Het gebruik van bouwspeelgoed in de klas

Kinderen van elke leeftijd waarderen het altijd om bouwspeelgoed in de klas te hebben. Ze zijn niet alleen heel leuk. Ze zijn ook educatief en leren kinderen veel waardevolle conceptuele vaardigheden.
Het gebruik van bouwspeelgoed in de klas
Azucena Fernández

Geschreven en geverifieerd door docent Azucena Fernández.

Laatste update: 22 december, 2022

Kinderen worden enthousiast wanneer er bouwspeelgoed in de klas aanwezig is. Ze creëren en verbeelden dingen door stukken in elkaar te zetten en weer uit elkaar te halen. Het gebruik van het bouwspeelgoed in de klas leert kinderen hoe ze problemen kunnen oplossen en opnieuw kunnen beginnen wanneer dat nodig is.

Hoewel de moeilijkheidsgraad en de aard van de taak kunnen veranderen, genieten kinderen van bijna alle leeftijden van bouwactiviteiten en het experimenteren met nieuwe materialen.

Kinderen vanaf een jaar oud vinden het al leuk om blokken neer te zetten en zelfs adolescenten kunnen uren met dit soort activiteiten bezig zijn, die voor hen gewoon op ‘spelen’ lijken.

Maar bouwspeelgoed helpt kinderen om een aantal vaardigheden te ontwikkelen. We gaan hieronder een aantal van deze voordelen onder de aandacht brengen.

Bouwspeelgoed ontwikkelt fijne motoriek

Fijne motoriek is het vermogen om de kleine spieren in je handen, polsen en vingers te gebruiken. We gebruiken deze vaardigheden bijvoorbeeld om dingen op te pakken en te grijpen, of bij het schrijven.

Yvonne Caldera is specialist in menselijke ontwikkeling en gezinsstudies. Samen met haar collega’s voerde ze een onderzoek uit dat zeer belangrijk was.

Ze observeerden 51 voorschoolse kinderen, terwijl ze bezig waren met bouwactiviteiten en ze ontdekten een patroon: de kinderen die meer interesse toonden in het bouwen van dingen, creëerden geavanceerdere structuren.

Deze kinderen toonden ook betere ruimtelijke intelligentie aan bij gestandaardiseerde tests.

Bouwspeelgoed in de klas leert een beter ruimtelijk bewustzijn

Hetzelfde patroon is gerapporteerd in andere studies zoals dat door Oostermeijer in 2014. Het lijkt erop dat kinderen met geavanceerde ruimtelijke vaardigheden erg gemotiveerd zijn door bouwspeelgoed in de klas. Verder zijn er goede redenen om aan te nemen dat bouwspeelgoed van invloed is op de ontwikkeling van kinderen.

Een experimenteel onderzoek heeft recent de effecten aangetoond van constructief met blokken spelen. Het soort spel waarbij kinderen een structuur bouwen op basis van een model of een reeks instructies.

Een groep van 8-jarige kinderen nam deel aan het onderzoek. Ze voerden 5 sessies van gestructureerd spel met blokken uit dat elk ongeveer 30 minuten duurde. Daarna vertoonden alle kinderen verbeteringen in mentale beeldvorming.

Bovendien vertoonden hersenscans veranderingen in de manier waarop hun hersenen ruimtelijke informatie verwerkten. Kinderen in een controlegroep vertoonden deze veranderingen niet (Newman, 2016).

Gestructureerd spelen met bouwspeelgoed in de klas kan de cognitieve flexibiliteit verbeteren

Cognitieve flexibiliteit is het vermogen om de focus snel van de ene relevante stimulus naar de andere te veranderen. Het is daarom erg belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling van een kind.

Sara Schmitt (Perdue University) en haar collega’s hebben voerden in 2018 een onderzoek uit naar gestructureerd spelen met bouwstenen. Hiervoor kozen ze willekeurig een klas met kinderen.

In de eerste sessies waren de taken relatief eenvoudig. De kinderen kregen bijvoorbeeld de opdracht een toren te bouwen. Naarmate de kinderen meer vertrouwd raakten met de materialen, werd hen gevraagd om meer gecompliceerde taken uit te voeren. Bijvoorbeeld: “kopieer de structuur die je in de afbeelding ziet.”

Aan het einde van het onderzoek vertoonden de kinderen die hadden deelgenomen aan spellen met behulp van bouwblokken, verbeteringen in cognitieve flexibiliteit.

Stimulatie van creatieve en uiteenlopende probleemoplossende vaardigheden

Psychologen herkennen twee soorten problemen:

  • Convergente problemen: ze hebben slechts één juiste oplossing.
  • Uiteenlopende problemen: er zijn veel manieren om ze op te lossen.

Kinderen kunnen op verschillende manieren blokken (of stukken) samenstellen, dus spelen met bouwspeelgoed kan een uiteenlopende taak zijn. Uiteenlopend spelen met bouwspeelgoed kan kinderen voorbereiden om creatief te denken.

Doctor Debra Pepler (een psycholoog van de Universiteit van York) en Doctor Hildy Ross (een psycholoog van de Universiteit van Waterloo) voerden in 1981 een experiment uit. Ze presenteerden kleuters met twee soorten speelmateriaal:

  • Sommige kinderen kregen convergente speelmaterialen (puzzelstukjes).
  • Anderen kregen afwijkend speelmateriaal (blokvormige stukken schuim).
  • Alle kinderen kregen de tijd om te spelen.
  • Vervolgens testten ze hun vermogen om problemen op te lossen.

De resultaten toonden aan dat kinderen die met schuimblokken (een afwijkend bouwspeelgoed) hadden gespeeld, beter in staat waren met uiteenlopende problemen om te gaan. Bovendien toonden ze meer creativiteit bij het oplossen van problemen.

Coöperatief constructief spel helpt kinderen om hun sociale vaardigheden te verbeteren

Studies tonen aan dat kinderen socialer worden wanneer ze in groepen werken. Ze breiden ook hun emotionele en sociale intelligentie uit met behulp van constructief coöperatief spel met hun klasgenoten en vrienden.

Ze hebben bewezen dat kinderen met autisme die groepssessies van constructief spelen bijwoonden, verbeteringen in sociabiliteit vertoonden in vergelijking met kinderen die waren getraind in het sociaal taalgebruik (Doctor Lauren Owen, Universiteit van Sheffield, 2008).

Ander onderzoek naar kinderen met standaardniveaus van sociale ontwikkeling suggereert hetzelfde. Kinderen die met dit speelgoed aan samenwerkingsprojecten werken, vormen vriendschappen van betere kwaliteit.

Ontwikkelen van technische vaardigheden met constructieve spellen in de klas

Het gebruik van bouwspeelgoed in de klas

Het is gemakkelijk om te zien hoe constructieve spellen kinderen ook belangrijke lessen over architectuur en techniek kunnen leren. Een bouwer die structuren op kleine schaal bouwt, moet zich aan dezelfde natuurwetten houden als een structuur op volledige schaal.

Als het gaat om de fysieke eigenschappen van objecten, suggereren studies dat leerlingen het beste leren wanneer ze uit de eerste hand kunnen experimenteren. Op dezelfde manier geeft bouwspeelgoed kinderen een uitstekende gelegenheid om te leren en hun intuïtieve begrip van mechanische krachten te ontwikkelen.

Daarom kunnen we, rekening houdend met dit alles, zeggen dat constructieve spellen een uitstekende educatieve investering zijn voor de klas. Lego is ieders favoriete speelgoed, maar we kunnen ook zoeken naar ander speelgoed dat nuttig en aantrekkelijk is voor kinderen.

De houten KEVA constructie-plankenset wordt bijvoorbeeld sterk aanbevolen. KAPLA-planken zijn ook zeer geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar oud. Wellicht ook interessant voor jou

Doe-het-zelf speelgoed geeft gegarandeerd plezier
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Doe-het-zelf speelgoed geeft gegarandeerd plezier

Doe-het-zelf speelgoed geeft een groot aantal voordelen. Ze kunnen onder andere de creativiteit van je kind stimuleren en je bespaart nog geld ook.  • Rodríguez, G., & Patricia, C. (2016). Juegos de construcción en el desarrollo lógico matemático de los niños y niñas de 4 y 5 años de la Escuela Pablo Muñoz Vega, del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 2015-2016 (Bachelor’s thesis, Quito: UCE). http://200.12.169.19/handle/25000/12043
  • Piedra Japón, C. A. (2016). Utilización de los juegos de construcción para potenciar la creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del nivel inicial II de la escuela José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja periodo 2014-2015(Bachelor’s thesis). https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/11091
  • López Mendez, J. S. (2015). Juegos de construcción para reforzar la coordinación viso-motriz de los niños y niñas de nivel inicial 1 de la escuela de educación básica los Ositos Graciosos del Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año lectivo 2015-2016 (Bachelor’s thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015.). https://repositorio.upse.edu.ec/xmlui/handle/46000/3674

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.