Onze kinderen leren niet met vreemden mee te gaan

Onze kinderen leren dat ze niet met vreemden mee mogen gaan is heel belangrijk. Daarom moet je met je kleintjes duidelijke regels afspreken.
Onze kinderen leren niet met vreemden mee te gaan

Laatste update: 01 februari, 2022

Weet je hoe je je kinderen kunt leren niet met vreemden mee te gaan? Een van de grootste angsten van ouders is dat hun kind op een bepaald moment ontvoerd zal worden.

Helaas zijn er in onze maatschappij mensen die van elke onvoorzichtigheid misbruik maken om kwaad te doen. Bovendien begrijpen deze mensen dat kinderen erg weerloos zijn. Kinderen handelen namelijk met onschuld en hebben niet het vermogen om slechte bedoelingen gemakkelijk op te merken.

Bovendien staan kleintjes altijd te popelen om plezier te maken. Ze willen hun verlangens altijd bevredigen. Daarom laten ze zich gemakkelijk overhalen als iemand hen een speeltje of een snoepje belooft.

Om elk van deze redenen is het essentieel dat ouders kinderen vanaf het prille begin van hun leven leren dat ze nooit met vreemden mee moeten gaan. Het is ook essentieel dat je je kinderen veiligheidsregel s bijbrengt om bedreigingen op te merken.

Dit is belangrijk omdat het niet altijd vreemden zijn die een bedreiging kunnen vormen. Er zijn over de hele wereld talloze situaties geweest waarin een persoon die het kind kent misbruik maakt van hun vertrouwen om ze mee te nemen.

Door in te stemmen met de regels die we hieronder uitleggen, is het echter mogelijk te voorkomen dat je kinderen het slachtoffer worden van dit probleem. Met de tips die we je zullen aanraden zullen je kleintjes alert kunnen zijn.

1. Zeg altijd NEE tegen cadeaus van vreemden

Het is niet normaal dat een vreemde een kind uit het niets benadert en het een cadeautje wil geven. Dit gebeurt alleen als ze hulpeloos zijn. Het kan een manier zijn om misbruik van ze te maken.

Daarom moet je kinderen duidelijk maken dat de enige veilige cadeaus de cadeaus zijn die door hun ouders en naaste familieleden gegeven worden. Vertel ze tegelijk dat ze aanbiedingen van vreemden altijd moeten weigeren en zo snel mogelijk uit die omgeving weg moeten gaan.

Bij deze dingen die gegeven worden moet ook rekening gehouden worden met elke vorm van snoep of lekkers. In sommige gevallen gebruiken ontvoerders die om kinderen namelijk te drogeren en ze stilletjes mee te nemen.

Onze kinderen leren niet met vreemden mee te gaan

2. Ga nooit met vreemden mee

Een persoon die een vreemde is voor het kind is vaak ook een vreemde voor de ouders. Als het kind de persoon niet herkent, komt dat omdat ze elkaar nog nooit hebben ontmoet.

Daarom is het belangrijk het kind uit te leggen dat een vreemde hem of haar nooit mee zal nemen naar een plaats die ze kennen. De vreemde weet namelijk geen enkele informatie over hen of hun omgeving.

Daarom moeten ze nooit met hen meegaan, ook al beloven ze hen de meest wonderlijke ervaringen. Het is ook belangrijk erop te wijzen dat ze met deze actie alleen maar uit zijn op het desoriënteren van het kind om het bij zijn ouders vandaan te houden.

3. Verberg geen geheimen

Als een andere volwassene niet wil dat ouders iets over een bepaalde zaak weten, dan is dat omdat ze weten dat ouders hen kunnen waarschuwen voor een gevaarlijke situatie. Daarom is het van essentieel belang kinderen te leren zich uit te spreken als anderen hen vragen een geheim te bewaren.

Zo kunnen ouders hen op tijd begeleiden en beschermen. Ze kunnen zo ook uitleggen waarom die persoon hen kwaad zou kunnen doen.

Een moeder praat met haar dochter over vreemden

4. Geef geen persoonlijke informatie aan vreemden

Aanvallers hebben de neiging persoonlijke informatie te gebruiken om kinderen ervan te overtuigen dat ze bevriend zijn met hun ouders en dat het veilig is om met hen mee te gaan. Daarom moet je het kind duidelijk maken dat het nooit relevante informatie over zichzelf of zijn familie aan iemand mag onthullen.

Dit voorkomt niet alleen chantage, maar ook dat aanvallers te weten komen waar het kind woont of naar school gaat.

5. Wees niet bang om om hulp te roepen

Ouders moeten hun kinderen vertellen dat niemand mag proberen hen met geweld mee te nemen. Daarom moeten ze, als ze op een bepaald moment aangevallen worden, om hulp roepen.

Zo kunnen ze ervoor zorgen dat iedereen in hun omgeving weet wat er aan de hand is. De dader mag er niet mee wegkomen. Ook kunnen ze, door om hulp te roepen, de hulp van bijvoorbeeld de politie zoeken die hen veiligheid zal bieden.

Een meisje roept om hulp

6. Spreek een veilig woord af om vreemden te vermijden

Ouders en kinderen kunnen een code afspreken die alleen zij kennen. Op die manier kunnen ze, als het op een gegeven moment nodig is dat een ander familielid of vriend hen van school ophaalt, het codewoord zeggen zodat het kind weet dat het niet in gevaar is.

Op dit punt is het belangrijk het kind duidelijk te maken dat het de veiligheidscode (Engelse link) aan niemand mag onthullen. Anders zijn ze weerloos tegen de agressors.

Moeder en dochter hebben een gesprek

7. In het geval je kind verdwaalt

Je moet vooral je kleine kinderen vertellen dat ze op geen enkel moment het zicht van hun ouders mogen verlaten, omdat iemand van de situatie misbruik kan maken om hen mee te nemen.

Ook moet je hen duidelijk maken dat als ze zich ooit verdwaald voelen, ze moeten blijven waar ze zijn. Ze zullen alleen maar meer gedesoriënteerd raken en zich verder van hun ouders verwijderen.

Tot slot moeten ze weten dat ze in deze gevallen alleen een politieagent of een bewaker moeten benaderen. Deze personen zullen belast zijn met hen te beschermen en de nodige stappen ondernemen om hen met hun ouders te herenigen.

Stel deze belangrijke lessen niet uit

Het afspreken van deze eenvoudige regels is de ideale manier voor kinderen om te leren interpreteren wie de mensen zijn die hen veiligheid en zekerheid bieden. Bovendien kunnen ze zo op tijd reageren als ze geconfronteerd worden met een mogelijk geval van ontvoering. Laat de kans niet voorbijgaan om ze meer over dit belangrijke onderwerp te leren. Wellicht ook interessant voor jou

Hoe praat je over vreemden met een 3- tot 6-jarige?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Hoe praat je over vreemden met een 3- tot 6-jarige?

Voor kinderen is het vanaf het moment dat ze jong zijn belangrijk dat we met hen praten over vreemden en hoe te handelen in bepaalde situaties.  • Naciones Unidas. Manual de lucha contra el secuestro [Internet]. New York: Naciones Unidas; 2006 [citado 29 de diciembre de 2021]

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.