. Dit gebeurt als gevolg van fysieke en hormonale veranderingen die door biologische programmering in gang worden gezet. Net als bij andere soorten bereidt het hele lichaam zich voor op voortplanting. Dit impliceert echter niet dat ze psychologisch klaar zijn om al een baby te krijgen.

3. Interesse in het gebruik van drugs en andere stoffen

Natuurlijk gebeurt dit niet in alle gevallen, maar het is een vrij frequent gedrag onder jongeren. Het gaat samen met de belangstelling voor het beleven van nieuwe ervaringen en de invloed van de groep leeftijdgenoten op de beslissingen van de adolescent.

In dit scenario is het belangrijk om met onze kinderen te praten over de risico’s en mogelijke schade die ze kunnen oplopen als ze gevaarlijke gewoonten handhaven.

Het is essentieel hen goede richtlijnen bij te brengen voor de preventie van seksueel overdraagbare ziekten. En over ongewenste zwangerschappen, alcohol- of drugsintoxicatie en andere externe verwondingen, zoals verkeersongelukken.

4. Hun peer group neemt de leidende rol op zich

In de adolescentie zijn vrienden degenen die in alles het laatste woord hebben, ook al denken de ouders daar anders over. Imitatie en acceptatie sturen vaak de beslissingen van jongeren en geven vorm aan de interacties in de peer group.

Dit is een aspect om voorzichtig mee te zijn, want de adolescentie impliceert het zoeken naar autonomie en zelf-identiteit. Daarom moeten we goed letten op die tekenen die erop wijzen dat de adolescent gedrag van emotionele afhankelijkheid of zelfgenoegzaamheid in stand houdt om door leeftijdgenoten geaccepteerd te worden.

5. Isolatie en hermetisme, enkele van de meest opvallende veranderingen in het gedrag van adolescenten

Met hun muziek, series of hobby’s zijn veel adolescenten het liefst alleen en stil op hun kamer. Dit maakt het soms moeilijk om te weten wat ze van plan zijn. Dit is vooral gevaarlijk in situaties van pesten of kinderlokkerij.

Hoewel het cruciaal is om de privacy van je kind te respecteren, is het de moeite waard om momenten van open en niet onder druk staande dialoog aan te moedigen om je interesse te tonen in hoe ze zich voelen en wat er met hen aan de hand is.

6. Veranderingen in schoolprestaties

Fysieke en hormonale veranderingen gaan gepaard met bepaalde veranderingen in rust, slaapgewoonten, aandacht en concentratie. Vaak betekent dit het niet nakomen van huiswerk of lagere prestaties dan gewoonlijk.

7- Technologie wordt het middelpunt van hun leven

Whatsapp-groepen, eindeloze sessies videospelletjes en het plaatsen van selfies op sociale netwerken zijn enkele van de nieuwe gewoonten die digital natives in stand houden. Dit brengt verschillende ouders ertoe om voortdurend te klagen dat hun kinderen ondergedompeld leven in virtualiteit en volledig vergeetachtig zijn voor het ‘echte leven’.

Hoe om te gaan met gedragsveranderingen bij adolescenten

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de wereld van volwassenen en de wereld van tieners onverenigbaar zijn. Dit is echter niet het geval.

De sleutel is om de situatie die jongeren op deze leeftijd doormaken te begrijpen en te onthouden dat we er allemaal geweest zijn. Evenzo is het belangrijk om een reeks strategieën toe te passen om dichter bij onze kinderen te komen in deze cruciale tijd in hun leven.

Hier volgen enkele aanbevelingen om in gedachten te houden:

1. Accepteer de verandering

Je vindt het misschien moeilijk te geloven dat de kindertijd achter je ligt en dat je kind elke dag dichter bij het uitoefenen van zijn rechten komt, een eigen oordeel en autonomie heeft, en veranderingen in zijn smaak en mening ervaart.

Maar als je je vastklampt aan het verleden, ontneem je je kind de mogelijkheid om te groeien en volwassen te worden. Ook ontneem je jezelf de mogelijkheid om deze verandering samen met hem of haar te ervaren. Probeer je te herinneren hoe de adolescentie voor jou was en help je kind om er zo goed mogelijk doorheen te komen.

2. Bied goede informatie aan

Je moet weten dat het niet praten over een onderwerp vanwege jouw persoonlijke taboes je kind op geen enkele manier ten goede komt. Integendeel, het ontneemt hen goede informatie wanneer ze die nodig hebben.

Bevorder daarom ruimtes voor een open dialoog, waarin het kind zijn twijfels kan uiten en de antwoorden kan vinden die het nodig heeft. Als je je niet gekwalificeerd voelt om bepaalde kwesties aan te pakken, zoek dan professionele hulp, maar negeer de kwestie niet. Daarmee laat je je tiener alleen maar onbeschermd achter.

3. Stel grenzen

Hoewel het belangrijk is om je tiener te laten experimenteren om autonomie te krijgen, betekent dat niet dat je thuis geen regels moet stellen. Je kind moet weten wat de avondklok is, welk gedrag onaanvaardbaar is, en wat hun verantwoordelijkheden thuis zijn.

Grenzen zullen niet altijd worden toegejuicht, maar je kunt proberen de redenen voor deze regels uit te leggen en proberen met je kind te onderhandelen als dat mogelijk is.

4. Valideer hun emoties

Wat voor jou als volwassene als een no-brainer klinkt, kan voor je tiener aanvoelen als een ‘leven of dood’ situatie. Je moet rekening houden met dit punt en accepteren dat ook dit aspect volwassen wordt. Valideer hun emoties, help hen oplossingen te vinden voor hun conflicten, en versterk hun gevoel van eigenwaarde.

Als de jongere merkt dat wat er met hem of haar gebeurt niet belangrijk is voor jou, zullen ze in de toekomst het gevoel hebben dat hun problemen onbelangrijk zijn en het niet waard zijn om over te praten.

Een moeder luistert aandachtig naar haar dochter
Hun emoties valideren, hen ruimte bieden voor een dialoog, en empathie tonen voor alle veranderingen die onze kinderen doormaken zijn enkele van de sleutels om hen beter te begeleiden in deze fase.

Laten we de adolescentie niet stereotyperen!

Het is waar dat er enkele veranderingen in het gedrag van adolescenten zijn die te verwachten zijn en waardoor we kunnen spreken over de adolescentie als een typische fase. Maar niet alle jongeren zijn hetzelfde. Veel van sDe 7 belangrijkste stereotypen over adolescenten die we over hen hebben zijn zelfs gebaseerd op vooroordelen en kunnen behoorlijk schadelijk zijn.

Als we de veranderingen die adolescenten ondergaan begrijpen, kunnen we ons beter in hen inleven. We moeten voorkomen dat we een gesloten en bevooroordeelde kijk op deze levensfase houden.

Te generalistisch zijn leidt ertoe dat we de verantwoordelijkheid en de invloed die de samenleving en de context hebben op het gedrag van jongeren minimaliseren.

Daarom is het het beste om aandachtig te zijn, dichtbij te blijven en de nodige hulp te bieden aan jongeren, en deze strijd van volwassenen over wie het gezag heeft achterwege te laten.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.